Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3.LF UK - Všeobecná sestra kombinované studium 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3.LF UK - Všeobecná sestra kombinované studium 2010"— Transkript prezentace:

1 3.LF UK - Všeobecná sestra kombinované studium 2010
POMOC PACIENTOVI PŘI VYVAROVÁNÍ SE NEBEZPEČÍ V OKOLÍ A PŘI OCHRANĚ OSTATNÍCH PŘED KAŽDÝM POTENCIÁLNÍM NEBEZPEČÍM POCHÁZEJÍCÍM OD PACIENTA PODLE VIRGINIE HENDERSONOVÉ Kateřina Kohoutová Lucie Vlková 3.LF UK - Všeobecná sestra kombinované studium 2010

2 Virginie Hendersonová vycházela z názoru,že jedinci mají biologické, psychologické, sociální a duchovní potřeby. Potřeby zformulovala do 14 základních komponentů ošetřovatelské péče. V. Hendersonová se zaměřila hlavně na fyziologické potřeby a potřeby bezpečí.

3 Pomoc pacientovi při vyvarování se nebezpečí z okolí
a) ochrana pacienta před nebezpečím úrazu b) ochrana pacienta před nebezpečím nákazy nosokomiální infekcí Pomoc při ochraně ostatních i zdravotníků před nebezpečím pocházejícím od pacienta a) ochrana ostatních před nebezpečím násilí a agresivitou pocházející od pacienta b) ochrana ostatních před nebezpečím infekce pocházející od pacienta

4 Pomoc pacientovi při vyvarování se nebezpečí z okolí
a) Ochrana pacienta před nebezpečím úrazu Mezi nejčastější úrazy pacientů v nemocnici patří pád pacienta, který podléhá hlášení a je centrálně evidován. Nemocný člověk je vystaven mnohem většímu riziku pádu, než-li zdravý člověk.

5 Prevence pádu Identifikace rizikové skupiny pacientů
Dle hodnotící škály posouzení rizik pádu Dostatečná informovanost této skupiny pacientů Omezení faktorů vzniku pádu Zajištění bezpečnosti pacienta a minimalizace komplikací vzniklé při pádu

6 Rizikové faktory pádu VNĚJŠÍ VNITŘNÍ věk pacienta polymorbilita
pád v anamnéze nesoběstačnost užívání rikových léků smyslové poruchy psychická dekompenzace ortostatická hypotenze VNĚJŠÍ nevhodná obuv neznalost nemocničního prostředí, pokoje úprava okolí (kluzká podlaha,vyčívající ostré hrany, nevhodné osvětlení)‏ kompenzační pomůcky (chodítka, berle)‏

7 Ochranná opatření v prevenci pádu v nemocničních zařízeních
Pomocná zařízení lůžka ( hrazdička, postranice)‏ Protiskluzové podložky Madla ( koupelna, WC)‏ Lokomoční pomůcky ( berle, hole, chodítka)‏ Stabilní židle Dostatečné osvětlení ( denní i noční)‏ Neklouzavá stabilní obuv Fungující signalizační zařízení na dosah

8 b) Ochrana pacienta před nebezpečím nákazy nosokomiální infekcí
Nosokomiální nákazy jsou onemocnění exogenního nebo endogenního původu, jejichž vznik přímo souvisí s hospitalizací. Může se projevit až po propuštění. Nepatří sem tzv. zavlečené nákazy, které se v nemocničním zařízení manifestují.

9 Nosokomiální nákazy nespecifické
Poukazují na epidemiologickou situaci v nemocničním zařízení, nebo jsou ukazatelem jejich hygienické úrovně. Nosokomiální nákazy specifické Jsou důsledek diagnostických a terapeutických výkonů, jejich výskyt lze ovlivnit asepsí, sterilizací, dezinfekcí a dodržováním hygienicko - epidemiologického režimu.

10 Přenos probíhá nejčastěji dotykem, kapénkovou infekcí či alimentární cestou.
Mezi původce patří pacient, ošetřující personál a návštěva.

11 Preventivní opatření před nosokomiálními nákazami
Dodržování zásad hygienicko - epidemiologického režimu - hygiena provozu (sanitace, sterilizace, dezinfekce, cílený úklid) hygiena pacienta hygiena ošetřujícího personálu ( správné mytí a dezinfekce rukou podstatně snižuje výskyt NN)‏ Bariérová ošetřovací technika Bezpečná manipulace s biologickým materiálem Individualizace pomůcek pacientů Maximální využití jednorázových pomůcek - roušky, rukavice, ochranný oděv, papírové kapesníky Ochrana pacienta před návštěvami v době chřipkové epidemie, ale i mimo ni. Ochrana před nachlazeným ošetřujícím personálem

12 Pomoc při ochraně ostatních i zdravotníku před nebezpečím pocházejícím od pacienta
a) Ochrana ostatních před nebezpečím násilí a agresivitou pocházející od pacienta Pacienti bývají často ovlivnění svojí chorobou, bývají v psychické a fyzické nepohodě, trpí pocity bezmocnosti a nerovnoprávnosti vůči ostatním. Násilí lze spíše očekávat z určitých rizikových skupin. - alkoholici v delíriu, abstinenční příznaky - drogově závislí - psychotici

13 Projevy ohrožující ošetřující personál i ostatní
Verbální agresivita - urážky - nadávky Fyzická agresivita - boucháním dveřmi - shazování předmětů - plivání léků - v nejhorším případě napadení ošetřujícího personálu, spolupacientů, návštěvy

14 Prevence verbálního napadení od pacienta
Sestra by měla: klidně a rozvážně komunikovat s pacientem zachovat klid dodržovat normy spol. jednání vyjádřit empatie projevit zájem o pacientovu situaci hledat důvody pacientova hněvu

15 Prevence fyzického napadení od pacienta
ponechat si dostatečný odstup od pacienta při hrozícím napadení, pacienta možno uklidnit medikamentózně dle ordinace lékaře možnost přikurtování pacienta - dbát na prevenci odřenin až pohmožděnin - dbát na to aby si pacient jakkoliv neublížil !!! přikurtování pacienta musí zdrav. středisko povinně hlásit na okresní soud – omezení svobody.

16 Další postupy: umístit násilného/agresivního pacienta pokud možno na samostatný pokoj, aby neohrožoval jiné pacienty ve svém okolí. omezit návštěvy u pacienta umístění pacienta na specializové oddělení při přetrvávání agresivity

17 b)Ochrana ostatních před nebezpečím infekce pocházejících od pacienta
Nebezpečí nákazy infekční chorobou pro PERSONÁL: poranění jehlou nemoci přenosné krví- např. virus HIV, hepatitida B kapénková infekce - např. tuberkulóza, streptokokové infekce dotykem -různé střevní onemocnění

18 pro OSTATNÍ : kapénková infekce - více pacientů na pokoji přenos infekce z rukou personálu a ošetřujících pomůcek - špatně prováděná bariérová péče

19 Prevence správná dezinfekce rukou a oše. pomůcek
správná sterilizace oše. nástrojů barierová péče zajistit si dostatek času a pohodlí při odběru vždy použít na každého pacienta nové rukavice opatrná manipulace se znečištěným prádlem správné zacházení s biologickým materiálem u infekčního pacienta zákaz návštev

20 zajistit infekčnímu pacientovi samostatný pokoj
použití ochranných ústenek a plášťů


Stáhnout ppt "3.LF UK - Všeobecná sestra kombinované studium 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google