Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Separační metody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Separační metody."— Transkript prezentace:

1 Separační metody

2 Usazování (sedimentace)
suspenze (pevná látka v kapalině) tuhých částic, které v gravitačním poli jsou přitahovány k zemi silou, která je určená velikostí gravitačního zrychlení g

3 Filtrace Filtrace je oddělování směsí dvou fází pomocí propustného materiálu, kterým prochází pouze jedna z obou fází.

4 Dekantace Jednoduchým způsobem oddělování tuhé fáze od kapalné
Tuhá látka se nechá usadit na dně dekantační nádoby a  kapalina se opatrně odlije nebo odsaje. Používáme kádinky, Erlenmeyerovy baňky nebo odměrné válce.

5 Odstřeďování K oddělování některých velmi jemných suspenzí (nelze použít filtrace- ucpání pórů) Při odstřeďování je dělení tuhé a kapalné fáze závislé na rozdílu jejich hustot, na odstředivé síle, která je úměrná frekvenci otáčení a na poloměru otáčení. př.odstřeďování mléka

6 Krystalizace Založena na rozdílné rozpustnosti různých látek při určité teplotě. Znečištěná krystalická látka se rozpustí v optimálním množství zvoleného rozpouštědla, mechanické nečistoty se odfiltrují a rozpuštěná látka se přivede ke krystalizaci. Rušená, volná, naočkování

7 Sublimace Přímý přechod látky z tuhého skupenství do skupenství plynného Pevná látka se mění v páru a po ochlazení vzniká resublimací čistá pevná látka (sublimát)

8 Destilace Používá se k dělení mísitelných kapalných směsí o různém bodu varu Podstatou destilace je uvedení roztoku do varu a kondenzace vzniklých par v oddělené části přístroje. Destilací lze oddělit těkavější látku od méně těkavé a zároveň zjistit teplotní rozmezí varu směsi, tzv. bod varu.

9 Rektifikace Podobná destilaci
Pokud kapaliny mají blízký bod varu nelze použít destilace Mezi baňkou a chladičem je rektifikační kolona - obsahuje výplň o velkém plošném obsahu povrchu (např.malé skleněné kuličky). Na kuličkách dochází k mnohonásobnému odpařování a zkapalňování, které nahrazuje řadu po sobě jdoucích destilací Použití při oddělování složek z ropy

10 Chromatografie (chromos- řec.barva)
Je separační metoda používaná hlavně na oddělování barev Směs je rozpouštědlem pozvolna unášena po vrstvě filtr.papíru. Jednotlivé složky směsi se na papír váží různě silně, a proto jsou rozpouštědlem unášeny různou rychlostí

11 Extrakce (vyluhování)
Metoda, při níž se požadovaná složka ze směsi uvolňuje vhodným rozpouštědlem. Rozpustí se v něm a získaný roztok se od zbylé směsi oddělí obvykle filtrací. Z takto získaného roztoku se oddělovaná složka získá odpařením rozpouštědla. Na rozdíl od destilace, krystalizace a sublimace je extrakce velmi výhodná pro izolaci tepelně nestálých látek, protože se může provádět i za laboratorní teploty nebo za chladu.


Stáhnout ppt "Separační metody."

Podobné prezentace


Reklamy Google