Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště Vypracovala: Bc. Štěpánka Musilová Vedoucí práce: Mgr. Martina Rabová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště Vypracovala: Bc. Štěpánka Musilová Vedoucí práce: Mgr. Martina Rabová."— Transkript prezentace:

1 Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště Vypracovala: Bc. Štěpánka Musilová Vedoucí práce: Mgr. Martina Rabová

2 OBSAH Úvod Cíle práce Teoretická část Metodika výzkumu Výsledky výzkumu Závěr 2

3 ÚVOD „Nozokomiální nákazy jsou onemocnění infekčního původu, která mají příčinnou souvislost s hospitalizací nebo zdravotnickým zákrokem.“ (Göpfertová et al., 2006) Práce vznikala jako součást Studentské grantové soutěže vyhlášené Univerzitou Pardubice a byla zapojena do projektu Sledování nozokomiálních nákaz. 3

4 CÍLE PRÁCE Hlavní cíl : Zmapovat problematiku v oblasti nozokomiálních nákaz. Dílčí cíle: Shrnout nejzákladnější a nejnovější poznatky v oblasti péče o CŽK. Zjistit kvalitu ošetřovatelské péče o centrální žilní katétry na anesteziologicko - resuscitačním oddělení. Statisticky vyhodnotit výskyt nozokomiálních nákaz v daném kraji. Vytvořit návrh standardu ošetřovatelské péče o centrální žilní katétry. 4

5 TEORETICKÁ ČÁST Úvod do problematiky NN Centrální žilní katétry Katétrové infekce cévního řečiště 5

6 METODIKA VÝZKUMU Retrospektivní studie 5 nemocnic daného kraje Typ péče, oddělení, infekce, původce, rezistence Vyhodnocení za celý rok 2013 Pozorování Anesteziologicko-resuscitační odd. v období 27. 5. – 31. 5. 2013 30 ošetření centrálních žilních katétrů 12 oblastí pozorování 6

7 VÝSLEDKY Výzkumná otázka - Prováděli zdravotníci hygienickou dezinfekci rukou před a po ošetření CŽK? 7 Obr. 1 Hygienická dezinfekce rukou před ošetřením CŽK

8 8 Obr. 2 Hygienická dezinfekce rukou po ošetření CŽK a sundání rukavic

9 9 Výzkumná otázka - Provedli zdravotníci do ošetřovatelské dokumentace zápis o ošetření CŽK? Obr. 3 Záznam o ošetření CŽK do ošetřovatelské dokumentace

10 Pracovní hypotéza: Typ péče má vliv na typ vzniklé nozokomiální infekce. H 0 : Mezi typem péče a typem infekce není statisticky významný vztah. H A : Mezi typem péče a typem infekce je statisticky významný vztah. Hladina významnosti α = 0,05 Testování hypotézy pomocí chí - kvadrátu 10

11 11 Typ péče Infekce respiračního traktu Infekce močového traktu Infekce v místě chirurgického výkonu Gastroenteritida Infekce krevního řečiště JináCelkem Intenzivní13912124369224436 Standartní74170671036136511 Následná431836631741353 Celkem256474972021701011300 Tabulka č. 1 Kontingenční tabulka typů péče a nozokomiálních infekcí Chí-kvadr.svp Pearsonův chí-kv.196,6961df=10p < 0,001 Tabulka č. 2 Pearsonův chí - kvadrát p < α, tudíž H 0 zamítáme

12 12 Pracovní hypotéza: Daná nemocnice bude mít vliv na počet nozokomiálních nákaz. H 0 : Mezi danou nemocnicí a počtem nozokomiálních nákaz není statisticky významný vztah. H A : Mezi danou nemocnicí a počtem nozokomiálních nákaz je statisticky významný vztah. Hladina významnosti α = 0,05 Testování hypotézy pomocí chí - kvadrátu

13 NemocnicePacienti s NNPacienti bez NNCelkem 1. nemocnice39316 99917 392 2. nemocnice13513 49613 631 3. nemocnice11617 94118 057 4. nemocnice29242 15742 449 5. nemocnice36411 00811 372 Celkem1 300101 601102 901 13 Tabulka č. 3 Kontingenční tabulka nemocnic a počtu nozokomiálních nákaz Chí-kvadr. svp Pearsonův chí-kv.657,2787df=4P < 0,001 Tabulka č. 4 Pearsonův chí - kvadrát p < α, tudíž H 0 zamítáme

14 ZÁVĚR Kanylace centrálního řečiště má nezastupitelnou úlohu. NN mají výrazný negativní dopad na zdravotní stav pacienta i socioekonomickou situaci. Úskalí v péči o CŽK vidím v nedostatečné hygienické dezinfekci rukou, ve vedení dokumentace a v nevhodných intervalech mezi výměnou krytí. Bezpečná péče by měla probíhat dle platných standardů.

15 HLAVNÍ POUŽITÉ ZDROJE 1.DRÁBKOVÁ, Jarmila. Centrální žilní katétry: funkce, základy zavádění a ošetřování. Příbram: MSM, 2001, 40 s. ISBN 80-902-5833-6. 2.GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie: (obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí). Praha: Karolinum, 2006, 299 s. ISBN 80-246-1232-1. 3.MAĎAR, Rastislav, Renata PODSTATOVÁ a Jarmila ŘEHOŘOVÁ. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada, 2006, 178 s. ISBN 80-247- 1673-9. 4.O´GRADY, Naomi P. et al. 2011 Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. In: Centers for Disease Control and Prevention [online]. 2011 [cit. 2013-08-12]. Dostupné z: http://www.cdc.gov/hicpac/BSI/BSI- guidelines-2011.html. 5.ŠRÁMOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy II. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2001, 303 s. ISBN 80-859-1225-2.

16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště Vypracovala: Bc. Štěpánka Musilová Vedoucí práce: Mgr. Martina Rabová."

Podobné prezentace


Reklamy Google