Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody oddělování složek směsi Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 4 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody oddělování složek směsi Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 4 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Metody oddělování složek směsi Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 4 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Oddělování složek ze směsi • Většina látek, které nás obklopují, jsou směsi, proto se s oddělováním složek ze směsi setkáváme běžně (nejen v laboratoři) V každodenním životě najděte několik příkladů, kde složky ze směsi oddělujete i vy (v domácnosti apod.) • Cezení sypaného čaje, pití černé turecké kávy, ždímání prádla, vzduchový filtr v automobilu… 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Metody oddělování složek směsi • Usazování • Odstřeďování • Filtrace • Destilace • Krystalizace • Chromatografie • Sublimace • Extrakce (vyluhování) 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

4 Usazování (sedimentace) • Nejjednodušší metoda oddělování složek směsi, často využívaná i mimo laboratoř • Oddělujeme vzájemně nerozpuštěné složky směsi, které se liší svou hustotou • V laboratoři: olej a vodu oddělíme v dělící nálevce – složky postupně vypustíme, písek a vodu oddělíme v kádince – vodu opatrně slijeme • V praxi se k urychlení usazování využívá odstředivka (centrifuga) → odstřeďování (centrifugace) Popřemýšlejte, kde využíváte usazování v každodenním životě. Myslíte si, že i v domácnosti používáte odstředivku? Uveďte příklady 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

5 Využití usazování v praxi o Usazování písku a hrubých nečistot při úpravě a čištění vody o Rýžování zlata o Lékařství – vyšetření krve – sleduje se rychlost sedimentace krvinek – vyšší rychlost sedimentace ukazuje na zánětlivé onemocnění o Odstřeďování – oddělování tuku z mléka, ždímání prádla 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Odstředivka-využívána i v lékařství 1

6 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 usazovací nádrž v čistírně odpadních vod rýžování zlata23

7 Filtrace • Využívá se u různorodých směsí k oddělování pevných složek od kapalných (popř. plynných) • Oddělované složky se liší velikostí svých částic • Směs nalijeme na filtr (filtrační papír), kapalina (popř. plyn) projdou filtrem, tj. filtrát, pevná látka zůstane na filtru Najděte další příklady látek a pomůcek, které mohou být také použity jako filtry při filtraci v laboratoři i v domácnosti. vata, gáza, tkanina, písek, cedník, síto 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 Využití filtrace v praxi • Filtrace vody – v domácnosti, písková filtrace u bazénu, písková filtrace vody při úpravě a čištění vody • Olejový filtr v automobilech – odstranění kovových částeček z motorového oleje 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 45

9 Využití filtrace v praxi • Vzduchový filtr – odstraňování nečistot ze vzduchu o V automobilech o HEPA filtr – vysoce účinný filtr, používán ve vysavačích jako výstupní prachový filtr, zachycuje i mikroskopické částečky prachu a alergeny o Ochranné dýchací masky • Olejový filtr v automobilech – odstranění kovových částeček z motorového oleje 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 7 HEPA filtr vysavače 6 Ochranná dýchací maska

10 Využití filtrace v praxi Ledviny – odstraňují z krve odpadní produkty a zbavují tělo přebytečné vody, krev je v ledvinách rozvedena mnoha tenkými vlásečnicemi, přes jejichž stěnu dochází k filtraci, tj. propouštění vody a odpadních látek rozpustných ve vodě, vzniká primární moč (150 – 170 litrů denně), která se pak postupně zahušťuje na 1,5 – 2 litry denně umělá ledvina (dialýza) – funkce poškozených ledvin je nahrazena přístrojem 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Dialýza 8 9

11 Destilace • Využívá se při oddělování složek stejnorodé směsi, kdy se složky liší teplotou varu, oddělujeme destilát • Metoda často využívaná v laboratoři i v průmyslu • Využití : výroba kyslíku, dusíku, vzácných plynů destilací zkapalněného vzduchu, výroba alkoholu (oddělování etanolu), nekvalitní destilační zařízení může způsobit vznik i jedovatého metanolu !! 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Destilační nádrže pro výrobu whisky 10

12 Schéma destilační aparatury: Pojmenujte části aparatury označené čísly 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 1-kahan, 2-destilační baňka, 3-spojovací trubice, 4-teploměr, 5- chladič, 6-přívod vody, 7-odtok vody, 8-baňka s destilátem,9-jen u vakuové dest.,10-alonž 11

13 Složitější destilace - rektifikace Rektifikace „mnohonásobná destilace“ ‐složky směsi se jen málo liší teplotami varu – jednoduchou destilací tyto složky neoddělíme ‐probíhá v rektifikační koloně - destilace mnohokrát po sobě ‐využití: při zpracování ropy (složitá směs uhlovodíků s různými teplotami varu) - metan, etan, propan, butan, petroléter, benzín, petrolej, plynový olej 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Rektifikační kolona 12

14 Vakuová destilace Vakuová destilace, tj. za sníženého tlaku ‐používá se při destilaci málo stabilních látek (za normálního tlaku by se rozkládaly) a u látek s velmi vysokou teplotou varu ‐snížením tlaku se sníží i teplota varu látek ‐využití: rektifikací ropy vzniká mazut, jeho následnou vakuovou destilací vzniká asfalt a oleje (mazadla, leštidla, výroba parafínu) 14 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

15 Krystalizace • Metoda využívaná k oddělování složky směsi, která má schopnost vytvářet krystaly (krystalizovat) po odpaření rozpouštědla, částice látky jsou pravidelně uspořádány v krystalové mřížce • V laboratoři se nechá rozpouštědlo volně odpařit nebo se směs zahřívá v odpařovací misce nad plamenem kahanu • Využití: získávání soli z mořské vody, výroba cukru, výroba optických vláken, polovodičová technika 15 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

16 Chromatografie • Metoda oddělování složek ze stejnorodých směsí kapalných a plynných, dělení složek je založeno na rozdílné distribuci složek směsi mezi mobilní fázi (rozpouštědlo) a stacionární fázi (křída, papír) • Využití: výroba léků, oddělování rostlinných barviv a dalších látek, zjišťování obsahu jedovatých plynů v ovzduší • Fotografie: Sloupcová chromatografie –fotografie zachycují průběh pokusu - rozdělení barviva šedého fixu na jednotlivé barvy stacionární fáze – křída mobilní fáze - etanol 16 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

17 Rozdělení barviva šedého fixu 17

18 Sublimace a extrakce Sublimace • Používá se k oddělování složky směsi, která má schopnost sublimace (jód, naftalen) • Využití: čištění chemických látek Extrakce (vyluhování) • Využívá se k oddělování složky ze směsi, která má schopnost rozpouštět se ve zvoleném rozpouštědle • Využití: vyluhování kávy nebo čaje teplou vodou, tinktury, tj. rostlinné (bylinné) extrakty hlavně v alkoholu, jódová tinktura – desinfekce ran, čištění mastných skvrn benzínem, získávání olejů a barviv z přírodních látek 18 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

19 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 3. F., Roberta. File:Balon Rijeka 090610 1.jpg. wikipedia.cz. [Online] 18. 6 2010. [Citace: 21. 8 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balon_Rijeka_090610_1.jpg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balon_Rijeka_090610_1.jpg 4. Biso. Soubor:Shopska salata.JPG. http://cs.wikipedia.org. [Online] 5. 7 2009. [Citace: 6. 9 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Shopska_salata.JPG. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Shopska_salata.JPG 5. Pilsak, Walter J. Soubor:Stilles Mineralwasser.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 20. 6 2005. [Citace: 5. 9 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stilles_Mineralwasser.jpg.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stilles_Mineralwasser.jpg 7. Svdmolen. Soubor:Retire bronze.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 6. 5 2005. [Citace: 10. 9 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Retire_bronze.jpg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Retire_bronze.jpg 8. Chiesa, Luigi. Soubor:Armatura cilindrica.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 14. 3 2007. [Citace: 6. 9 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Armatura_cilindrica.jpg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Armatura_cilindrica.jpg 9. Dake. Soubor:Granite gran violet.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 13. 8 2005. [Citace: 10. 9 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Granite_gran_violet.jpg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Granite_gran_violet.jpg 11. Pastorius. Soubor:HrachovaPolevka.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 29. 4 2012. [Citace: 5. 9 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HrachovaPolevka.jpg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HrachovaPolevka.jpg 13. NOAA, U.S. —. Soubor:IXTOC I oil well blowout.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 23. 3 2007. [Citace: 5. 9 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg 15. Frettie. Soubor:Cappuccino with latte art on Coffee Right in Brno, Czech Republic.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 3. 3 2009. [Citace: 6. 9 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cappuccino_with_latte_art_on_Coffee_Right_in_Brno,_Czech_Repub lic.jpg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cappuccino_with_latte_art_on_Coffee_Right_in_Brno,_Czech_Repub lic.jpg 16. Chmee2. Súbor:Joint and smoke.jpg. http://sk.wikipedia.org. [Online] 30. 11 2007. [Citace: 6. 9 2013.] http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Joint_and_smoke.jpg. http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Joint_and_smoke.jpg 17. Karelj. File:Gosau mlha 1.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 7. 9 2010. [Citace: 6. 9 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gosau_mlha_1.jpg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gosau_mlha_1.jpg Obrázky 1, 2, 6, 10, 12, 16, 18 vlastní tvorba. 19 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Metody oddělování složek směsi Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 4 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google