Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kateřina Kohoutová Lucie Vlková 3.LF UK - Všeobecná sestra kombinované studium 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kateřina Kohoutová Lucie Vlková 3.LF UK - Všeobecná sestra kombinované studium 2010."— Transkript prezentace:

1 Kateřina Kohoutová Lucie Vlková 3.LF UK - Všeobecná sestra kombinované studium 2010

2 Virginie Hendersonová vycházela z názoru,že jedinci mají biologické, psychologické, sociální a duchovní potřeby. Potřeby zformulovala do 14 základních komponentů ošetřovatelské péče. V. Hendersonová se zaměřila hlavně na fyziologické potřeby a potřeby bezpečí.

3 a) ochrana pacienta před nebezpečím úrazu b) ochrana pacienta před nebezpečím nákazy nosokomiální infekcí Pomoc při ochraně ostatních i zdravotníků před nebezpečím pocházejícím od pacienta Pomoc při ochraně ostatních i zdravotníků před nebezpečím pocházejícím od pacienta a) ochrana ostatních před nebezpečím násilí a agresivitou pocházející od pacienta b) ochrana ostatních před nebezpečím infekce pocházející od pacienta

4 a) Ochrana pacienta před nebezpečím úrazu Mezi nejčastější úrazy pacientů v nemocnici patří pád pacienta, který podléhá hlášení a je centrálně evidován. Nemocný člověk je vystaven mnohem většímu riziku pádu, než- li zdravý člověk.

5  Identifikace rizikové skupiny pacientů  Dle hodnotící škály posouzení rizik pádu  Dostatečná informovanost této skupiny pacientů  Omezení faktorů vzniku pádu  Zajištění bezpečnosti pacienta a minimalizace komplikací vzniklé při pádu

6 Rizikové faktory pádu VNITŘNÍ  věk pacienta  polymorbilita  pád v anamnéze  nesoběstačnost  užívání rikových léků  smyslové poruchy  psychická dekompenzace  ortostatická hypotenze VNĚJŠÍ  nevhodná obuv  neznalost nemocničního prostředí, pokoje  úprava okolí (kluzká podlaha,vyčívající ostré hrany, nevhodné osvětlení)‏  kompenzační pomůcky (chodítka, berle)‏

7  Pomocná zařízení lůžka ( hrazdička, postranice)‏  Protiskluzové podložky  Madla ( koupelna, WC)‏  Lokomoční pomůcky ( berle, hole, chodítka)‏  Stabilní židle  Dostatečné osvětlení ( denní i noční)‏  Neklouzavá stabilní obuv  Fungující signalizační zařízení na dosah

8 Nosokomiální nákazy jsou onemocnění exogenního nebo endogenního původu, jejichž vznik přímo souvisí s hospitalizací. Může se projevit až po propuštění. Nepatří sem tzv. zavlečené nákazy, které se v nemocničním zařízení manifestují.

9 Nosokomiální nákazy nespecifické Poukazují na epidemiologickou situaci v nemocničním zařízení, nebo jsou ukazatelem jejich hygienické úrovně. Nosokomiální nákazy specifické Jsou důsledek diagnostických a terapeutických výkonů, jejich výskyt lze ovlivnit asepsí, sterilizací, dezinfekcí a dodržováním hygienicko - epidemiologického režimu.

10 Přenos probíhá nejčastěji dotykem, kapénkovou infekcí či alimentární cestou. Mezi původce patří pacient, ošetřující personál a návštěva.

11  Dodržování zásad hygienicko - epidemiologického režimu - hygiena provozu (sanitace, sterilizace, dezinfekce, cílený úklid) - hygiena pacienta - hygiena ošetřujícího personálu ( správné mytí a dezinfekce rukou podstatně snižuje výskyt NN)‏  Bariérová ošetřovací technika  Bezpečná manipulace s biologickým materiálem  Individualizace pomůcek pacientů  Maximální využití jednorázových pomůcek - roušky, rukavice, ochranný oděv, papírové kapesníky  Ochrana pacienta před návštěvami v době chřipkové epidemie, ale i mimo ni.  Ochrana před nachlazeným ošetřujícím personálem

12 a) Ochrana ostatních před nebezpečím násilí a agresivitou pocházející od pacienta Pacienti bývají často ovlivnění svojí chorobou, bývají v psychické a fyzické nepohodě, trpí pocity bezmocnosti a nerovnoprávnosti vůči ostatním. Násilí lze spíše očekávat z určitých rizikových skupin. - alkoholici v delíriu, abstinenční příznaky - drogově závislí - psychotici

13 • Verbální agresivita - urážky - nadávky • Fyzická agresivita - boucháním dveřmi - shazování předmětů - plivání léků - v nejhorším případě napadení ošetřujícího personálu, spolupacientů, návštěvy

14 Sestra by měla:  klidně a rozvážně komunikovat s pacientem  zachovat klid  dodržovat normy spol. jednání  vyjádřit empatie  projevit zájem o pacientovu situaci  hledat důvody pacientova hněvu

15  ponechat si dostatečný odstup od pacienta  při hrozícím napadení, pacienta možno uklidnit medikamentózně dle ordinace lékaře  možnost přikurtování pacienta - dbát na prevenci odřenin až pohmožděnin - dbát na to aby si pacient jakkoliv neublížil !!! přikurtování pacienta musí zdrav. středisko povinně hlásit na okresní soud – omezení svobody.

16 Další postupy:  umístit násilného/agresivního pacienta pokud možno na samostatný pokoj, aby neohrožoval jiné pacienty ve svém okolí.  omezit návštěvy u pacienta  umístění pacienta na specializové oddělení při přetrvávání agresivity

17 • Nebezpečí nákazy infekční chorobou pro PERSONÁL:  poranění jehlou nemoci přenosné krví- např. virus HIV, hepatitida B  kapénková infekce - např. tuberkulóza, streptokokové infekce  dotykem -různé střevní onemocnění

18 • pro OSTATNÍ :  kapénková infekce - více pacientů na pokoji  přenos infekce z rukou personálu a ošetřujících pomůcek - špatně prováděná bariérová péče

19  správná dezinfekce rukou a oše. pomůcek  správná sterilizace oše. nástrojů  barierová péče  zajistit si dostatek času a pohodlí při odběru  vždy použít na každého pacienta nové rukavice  opatrná manipulace se znečištěným prádlem  správné zacházení s biologickým materiálem  u infekčního pacienta zákaz návštev

20  zajistit infekčnímu pacientovi samostatný pokoj  použití ochranných ústenek a plášťů


Stáhnout ppt "Kateřina Kohoutová Lucie Vlková 3.LF UK - Všeobecná sestra kombinované studium 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google