Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště"— Transkript prezentace:

1 Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště
Vypracovala: Bc. Štěpánka Musilová Vedoucí práce: Mgr. Martina Rabová

2 OBSAH Úvod Cíle práce Teoretická část Metodika výzkumu
Výsledky výzkumu Závěr

3 ÚVOD „Nozokomiální nákazy jsou onemocnění infekčního původu, která mají příčinnou souvislost s hospitalizací nebo zdravotnickým zákrokem.“ (Göpfertová et al., 2006) Práce vznikala jako součást Studentské grantové soutěže vyhlášené Univerzitou Pardubice a byla zapojena do projektu Sledování nozokomiálních nákaz.

4 CÍLE PRÁCE Hlavní cíl: Zmapovat problematiku v oblasti nozokomiálních nákaz. Dílčí cíle:  Shrnout nejzákladnější a nejnovější poznatky v oblasti péče o CŽK. Zjistit kvalitu ošetřovatelské péče o centrální žilní katétry na anesteziologicko - resuscitačním oddělení. Statisticky vyhodnotit výskyt nozokomiálních nákaz v daném kraji. Vytvořit návrh standardu ošetřovatelské péče o centrální žilní katétry.

5 TEORETICKÁ ČÁST Úvod do problematiky NN Centrální žilní katétry
Katétrové infekce cévního řečiště

6 METODIKA VÝZKUMU Retrospektivní studie 5 nemocnic daného kraje
Typ péče, oddělení, infekce, původce, rezistence Vyhodnocení za celý rok 2013 Pozorování Anesteziologicko-resuscitační odd. v období – 30 ošetření centrálních žilních katétrů 12 oblastí pozorování

7 VÝSLEDKY Výzkumná otázka - Prováděli zdravotníci hygienickou dezinfekci rukou před a po ošetření CŽK? Obr. 1 Hygienická dezinfekce rukou před ošetřením CŽK

8 Obr. 2 Hygienická dezinfekce rukou po ošetření CŽK a sundání rukavic

9 Výzkumná otázka - Provedli zdravotníci do ošetřovatelské dokumentace zápis o ošetření CŽK?
Obr. 3 Záznam o ošetření CŽK do ošetřovatelské dokumentace

10 Pracovní hypotéza: Typ péče má vliv na typ vzniklé nozokomiální infekce.
H0: Mezi typem péče a typem infekce není statisticky významný vztah. HA: Mezi typem péče a typem infekce je statisticky významný vztah. Hladina významnosti α = 0,05 Testování hypotézy pomocí chí - kvadrátu

11 Tabulka č. 1 Kontingenční tabulka typů péče a nozokomiálních infekcí
Infekce respiračního traktu Infekce močového traktu Infekce v místě chirurgického výkonu Gastroenteritida Infekce krevního řečiště Jiná Celkem Intenzivní 139 121 24 36 92 436 Standartní 74 170 67 103 61 511 Následná 43 183 6 63 17 41 353 256 474 97 202 101 1300 Tabulka č. 2 Pearsonův chí - kvadrát Chí-kvadr. sv p Pearsonův chí-kv. 196,6961 df=10 p < 0,001 p < α, tudíž H0 zamítáme

12 Pracovní hypotéza: Daná nemocnice bude mít vliv na počet nozokomiálních nákaz.
H0: Mezi danou nemocnicí a počtem nozokomiálních nákaz není statisticky významný vztah. HA: Mezi danou nemocnicí a počtem nozokomiálních nákaz je statisticky významný vztah. Hladina významnosti α = 0,05 Testování hypotézy pomocí chí - kvadrátu

13 Tabulka č. 4 Pearsonův chí - kvadrát Chí-kvadr.
Tabulka č. 3 Kontingenční tabulka nemocnic a počtu nozokomiálních nákaz Nemocnice Pacienti s NN Pacienti bez NN Celkem 1. nemocnice 393 16 999 17 392 2. nemocnice 135 13 496 13 631 3. nemocnice 116 17 941 18 057 4. nemocnice 292 42 157 42 449 5. nemocnice 364 11 008 11 372 1 300 Tabulka č. 4 Pearsonův chí - kvadrát Chí-kvadr. sv p Pearsonův chí-kv. 657,2787 df=4 P < 0,001 p < α, tudíž H0 zamítáme

14 ZÁVĚR Kanylace centrálního řečiště má nezastupitelnou úlohu.
NN mají výrazný negativní dopad na zdravotní stav pacienta i socioekonomickou situaci. Úskalí v péči o CŽK vidím v nedostatečné hygienické dezinfekci rukou, ve vedení dokumentace a v nevhodných intervalech mezi výměnou krytí. Bezpečná péče by měla probíhat dle platných standardů.

15 HLAVNÍ POUŽITÉ ZDROJE DRÁBKOVÁ, Jarmila. Centrální žilní katétry: funkce, základy zavádění a ošetřování. Příbram: MSM, 2001, 40 s. ISBN GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie: (obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí). Praha: Karolinum, 2006, 299 s. ISBN MAĎAR, Rastislav, Renata PODSTATOVÁ a Jarmila ŘEHOŘOVÁ. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada, 2006, 178 s. ISBN O´GRADY, Naomi P. et al Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. In: Centers for Disease Control and Prevention [online] [cit ]. Dostupné z: ŠRÁMOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy II. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2001, 303 s. ISBN

16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště"

Podobné prezentace


Reklamy Google