Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směsi Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směsi Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Směsi Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Škola SOŠ a SOU Milevsko Autor Ing. Václav Žák Název VY_32_INOVACE_07_C_06_Směsi Téma Směsi Datum tvorby 2.12.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

3 Anotace a metodické pokyny: Tato prezentace je určena pro výuku předmětu Chemie ve 2. ročníku. Tento předmět je součástí bloku RVP – přírodovědné vzdělávání. Nejdříve probereme, co je to směs, druhy směsí. Dále se zaměříme na oddělování složek směsí. Str. 5 – obrázek sedimentace. Str. 6 – obrázky filtrace, schéma destilačního přístroje. Str. 7 – obrázek – schéma sublimace. Str. 8, 9,10 – na kliknutí se objeví společné úkoly – použijeme funkci pera v Office 2010 při řešení. Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti výkladu učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.

4 Směs soustava složená z různých chemicky čistých látek => tzn. ze dvou nebo více látek jednoduchých a) HOMOGENNÍ (,,stejnorodé“, pravé roztoky) - soustava dvou a více složek, ve které neexistuje rozhraní mezi jednotlivými látkami, v celém objemu stejné složení a vlastnosti (např.: vzduch) b) KOLOIDNÍ (nepravé roztoky) - vlastnosti mezi homogenní a heterogenní směsí, látka rozptýlená ve druhé látce, která je v nadbytku (ve formě částic), např.: mlha, gel HETEROGENNÍ (,,různorodé“) - v různých částech svého objemu různé složení a vlastnosti, např.: žula, pěna

5 Metody oddělování složek směsi krystalizace - izolace pevné krystalické látky z kapalného roztoku odpařením kapaliny sedimentace – oddělení pevné částice v plynu nebo kapalině usazením ObrObr.

6 filtrace - oddělení pevné látky, která se zachytí na filtru, od kapaliny destilace - oddělení kapalných složek na základě jejich rozdílných teplot varu ObrObr.ObrObr.

7 sublimace - pomocí zahřívání přechází látka z pevného skupenství do plynného (např.: čistý jod) extrakce (vyluhování) - odělení látek, z nichž jedna je rozpustná ve vhodném rozpouštědle ObrObr.

8 Vysvětlete, jak lze získat z mořské vody vodu pitnou? Které směsi se mohou rozdělit destilací?

9 Jakým dělicím postupem se získají při rýžování zlata malá zlatá zrníčka z kalu, z hornin a písku? Vyjmenuj skupenské stavy jednotlivých složek suspenze, emulze.

10 Uspořádejte následující atomy podle rostoucí hodnoty elektronegativity O, F, H, Na, S, Al Br, C, O, H, Cl, Mg

11 ZDROJE Obrázky z klipartu Microsoft Power Pointu 2010 BLAŽEK, Jaroslav; FABINI, Ján. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření. Praha: SPN, 1999, ISBN 80-7235-104-4.


Stáhnout ppt "Směsi Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google