Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTLUŠE FIŠAROVÁ Zkušenosti s implementací zdravotnických asistentů v provozu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTLUŠE FIŠAROVÁ Zkušenosti s implementací zdravotnických asistentů v provozu."— Transkript prezentace:

1 SVĚTLUŠE FIŠAROVÁ Zkušenosti s implementací zdravotnických asistentů v provozu

2 Zdravotnický asistent  Základní a specializovaná ošetřovatelská péče pod odborným dohledem Od 1.10.2010  Základní ošetřovatelská péče - bez odborného dohledu  Specializovaná ošetřovatelská péče - pod odborným dohledem

3 Pod odborným dohledem  Všeobecné sestry, porodní asistentky •sledování FF a stavu pacientů, dokumentace •péče o vyprazdňování •komplexní hygienická péče, prevence proleženin •rozdělování stravy, dohled nad pitným režimem •aplikace tepla, chladu •rehabilitační ošetřovatelství, prevence poruch z imobility, nácvik sebeobsluhy, zvyšování soběstačnosti •přijímání, kontrola, manipulace a ukládání léčiv, zdravotnických prostředků, prádla •dezinfekce, sterilizace

4 Pod odborným dohledem  Všeobecné sestry, porodní asistentky, lékaře •podávání lé čivých přípravk ů (mimo i.v. a epidurálních katétrů, i.m. u novorozenců a dětí do 3 let) •odběr biologického materiálu, vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve •zavádění a udržování kyslíkové terapie •podíl na ošetřování akutní a chronické rány •příprava pacientů k dg. a léčebným výkonům, asistence •podíl na činnostech spojených s přijímáním, přemisťováním, propouštěním a úmrtím pacientů

5 Pod přímým dohledem  Všeobecné sestry, porodní asistentky se specializovanou způsobilostí •poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče

6 Katalog prací  2.19. 12 7. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, např. v kartotékách ZZ8. Poskytování základní nebo dílčí specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem

7 Katalog prací  2. 19.12 9. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu bez odborného dohledu Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované péče pod přímým vedením, např. péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním zákl. životních funkcí Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo rehabilitačních výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, a pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti

8 Zdravotničtí asistenti na klinice  Nástup zdravotnických asistentek  Problém: nedostatečná orientace na pracovišti neznalost kompetencí, postupů činnosti nad legislativní rámec X základy  Náročné oddělení velký obrat pacientů, náročnost péče  Bohaté využití kompetencí  Speciální kompetence po adaptačním procesu

9 Zdravotničtí asistenti na klinice  Všeobecné sestry  Skupinová péče, přehled  Základní a specializovaná ošetřovatelská péče  Řešení akutních situací  Dohled nad asistentkami  Omezování některých činností  Všeobecná sestra + zdravotnická asistentka 13 - 26 pacientů v péči

10 Zdravotničtí asistenti na klinice  2008 standardní oddělení: 4 asistentky během 2 let 7 (resp.) 6 asistentek (náhrada ošetřovatelkou)  2009 HDS: 2 asistentky (pomocné práce)  2010 JIP (resp.endokrinologii): 4 (3) asistentky (náhrada sanitárkou)  2010 ambulance: 2 asistentky (odborná poradna, UZ pracoviště)  2011 specializované oddělení 2008+ 6 (- 1 ve zkušební době) 2009+ 3 (- 2 - studium, MD) 2010 + 5

11 Jak se změnila práce sester po nástupu zdravotnických asistentů  Stejný objem nebo více odborné práce  Větší odpovědnost  Méně pomocné práce  Větší počet pacientů v péči  Priority: plány péče, hodnocení (bolesti, nutrice) edukace, léky i.v., infúze, transfúze  Omezení činností: hygiena, podávání stravy, léků, odběry biologického materiálu, asistence u výkonů, harmonogramy

12 Přínos zdravotnických asistentů  Pro pacienty  VS: zlepšení ošetřovatelské péče, více času věnovat se individuálním potřebám pacienta  ZA: zlepšení ošetřovatelské péče, (pacient nevidí rozdíl mezi sestrou a asistentem)  Pro personál  VS: snížení počtu asistencí u výkonů, podávání léků, stravy, práce je rozčleněna mezi více personálu  ZA: více personálu, práce dle kompetencí

13 Negativa zdravotnických asistentů  Pro pacienty  VS: žádná  ZA: nelze poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči  Pro personál  VS: nemohou podávat léky i.v., nesamostatnost, informační šum, více odpovědnosti sestrám, žádná  ZA: omezené kompetence, neustálý dohled a odpovědnost sester, žádná

14 Závěrem  Zdravotničtí asistenti jsou přínosem v praxi  Mohou být na velmi dobré odborné úrovni, plnohodnotnými členy týmu  Sestry mají možnost změnit způsob práce  Specializované činnosti, individuální potřeby pacientů  Posílení důležitosti

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "SVĚTLUŠE FIŠAROVÁ Zkušenosti s implementací zdravotnických asistentů v provozu."

Podobné prezentace


Reklamy Google