Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934."— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Název ŠVP: 23-45-L/01 mechanik seřizovačLLLll LLLll Základní údaje: Délka přípravy:4 roky Studijní obor je určen pro:hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy:maturitní zkouška Poskytované vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou Přijímací zkoušky:ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 689/2004 Základní údaje: Délka přípravy:4 roky Studijní obor je určen pro:hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy:maturitní zkouška Poskytované vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou Přijímací zkoušky:ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 689/2004

3  Základní podmínky pro přijetí: mohou se přihlásit žáci a další uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu a dosáhli základního vzdělání; Možnosti dalšího studia: Absolvent studijního oboru může pokračovat na vysoké škole. Může se v dalším školním roce přihlásit ke složení závěrečné zkoušky v oboru obráběč kovů a získat výuční list. Možnosti dalšího studia: Absolvent studijního oboru může pokračovat na vysoké škole. Může se v dalším školním roce přihlásit ke složení závěrečné zkoušky v oboru obráběč kovů a získat výuční list. Uplatnění absolventa Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik seřizovač obráběcích strojů, při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.), popřípadě v nestrojírenských výrobních odvětvích. Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik. Dalšími možnostmi je uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů. Uplatnění absolventa Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik seřizovač obráběcích strojů, při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.), popřípadě v nestrojírenských výrobních odvětvích. Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik. Dalšími možnostmi je uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů.

4  Žáci jsou připravováni: a) Pracovat s technickou dokumentací, tzn. aby absolventi:  získávali relevantní informace z výrobní dokumentace v konvenční i elektronické podobě;  aplikovali a využívali získané informace ve výrobních procesech, při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek  zobrazovali základní strojní součásti s podporou počítačového software ve dvojrozměrném a trojrozměrném zobrazení;  vytvářeli pracovní postupy, stanovovali pracovní podmínky a volili nástroje a nářadí pracovních operací (i s využitím software na PC); b) Obrábět materiály na běžných druzích obráběcích strojů základními technologickými operacemi, tzn. aby absolventi:  volili nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky;  nastavovali předepsané technologické podmínky strojů;  obsluhovali základní druhy konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů při obrábění technologicky středně složitých obrobků; posuzovali možnosti využití běžných způsobů nekonvečního obrábění; c) Seřizovat běžné druhy konvenčních i CNC výrobních strojů, zařízení a linek, tzn. aby absolventi:  seřizovali s použitím výrobní a technologické dokumentace výrobní stroje, zařízení a linek a technologicky souvisejících manipulačních prostředků;  nastavovali předepsané technologické podmínky výrobních strojů, zařízení a linek;  upínali nástroje a výrobní pomůcky a seřizovali jejich polohu, vkládali programy do CNC strojů jak dílenským způsobem programování, tak pomocí převodů CAD/CAM;  vytvářeli pro CNC výrobní stroje dílenské programy, prováděli modifikaci, korekci a odzkoušení programů; d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:  chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků;  znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;

5 Všeobecné předměty Český jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie a ekologie Matematika Literární a estetická výchova Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika a finance Odborné předměty Strojnictví Měření Strojírenská technologie Technologie Technická dokumentace Technická mechanika Programování a seřizování NC strojů Cvičení CAD – CAM systémů Elektrotechnika Odborný výcvik

6 1. ročník  seznámení s pracovištěm a školním řádem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy;  základy ručního zpracování kovů;  Soustružení: obsluha stroje, řezné podmínky, nástroje, upínání obrobků, měřidla, soustružení válcových ploch i s osazením zápichů, řezání vnějších a vnitřních závitů závitníky a závitovými čelistmi;  Frézování: druhy frézek, obsluha, nástroje, upínání obrobků, měřidla, frézování rovinných, pravoúhlých a šikmých ploch, drážek, vrtání otvorů;  Broušení: druhy brusek, obsluha, upínání, orovnávání a vyvažování brusných kotoučů, upínání obrobků na plocho a nakulato, měřidla, broušení rovinných a válcových ploch;  seznámení s pracovištěm a školním řádem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy;  základy ručního zpracování kovů;  Soustružení: obsluha stroje, řezné podmínky, nástroje, upínání obrobků, měřidla, soustružení válcových ploch i s osazením zápichů, řezání vnějších a vnitřních závitů závitníky a závitovými čelistmi;  Frézování: druhy frézek, obsluha, nástroje, upínání obrobků, měřidla, frézování rovinných, pravoúhlých a šikmých ploch, drážek, vrtání otvorů;  Broušení: druhy brusek, obsluha, upínání, orovnávání a vyvažování brusných kotoučů, upínání obrobků na plocho a nakulato, měřidla, broušení rovinných a válcových ploch;

7

8 2. ročník  Soustružení: válcových ploch s vnějším a vnitřním osazením, vrtání, vystružování, řezání závitů, zapichování, upichování, vnitřní a vnější kuželové plochy;  Frézování: drážek a osazení, tvarových ploch, šikmých ploch, řezání materiálu;  Broušení: vnějších válcových ploch, úkosů, drážek, zápichů, ostření řezných nástrojů;  Programování a obsluha číslicově řízených strojů;

9

10 3. ročník  Soustružení: vnějších a vnitřních kuželových ploch, tvarových ploch, dokončovací práce, řezání závitů nožem;  Frézování: při složitém upnutí, drážek na kuželi, pomocí dělicího přístroje;  Broušení: vnitřních válcových ploch, vnějších a vnitřních kuželových ploch, tvarových ploch, zvláštní způsoby;  Programování a obsluha číslicově řízených strojů;

11

12

13

14 4. ročník  výuka probíhá na provozních pracovištích;  prohloubení znalostí z 3. ročníku;  ustavení a seřízení klasických obráběcích strojů při zhotovení složitých výrobků;  programování a obsluha CNC strojů;  zvyšování dovedností a návyků při seřizování a obsluze konvenčních a číslicově řízených strojů, měření a kontrola obráběných součástí;

15

16  Maturitní zkoušky

17

18


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934."

Podobné prezentace


Reklamy Google