Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi základní povinnosti podnikatele patří tyto: Podnikatel odpovídá za soustavné dodržování platných předpisů hygienických, bezpečnostních a protipožárních,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi základní povinnosti podnikatele patří tyto: Podnikatel odpovídá za soustavné dodržování platných předpisů hygienických, bezpečnostních a protipožárních,"— Transkript prezentace:

1 Mezi základní povinnosti podnikatele patří tyto: Podnikatel odpovídá za soustavné dodržování platných předpisů hygienických, bezpečnostních a protipožárních, je povinen zabezpečovat předepsané kontroly respektive revize a též proškoluje své zaměstnance. Podnikatel je povinen pro vnitřní řízení své provozovny vydat řády nebo normy, které však musí být v souladu s právními předpisy uplatňující jeho zásadní rozhodnutí – provozní reklamační, požární a jiné. Podnikatel je povinen zařadit své provozovny do kategorií a skupin:

2 Podnikatel je povinen označit provozovnu nebo středisko na vstupních dveřích, nebo na jiném trvale viditelném osvětleném místě, označení by mělo obsahovat název, skupinu a případně jídelní lístek. Kategorie:Skupina:Plocha na 1 místo u stolu RestauraceI.,II.,III.,IV.,výběr = 1,8 m 2 I. = 1,6 m 2 II. = 1,5 m 2 Motorestdttodtto Pohostinstvídttodtto BufetIII., IV., Jídelna se samoobsluhouIII., IV., Denní barII., III., HostinecIII., IV., Občerstvení, kiosekIII., IV., Pivnice, výčep pivaIII., IV., Kavárna, espresoI., II., III., výběrvýběr = 1,8 m 2 I. = 1,6 m 2 II. = 1,6 m 2 Vinárna, noční bardttodtto Noční klub a varietédttodtto

3 Předepsané náležitosti označení jsou následující: a) název společnosti, která je vlastníkem provozovny b) obchodní název a kategorie c) jméno odpovědného vedoucího d) provozní doba e) IČO f) povinnost dodržet minimální plochu na jedno místo u stolu ve skupinách výběr, I. a II. skupina Všeobecné požadavky na provozování hostinské činnosti jsou: Do sezónních středisek můžeme vystupovat přímo, nemusí být zde zřízena šatna ani úpravna. Nutnost označení jednotlivých místností nápisy eventuelně piktogramy. Vybavení zařízení je nutno udržovat v dobrém stavu, inventář k podávání pokrmů a nápojů musí být nepoškozený. Zaměstnanci zařízení mají používat jednotné pracovní oblečení stanovené provozovatelem, pracovníci odbytu musí mít opatřeny ještě jmenovky.

4 K jídlu je nutno poskytovat základní dochucovací prostředky – sůl, pepř, které jsou umístěny na stole. V odbytových místnostech musí být zajištěno vytápění, osvětlení a větrání. Závazné předpisy týkající se hostinské činnosti rozlišujeme následovně: Hygienické Bezpečnostní Požární 1) Hygienické: Skladovací prostory musí být rozděleny (chlazené, suché, chladné, mrazicí zařízení a boxy) a též musí být rozděleny potraviny podle druhů, odpadky mají být roztříděny a vyřešeno jejich umístění ve skladech. Špinavé, čisté, bílé a černé nádobí musí být odděleno. Výrobny a přípravny musí být odděleny (teplá kuchyně a cukrárna), též musí být odděleny hrubé a čisté přípravny. Musí být vyřešen způsob osvětlení pro provozovnu – denní, umělé, intenzita světla, WC – počet míst na WC závisí na kapacitě provozovny.

5 2) Bezpečnostní: Důležitým požadavkem je omezení počtu schodů v provozovnách na co nejméně, schodiště musí být opatřeno zábradlím. Prostory kolem kotlů musí být dostatečně volné, aby si zaměstnanci nepřekáželi a tak nedocházelo k úrazům. Elektrická zařízení by měla být opatřena uzemněním. Zaměstnanci používají bezpečnostní kryt a bezpečnostní pomůcky při práci se stroji – nutnost dodržování. Podlahy v provozovnách by měly být protiskluzné a měla by být snadná jejich omyvatelnost, též omyvatelnost stěn v provozovnách. 3) Požární V provozovnách by měly být umístěny hydranty a hasicí přístroje. V provozovnách by měly být zajištěny volné únikové prostory a přístupové cesty pro požární techniku. V provozovnách by se měly používat předepsané nehořlavé materiály. 4) Stavební: Nutno sledovat únosnost základové ůdy – důležitá je úměrnost zatížení.

6 Základní provozní požadavky na provozony stravovacích služeb Záchody pro spotřebitele s předsíní vybavenou umyvadlem s přívodem teplé a studené vody (§ 10 vyhl. č. 107/2001 Sb.) Hygienické zařízení pro zaměstnance (§ 11) a)Šatny – vybaveny skříňkami na oddělené uložení občanského a pracovního oděvu dle počtu zaměstnanců b)WC pro zaměstnance musí být s předsíní vybavenou umyvadlem s tekoucí pitnou a teplou vodou, mísící baterií bez ručního a pažního ovládání a jednorázovými ručníky, nebo osoušečem rukou Sklady potravin – dostatečně vybavit zařízením k uložení potravin a měřicím zařízením pro kontrolu teploty, ve varné části kuchyně pouze příruční chladicí zařízení na denní potřebu (§ 12)

7 Úklidová komora nebo nika s výlevkou s přívodem teplé a studené vody (§ 13). Nádoby na odpad musí být vyrobeny z materiálu umožňujícího sanitaci a musí být uzavíratelné. Chlazený sklad pokud to charakter činnosti vyžaduje vybavený předsíní s tekoucí teplou a pitnou vodou (§ 13 odst. 2) Pro výrobu zchlazených a zmrazenýh pokrmů, zchlazených polotovarů a rozpracovaných pokrmů, jakož i pro zchlazení pokrmů před jejich komerční úpravou se provozovna vybavuje rychlozmrazujícím zařízením!!! (§ 14) Pracovní plochy, náčiní a pomůcky musí být odděleny podle charakteru potravin nebo činnosti tak, aby při přípravě a výrobě pokrmů nedocházelo ke křížové kontaminaci potravin a pokrmů a k negativnímu ovlivňování jejich zdravotní nezávadnosti (§ 14 odst. 6)

8 Umyvadlo s tekoucí pitnou a teplou vodou, mýdlem a ručníky pro jednorázové použití nebo osoušečem rukou na pracovištích, kde dochází k epidemiologicky významnému znečištění rukou zaměstnanců (kuchyně, přípravny masa, ryb, drůbeže, vajec) musí být instalováno umyvadlo s mísící baterií bez ručního nebo pažního ovládání (§ 14 odst. 7) Pro vytloukání vajec musí být vytvořený samostatný oddělený úsek případně i stavebně s pracovní plochou a umyvadlem na mytí a dezinfekci rukou (§17) Na rozmrazování potravin – přípravna popř. pracovní úsek za použití rozmrazovače nebo chladicího zařízení s teplotou nejvýše + 4 st. C!!! (§18) Oddělený režim mytí stolního a provozního nádobí, přepravních obalů a rozvozních prostředků (§49)


Stáhnout ppt "Mezi základní povinnosti podnikatele patří tyto: Podnikatel odpovídá za soustavné dodržování platných předpisů hygienických, bezpečnostních a protipožárních,"

Podobné prezentace


Reklamy Google