Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,
STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Název ŠVP: 65-51-H/01 kuchař LLLll
Základní údaje: Délka přípravy: 3 roky Učební obor je určen pro: hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky: ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007

3 Žáci jsou připravováni:
Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Pracuje jako samostatný kuchař od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu až po expedici hotového výrobku. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat v cizím jazyku. Žáci jsou připravováni: Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi: měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby stravování; znali způsoby skladování potravin a nápojů; sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel racionální výživy a dalších hledisek. b) Ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby absolventi: ovládali způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, technologické postupy přípravy, kontrolovali kvalitu, správně uchovávali pokrmy, esteticky dohotovovali a expedovali výrobky; c) Ovládat techniku odbytu, tzn. aby absolventi: volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, používali vhodný inventář; společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky; d) Vykonávat obchodně – provozní aktivity, tzn. aby absolventi: připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu, kalkulovali cenu výrobků a služeb; sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb;

4 Vyučované předměty Kuchař Předměty všeobecné Předměty odborné
Český jazyk Informační a komunikační technologie Cizí jazyk Ekonomika a finance Konverzace v cizím jazyce Technologie Občanská nauka Potraviny a výživa Základy přírodních věd Stolničení Matematika Komunikace a společenská výchova Literární a estetická výchova Odborný výcvik Tělesná výchova

5 1. ročník v prvním ročníku vykonávají všichni žáci praktické vyučování pod vedením učitelů OV ve školní teplé a studené kuchyni; žáci jsou proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně; žáci se seznamují s jednotlivými úseky a přípravnami školní kuchyně; žáci jsou seznámeni s inventářem, technickým zařízením a dalším vybavením teplé a studené kuchyně; žáci si postupně osvojují základní techniky kuchařských dovedností; žáci získávají znalosti o jednotlivých surovinách, určených pro přípravu jednotlivých pokrmů teplé a studené kuchyně; žáci si osvojují základy technologie a přípravy teplých pokrmů; žáci jsou rozděleni do skupin tak, aby v průběhu školního roku získali základní poznatky o teplé i studené kuchyni; pracují na směnný provoz a pod vedením UOV připravují obědy a večeře pro zákazníky; několikrát do roka žáci připravují tematicky zaměřené školní výstavy, kde prezentují svoje dovednosti;

6

7

8 Některé výrobky

9 2. ročník ve druhém ročníku vykonávají někteří žáci praktické vyučování na pracovištích pod vedením učitelů OV; vybraní žáci jsou na základě svých vzdělávacích výsledků z prvního ročníku umístěni na jednotlivé provozovny s kterými má škola uzavřené smlouvy. /Snahou je přihlédnout k místu jejich trvalého bydliště; žáci jsou pod dohledem učitelů odborného výcviku a jednotlivých instruktorů vedeni k samostatné tvůrčí činnosti při přípravě teplých a studených pokrmů tradiční české kuchyně; několikrát do roka žáci připravují tematicky zaměřené školní výstavy, kde prezentují svoje dovednosti; žáci připravují a zajišťují odbyt teplých a studených moučníků; žáci ovládají výdej a expedici jednotlivých druhů pokrmů; žáci jsou během školního roku několikrát přezkušováni vedoucí učitelkou OV pod jejímž vedení žáci připravují teplé pokrmy včetně polévky;

10

11

12 Výrobky

13 3. ročník ve třetím ročníku vykonávají žáci praktické vyučování na provozovnách, kde jsou pod dohledem jednotlivých instruktorů; žáci připravují pokrmy české teplé a studené kuchyně; žáci připravují jednotlivé druhy minutkových pokrmů a pokrmů zahraniční kuchyně; žáci se podílí na přípravě jednotlivých druhů slavnostních hostin a rautů, které jsou zajišťovány pro širokou klientelu ve městě Strakonice i jeho okolí; žáci se podílí se na výdeji a expedici pokrmů; žáci jsou během školního roku několikrát přezkušováni vedoucí učitelkou OV pod jejímž vedení žáci připravují teplé pokrmy včetně polévky; velký důraz je kladen na pečlivou přípravu žáků k závěrečným zkouškám;

14

15

16

17

18

19

20 JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Závěrečné zkoušky JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Reforma závěrečných zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit jejich úroveň, prestiž a vzájemnou srovnatelnost. Nová závěrečná zkouška je založená na tom, že školy vyučující stejný obor provádějí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Významným rysem nové závěrečné zkoušky je širší spolupráce škol s odborníky z praxe. Odborníci z praxe se účastní realizace závěrečné zkoušky na školách jako členové zkušební komise.

21

22

23 Možnosti dalšího studia
Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky).


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"

Podobné prezentace


Reklamy Google