Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,
STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Název ŠVP: 64-41-L/51 podnikání LLLll
Základní údaje: Délka přípravy: 2 roky (denní), 3 roky (večerní) Studijní obor je určen pro: absolventy tříletých učebních oborů Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška Poskytované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Přijímací zkoušky: ne Základní podmínky pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném oboru (výuční list) Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007 Možnosti dalšího studia: Absolvent studijního oboru může pokračovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných předpisů.

3 Žáci jsou připravováni:
Uplatnění absolventa:   Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Žáci jsou připravováni: a) Provádět administrativní činnosti, tzn. aby absolventi: ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti; vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky; stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně; manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel; b) Provádět základní podnikové činnosti, tzn. aby absolventi: prováděli marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázali zvolit a použít efektivní marketingovou strategii; orientovali se v problematice managementu a osvojili si základní manažerské dovednosti; zpracovávali doklady související s pohybem majetku a závazků podniku; evidovali a účtovali hotovostní a bezhotovostní operace podniku, prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob; prováděli základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku; prováděli mzdové výpočty, vedli daňovou evidenci, účtovali o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku; prováděli a sestavovali účetní uzávěrku sestavovali účetní závěrku; orientovali se v soustavě daní a orientovali v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích;

4 Podnikání Vyučované předměty
Žák si v prvním ročníku volí z které oblasti volitelných předmětů bude skládat maturitní zkoušku. Třída se dělí maximálně na dvě skupiny. Minimální počet ve skupině je 10 žáků. Odborná praxe je zařazena: 2 týdny v prvním ročníku. Termín určí ředitel školy. Podnikání Ostatní předměty Volitelné maturitní okruhy Český jazyk Občanská nauka 1 předmět Cizí jazyk Dějepis Literární a estetická výchova Psychologie a společenská výchova Tělesná výchova Fyzika 2 předmět Ekonomika a finance Chemie a ekologie Marketing a management Matematika 3předmět Účetnictví a daně Informační a komunikační technologie 4 předmět Praktická cvičení z účetnictví Počítačová grafika

5 Maturitní zkouška

6

7

8


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"

Podobné prezentace


Reklamy Google