Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola obchodu a služeb Jihlava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola obchodu a služeb Jihlava"— Transkript prezentace:

1 Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Jiří Kosík Střední škola obchodu a služeb Jihlava

2 Jiří Kosík Proč jsem si obor vybral?
Zvolený obor kuchař číšník jsem si vybral, protože mě baví příprava jídla a myslím si, že mě to bude bavit. Dále bych se chtěl do budoucna vyučit i na cukráře, protože tyto dva obory jsou si podobné a bude se to hodit pro moji budoucí práci. Ještě bych si chtěl udělat nástavbu a měl dokončené středoškolské vzdělání a tím si mohl lépe hledat zaměstnání.

3 Má práce

4 Škola Naše škola se nachází v novém moderně vybaveném areálu v ulici Karoliny Světlé v Jihlavě, nedaleko autobusového nádraží. Škola se zaměřuje na výuku oborů z oblasti služeb, je státní, a proto je výuka bezplatná. Součástí školy jsou učebny pro teoretické vyučování, dílny a provozovny pro odborný výcvik, domov mládeže, školní jídelna a sportovní areál. Pro všechny své žáky zajišťujeme teoretickou i praktickou výuku, pro zájemce pak ubytování na DM hotelového typu první kategorie s vlastním sociálním zařízením a celodenní školní stravování na velmi dobré úrovni, a to vše pod jednou střechou. Při výuce všech svých oborů dosahujeme výborných výsledků nejen v regionálním, ale dokonce v celostátním měřítku.

5 Škola

6 Můj obor Karoliny Světlé 2 586 01 Jihlava Obor: Kuchař – číšník
Charakteristika oboru: Tříletý učební obor zaměřený na přípravu kvalifikovaných pracovníků, kteří budou plnit náročné sluţby v oboru. Zakončení studia: Závěrečnou zkouškou s výučním listem Předpoklady k přijetí: Splnění povinné školní docházky. Obor vhodný pro děvčata i chlapce. Výběrové řízení: prospěch z 8. a 9. třídy, bez přijímacích zkoušek. Zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem na přihlášce ke studiu. Teoretické vyučování: Teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech. Převahu tvoří odborné předměty (technologie - nauka o pouţívání správných technologických postupů, stolničení – znalost pouţívání inventáře, ovládání přípravy pracoviště na provoz, ekonomika – znalosti důleţité pro zaměstnance i podnikatele …), vyučují se i všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, cizí jazyk – NJ, AJ popř. RJ, matematika, občanská nauka, tělesná výchova, …). Samozřejmostí je i výuka výpočetní techniky s přístupem na internet. Ţáci prvního ročníku se zúčastňují na začátku školního roku seznamovacího pobytu a ve druhém ročníku lyţařského kurzu. Praktické vyučování: Praktická výuka probíhá v hotelech a restauračních zařízeních, jako například hotely Gustav Mahler, restaurace Questo,restaurace Tři kníţata školní stravovací zařízení K. Světlé2, Na Stoupách atd.. Praxi zajišťuje ţákům škola, která jim zároveň poskytuje ochranné prostředky. Při výuce se pravidelně střídá týden výuky ve škole s týdenním praktickým výcvikem na pracovišti. Absolventi oboru jsou po odborné stránce schopni zejména: ovládání různých technik obsluhy. ovládání přípravy pracoviště na provoz, ovládání přípravy běţných i náročných jídel teplé a studené kuchyně, moučníků a teplých nápojů. Zvládají přípravné prací k podávání jídel a nápojů a přípravu slavnostní tabule. Absolvent má schopnost poskytovat informace o podávaných jídlech, komunikovat s hostem, a to i v cizím jazyce. Ovládá techniku přípravy a dokončování jídel před hostem, přípravu míchaných nápojů. Má dovednosti sestavovat jídelní a nápojové lístky dle gastronomických pravidel. Má znalost vedení evidence o pohybu zboţí, vyúčtování. Základní znalost kalkulací a stanovení ceny. Osvojí si základy organizace práce své a svých spolupracovníků. Chápe podstaty trţního hospodářství a základních obchodně podnikatelských činností. Uplatnění absolventů: V gastronomických zařízeních všech typů.

7 Má praxe

8 Prezentaci vytvořil žák základní školy přijatý na střední školu (zvolenou během účasti na projektu) v rámci teoretické přípravy na Závěrečný vzdělávací pobyt v Chorvatsku. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Střední škola obchodu a služeb Jihlava"

Podobné prezentace


Reklamy Google