Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934."— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Název ŠVP: 65-51-H/01 kuchař LLLll LLLll Základní údaje: Délka přípravy:3 roky Učební obor je určen pro:hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy:závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání:střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky:ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007 Základní údaje: Délka přípravy:3 roky Učební obor je určen pro:hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy:závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání:střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky:ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007

3  Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Pracuje jako samostatný kuchař od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu až po expedici hotového výrobku. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat v cizím jazyku. Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Pracuje jako samostatný kuchař od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu až po expedici hotového výrobku. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat v cizím jazyku. Žáci jsou připravováni: a)Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi:  měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby stravování;  znali způsoby skladování potravin a nápojů;  sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel racionální výživy a dalších hledisek. b) Ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby absolventi:  ovládali způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, technologické postupy přípravy, kontrolovali kvalitu, správně uchovávali pokrmy, esteticky dohotovovali a expedovali výrobky; c) Ovládat techniku odbytu, tzn. aby absolventi:  volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, používali vhodný inventář;  společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky; d) Vykonávat obchodně – provozní aktivity, tzn. aby absolventi:  připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu, kalkulovali cenu výrobků a služeb;  sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb; Žáci jsou připravováni: a)Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi:  měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby stravování;  znali způsoby skladování potravin a nápojů;  sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel racionální výživy a dalších hledisek. b) Ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby absolventi:  ovládali způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, technologické postupy přípravy, kontrolovali kvalitu, správně uchovávali pokrmy, esteticky dohotovovali a expedovali výrobky; c) Ovládat techniku odbytu, tzn. aby absolventi:  volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, používali vhodný inventář;  společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky; d) Vykonávat obchodně – provozní aktivity, tzn. aby absolventi:  připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu, kalkulovali cenu výrobků a služeb;  sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb;

4  Vyučované předměty Kuchař Předměty všeobecnéPředměty odborné Český jazyk Informační a komunikační technologie Cizí jazykEkonomika a finance Konverzace v cizím jazyceTechnologie Občanská naukaPotraviny a výživa Základy přírodních vědStolničení Matematika Komunikace a společenská výchova Literární a estetická výchovaOdborný výcvik Tělesná výchova

5 1. ročník  v prvním ročníku vykonávají všichni žáci praktické vyučování pod vedením učitelů OV ve školní teplé a studené kuchyni;  žáci jsou proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně;  žáci se seznamují s jednotlivými úseky a přípravnami školní kuchyně;  žáci jsou seznámeni s inventářem, technickým zařízením a dalším vybavením teplé a studené kuchyně;  žáci si postupně osvojují základní techniky kuchařských dovedností;  žáci získávají znalosti o jednotlivých surovinách, určených pro přípravu jednotlivých pokrmů teplé a studené kuchyně;  žáci si osvojují základy technologie a přípravy teplých pokrmů;  žáci jsou rozděleni do skupin tak, aby v průběhu školního roku získali základní poznatky o teplé i studené kuchyni;  pracují na směnný provoz a pod vedením UOV připravují obědy a večeře pro zákazníky;  několikrát do roka žáci připravují tematicky zaměřené školní výstavy, kde prezentují svoje dovednosti;  v prvním ročníku vykonávají všichni žáci praktické vyučování pod vedením učitelů OV ve školní teplé a studené kuchyni;  žáci jsou proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně;  žáci se seznamují s jednotlivými úseky a přípravnami školní kuchyně;  žáci jsou seznámeni s inventářem, technickým zařízením a dalším vybavením teplé a studené kuchyně;  žáci si postupně osvojují základní techniky kuchařských dovedností;  žáci získávají znalosti o jednotlivých surovinách, určených pro přípravu jednotlivých pokrmů teplé a studené kuchyně;  žáci si osvojují základy technologie a přípravy teplých pokrmů;  žáci jsou rozděleni do skupin tak, aby v průběhu školního roku získali základní poznatky o teplé i studené kuchyni;  pracují na směnný provoz a pod vedením UOV připravují obědy a večeře pro zákazníky;  několikrát do roka žáci připravují tematicky zaměřené školní výstavy, kde prezentují svoje dovednosti;

6

7

8  Některé výrobky

9 2. ročník  ve druhém ročníku vykonávají někteří žáci praktické vyučování na pracovištích pod vedením učitelů OV;  vybraní žáci jsou na základě svých vzdělávacích výsledků z prvního ročníku umístěni na jednotlivé provozovny s kterými má škola uzavřené smlouvy. /Snahou je přihlédnout k místu jejich trvalého bydliště;  žáci jsou pod dohledem učitelů odborného výcviku a jednotlivých instruktorů vedeni k samostatné tvůrčí činnosti při přípravě teplých a studených pokrmů tradiční české kuchyně;  několikrát do roka žáci připravují tematicky zaměřené školní výstavy, kde prezentují svoje dovednosti;  žáci připravují a zajišťují odbyt teplých a studených moučníků;  žáci ovládají výdej a expedici jednotlivých druhů pokrmů;  žáci jsou během školního roku několikrát přezkušováni vedoucí učitelkou OV pod jejímž vedení žáci připravují teplé pokrmy včetně polévky;  ve druhém ročníku vykonávají někteří žáci praktické vyučování na pracovištích pod vedením učitelů OV;  vybraní žáci jsou na základě svých vzdělávacích výsledků z prvního ročníku umístěni na jednotlivé provozovny s kterými má škola uzavřené smlouvy. /Snahou je přihlédnout k místu jejich trvalého bydliště;  žáci jsou pod dohledem učitelů odborného výcviku a jednotlivých instruktorů vedeni k samostatné tvůrčí činnosti při přípravě teplých a studených pokrmů tradiční české kuchyně;  několikrát do roka žáci připravují tematicky zaměřené školní výstavy, kde prezentují svoje dovednosti;  žáci připravují a zajišťují odbyt teplých a studených moučníků;  žáci ovládají výdej a expedici jednotlivých druhů pokrmů;  žáci jsou během školního roku několikrát přezkušováni vedoucí učitelkou OV pod jejímž vedení žáci připravují teplé pokrmy včetně polévky;

10

11

12 Výrobky

13 3. ročník  ve třetím ročníku vykonávají žáci praktické vyučování na provozovnách, kde jsou pod dohledem jednotlivých instruktorů;  žáci připravují pokrmy české teplé a studené kuchyně;  žáci připravují jednotlivé druhy minutkových pokrmů a pokrmů zahraniční kuchyně;  žáci se podílí na přípravě jednotlivých druhů slavnostních hostin a rautů, které jsou zajišťovány pro širokou klientelu ve městě Strakonice i jeho okolí;  žáci se podílí se na výdeji a expedici pokrmů;  žáci jsou během školního roku několikrát přezkušováni vedoucí učitelkou OV pod jejímž vedení žáci připravují teplé pokrmy včetně polévky;  velký důraz je kladen na pečlivou přípravu žáků k závěrečným zkouškám;  ve třetím ročníku vykonávají žáci praktické vyučování na provozovnách, kde jsou pod dohledem jednotlivých instruktorů;  žáci připravují pokrmy české teplé a studené kuchyně;  žáci připravují jednotlivé druhy minutkových pokrmů a pokrmů zahraniční kuchyně;  žáci se podílí na přípravě jednotlivých druhů slavnostních hostin a rautů, které jsou zajišťovány pro širokou klientelu ve městě Strakonice i jeho okolí;  žáci se podílí se na výdeji a expedici pokrmů;  žáci jsou během školního roku několikrát přezkušováni vedoucí učitelkou OV pod jejímž vedení žáci připravují teplé pokrmy včetně polévky;  velký důraz je kladen na pečlivou přípravu žáků k závěrečným zkouškám;

14

15

16

17

18

19

20 Závěrečné zkoušky JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Reforma závěrečných zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit jejich úroveň, prestiž a vzájemnou srovnatelnost. Nová závěrečná zkouška je založená na tom, že školy vyučující stejný obor provádějí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Významným rysem nové závěrečné zkoušky je širší spolupráce škol s odborníky z praxe. Odborníci z praxe se účastní realizace závěrečné zkoušky na školách jako členové zkušební komise.

21

22

23  Možnosti dalšího studia Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky). Možnosti dalšího studia Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky).


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934."

Podobné prezentace


Reklamy Google