Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,
STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Název ŠVP: 23-45-L/01 mechanik seřizovač LLLll
Základní údaje: Délka přípravy: 4 roky Studijní obor je určen pro: hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška Poskytované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Přijímací zkoušky: ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 689/2004

3 Základní podmínky pro přijetí: mohou se přihlásit žáci a další uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu a dosáhli základního vzdělání; Uplatnění absolventa Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik seřizovač obráběcích strojů, při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.), popřípadě v nestrojírenských výrobních odvětvích. Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik. Dalšími možnostmi je uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů. Možnosti dalšího studia: Absolvent studijního oboru může pokračovat na vysoké škole. Může se v dalším školním roce přihlásit ke složení závěrečné zkoušky v oboru obráběč kovů a získat výuční list.

4 Žáci jsou připravováni:
a) Pracovat s technickou dokumentací, tzn. aby absolventi: získávali relevantní informace z výrobní dokumentace v konvenční i elektronické podobě; aplikovali a využívali získané informace ve výrobních procesech, při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek zobrazovali základní strojní součásti s podporou počítačového software ve dvojrozměrném a trojrozměrném zobrazení; vytvářeli pracovní postupy, stanovovali pracovní podmínky a volili nástroje a nářadí pracovních operací (i s využitím software na PC); b) Obrábět materiály na běžných druzích obráběcích strojů základními technologickými operacemi, tzn. aby absolventi: volili nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky; nastavovali předepsané technologické podmínky strojů; obsluhovali základní druhy konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů při obrábění technologicky středně složitých obrobků; posuzovali možnosti využití běžných způsobů nekonvečního obrábění; c) Seřizovat běžné druhy konvenčních i CNC výrobních strojů, zařízení a linek, tzn. aby absolventi: seřizovali s použitím výrobní a technologické dokumentace výrobní stroje, zařízení a linek a technologicky souvisejících manipulačních prostředků; nastavovali předepsané technologické podmínky výrobních strojů, zařízení a linek; upínali nástroje a výrobní pomůcky a seřizovali jejich polohu, vkládali programy do CNC strojů jak dílenským způsobem programování, tak pomocí převodů CAD/CAM; vytvářeli pro CNC výrobní stroje dílenské programy, prováděli modifikaci, korekci a odzkoušení programů; d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;

5 Vyučované předměty Cvičení CAD – CAM systémů Všeobecné předměty
Český jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie a ekologie Matematika Literární a estetická výchova Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika a finance Odborné předměty Strojnictví Měření Strojírenská technologie Technologie Technická dokumentace Technická mechanika Programování a seřizování NC strojů Cvičení CAD – CAM systémů Elektrotechnika Odborný výcvik

6 1. ročník seznámení s pracovištěm a školním řádem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy; základy ručního zpracování kovů; Soustružení: obsluha stroje, řezné podmínky, nástroje, upínání obrobků, měřidla, soustružení válcových ploch i s osazením zápichů, řezání vnějších a vnitřních závitů závitníky a závitovými čelistmi; Frézování: druhy frézek, obsluha, nástroje, upínání obrobků, měřidla, frézování rovinných, pravoúhlých a šikmých ploch, drážek, vrtání otvorů; Broušení: druhy brusek, obsluha, upínání, orovnávání a vyvažování brusných kotoučů, upínání obrobků na plocho a nakulato, měřidla, broušení rovinných a válcových ploch;

7

8 2. ročník Soustružení: válcových ploch s vnějším a vnitřním osazením, vrtání, vystružování, řezání závitů, zapichování, upichování, vnitřní a vnější kuželové plochy; Frézování: drážek a osazení, tvarových ploch, šikmých ploch, řezání materiálu; Broušení: vnějších válcových ploch, úkosů, drážek, zápichů, ostření řezných nástrojů; Programování a obsluha číslicově řízených strojů;

9

10 3. ročník Soustružení: vnějších a vnitřních kuželových ploch, tvarových ploch, dokončovací práce, řezání závitů nožem; Frézování: při složitém upnutí, drážek na kuželi, pomocí dělicího přístroje; Broušení: vnitřních válcových ploch, vnějších a vnitřních kuželových ploch, tvarových ploch, zvláštní způsoby; Programování a obsluha číslicově řízených strojů;

11

12

13

14 4. ročník výuka probíhá na provozních pracovištích;
prohloubení znalostí z 3. ročníku; ustavení a seřízení klasických obráběcích strojů při zhotovení složitých výrobků; programování a obsluha CNC strojů; zvyšování dovedností a návyků při seřizování a obsluze konvenčních a číslicově řízených strojů, měření a kontrola obráběných součástí;

15

16 Maturitní zkoušky

17

18


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"

Podobné prezentace


Reklamy Google