Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání nutričních odborníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání nutričních odborníků"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání nutričních odborníků
Mgr. Ing. Diana Chrpová, Vedoucí oboru DNT a NA VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha

2 Zákon 96/2004 Sb. § 15 Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta
Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta se získává absolvováním a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu nutričních terapeutů, b) tříletého studia v oboru diplomovaná dietní sestra na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005, c) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný nutriční terapeut na vyšších zdravotnických školách, nebo d) střední zdravotnické školy v oboru dietní sestra, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005. (2) Nutriční terapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. d), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání nutričního terapeuta. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. (3) Za výkon povolání nutričního terapeuta se považuje činnost v rámci preventivní péče na úseku klinická výživa a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. Dále se nutriční terapeut ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.

3 § 32 Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního asistenta
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání nutričního asistenta se získává absolvováním střední zdravotnické školy v oboru nutriční asistent. (2) Za výkon povolání nutričního asistenta se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem nutričního terapeuta. Dále se nutriční asistent ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.

4 Vyhláška č. 55/2011 § 14 Nutriční terapeut
(1) Nutriční terapeut vykonává činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem zejména může a) zpracovávat a vyhodnocovat nutriční anamnézu, u pacientů v závažných stavech provádět bilanci stravy přijímané ústy, navrhovat lékaři, případně všeobecné sestře nebo porodní asistentce změny v předepsané dietě, způsobu příjímání stravy či doplnění potravinovými doplňky, b) provádět vyšetření nutná ke zjištění stavu výživy pacientů, c) kontrolovat, metodicky vést a organizovat přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy, zejména ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení a v případě speciálních diet stravu připravovat,

5 d) sestavovat jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety i pro celé zdravotnické zařízení, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet, e) provádět poradenství a edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy, včetně doporučení vhodných výživových doplňků, f) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky10), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu, g) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. (2) Nutriční terapeut může sestavovat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet.

6 § 33 Nutriční asistent ( 1) Nutriční asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem nutričního terapeuta v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy; přitom zejména může a) zpracovávat nutriční propočty, b) zpracovat dokumentaci o nutričním příjmu pacientů, c) posuzovat stav výživy u pacientů s nekomplikovaným onemocněním, d) sestavovat předpis stravy pro jednotlivé diety a celé zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče, e) připravovat stravu v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy, f) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé výživy a léčebné výživy,

7 g) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků10), h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby. (2) Nutriční asistent může sestavovat pod odborným dohledem nutričního terapeuta a na základě indikace lékaře individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním.

8 Nové návrhy NA ukončit bez náhrady! X
Uplatnění hlavně ve velkých stravovacích provozech nemocnic – kdo bude vykonávat tuto profesi pak? Zaučení kuchaři?? Zrušit dohled! – samostatný odborný nutriční pracovník pro stravovací provozy zdravotních, zdravotně sociálních zařízení a školních zařízení – MŠ, ZŠ, SŠ, menzy (na tuto pozici není nutno studovat 7 let!) Posílit, resp. přidat kompetence provozně manažerské – na úroveň absolventů Středních hotelových škol - uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích např. v provozovnách společného stravování. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící.

9 Pracovník plně kompetentní garantovat dietní složky nutričního plánu!
Profese DIETETIK – degradace na NA – stravovací provoz – kam zmizely edukační kompetence!!! Pracovník plně kompetentní garantovat dietní složky nutričního plánu! sestavuje receptury a jídelní lístky pro přípravu dietního stravování, podle stanovených nutričních parametrů upravuje receptury a jídelní lístky podle potřeb naplnění stanovených nutričních hodnot, kontroluje dodržení a efektivitu technologických postupů pro přípravu dietního stravování, garantuje dietní složku nutričního plánu a to jak skupinového tak individuálního hodnotí organoleptickou kvalitu připravené dietní stravy, vyhodnocuje ekonomické parametry dietní stravy a navrhuje na podkladě těchto hodnocení optimální sortiment surovin

10 Návrh pro Bc. (toto má nyní i VOŠ)
provádět vyšetření nutná ke zjištění stavu výživy pacientů, zpracovávat a vyhodnocovat nutriční anamnézu, včetně laboratorních hodnot stanovit plán nutriční péče, navrhovat dietu, případně její změnu, včetně doplnění potravinovými doplňky, přípravky enterální výživy sestavovat individuální nutriční plány, včetně bilančních hodnocení, stanovovat parametry a metodicky vést přípravu stravy v případě speciálních diet, provádět poradenství a edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy, nutriční péče, včetně doporučení vhodných výživových doplňků.

11 Vzdělavatelé nutričních oborů VOŠ - nesouhlasné stanovisko!
Velké nemocnice – Bc. (nutriční specialista)- výživa v těžkých stavech – ARO, JIP, metabolické jednotky + přímá péče o pacienta VOŠ (nutriční terapeut) – přímá péče o pacienta, komunikace se stravovacím provozem NA (nutriční asistent) – stravovací provoz Menší zařízení – naprosto postačující univerzální NT z VOŠ – přímá činnost + stravovací provoz

12 Potřeba pečlivě a co nejzodpovědněji zmapovat terén – VOŠ NT je žádaný
Neukvapit se – zodpovědně a co nejobjektivněji zhodnotit budoucnost profesí nutričních odborníků Uplatnění též na poli prevence (NA + NT z VOŠ), které je skutečnými nutričními odborníky netknuté (samozvaní poradci pro výživu – absolventi víkendových kurzů pochybné úrovně) Kvalitní prevence – snížení finančních nákladů na zdravotní péči!!!! Personální vyhláška opět neprošla – koho bude chtít zaměstnávat terén – Bc. nebo VOŠ???

13 S přáním pěkného dne děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vzdělávání nutričních odborníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google