Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence nozokomiálních nákaz na OCSS FN Hradec Králové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence nozokomiálních nákaz na OCSS FN Hradec Králové"— Transkript prezentace:

1 Prevence nozokomiálních nákaz na OCSS FN Hradec Králové
Zuzana Holečková Helena Dušánková OCSS FN Hradec Králové

2 Definice nozokomiálních nákaz
Onemocnění exogenního nebo endogenního původu, které vznikají v příčinné souvislosti s hospitalizací.

3 Vznik nozokomiální nákazy
během pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení po 48 hodinách od začátku hospitalizace může se projevit i po propuštění do domácího prostředí

4 Nozokomiální nákaza je příčinou
dlouhodobé nemocnosti vyšší morbidity mortality

5 Faktory napomáhající šíření nozokomiální nákazy
Hygienické a provozní nedostatky na pracovišti Klienti JIP – dlouhodobé léčení ATB Invazivní zákroky – katetrizace, endoskopie

6 Nejčastější nozokomiální nákazy
Bakteriální Gram pozitivní infekce Stafylokokové NN MRSA-Methicilin resistentní Staphylococus aureus Streptokokové infekce Gram negativní infekce Pseudomonádové NN

7 Nejčastější nozokomiální nákazy
Virové respirační virová hepatitida typu B, C, A – nespecifická NN HIV infekce Mykotické, Parazitární

8 Prevence nozokomiálních nákaz RUCE ZDRAVOTNÍKA!
předoperační příprava prevence na operačním sále pooperační intervence

9 Předoperační příprava
co nejkratší doba hospitalizace před operačním výkonem ATB profylaxe přeléčení jiných infekcí technika a načasování holení osprchování antiseptickými mýdly

10 Prevence NN na operačních sálech
Hygienicko - proti epidemický režim na operačních sálech zásady mytí a dezinfekce rukou před operací správné používání ochranných pomůcek sálovým personálem správná dezinfekce operačního pole

11 Prevence NN na operačních sálech
jednorázové rouškování, jednorázové pomůcky, uzavřené systémy precizní chirurgická technika a dodržení zásad instrumentování řádná péče o nástroje, dekontaminace, dezinfekce a sterilizace

12 Pooperační intervence
dezinfekce a sterilní krytí operační rány dodržení zásad asepse při převazech edukace pacienta i rodiny o správném ošetřování rány

13 Ukazatelé kvality na OCSS FN Hradec Králové
Monitoring prostředí Monitoring ovzduší Monitoring sterilních pomůcek Hlášení nežádoucích událostí Hlášení poranění PBP

14 Zdravotnický standard FN Hradec Králové
Nozokomiální a komunitní infekce Hlášení nemocničních nákaz Postup pro kontrolu kmenů MRSA a jiných MR kmenů ve FN Hradec Králové Povinné hlášení přenosných onemocnění Postup při podezření a potvrzení tuberkulózního onemocnění Postup při monitorování kvality prostředí Zásady pohybu osob v řízených pásmech JIP a OCSS

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prevence nozokomiálních nákaz na OCSS FN Hradec Králové"

Podobné prezentace


Reklamy Google