Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,
STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Název ŠVP: 23-68-H/01 Automechanik

3 Učební obor je určen pro: hochy a dívky s ukončenou
Základní údaje: Délka přípravy: 3 roky Učební obor je určen pro: hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky: ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007. Možnosti dalšího studia Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky).

4 Uplatnění absolventa:
Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

5 Žáci jsou připravováni:
a) Provádět montáže, opravy a seřízení vozidel, tzn. aby absolventi: volili a používali vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ vozidla a vyhledali odpovídající parametry v dílenských příručkách; volili a používali stroje, nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství; volili a nahrazovali vhodné součástky, kinematické a tekutinové mechanismy, elektronické prvky apod., používané ve vozidlech; identifikovali příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; dodržovali odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí; prováděli předepsané záruční i pozáruční prohlídky, běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla přezkoušeli; prováděli jednodušší opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel; odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny C.

6 Vyučované předměty Automechanik Předměty všeobecné Předměty odborné
Český jazyk Informační a komunikační technologie Cizí jazyk Ekonomika a finance Občanská nauka Technická dokumentace Fyzika Elektrotechnika a diagnostika Základy ekologie a chemie Strojírenství Matematika Nauka o vozidlech Literární a estetická výchova Odborný výcvik Tělesná výchova

7 1. ročník seznámení s pracovištěm a školním řádem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy; ruční zpracování kovů a plastů; způsoby spojování materiálů a součástí; základy strojního obrábění – soustružení, frézování; svařování – seznámení; demontáž a montáž mechanismů;

8

9 2. ročník výuka probíhá převážně na provozních pracovištích;
opravy podvozků; opravy převodových ústrojí; oprava přední nápravy a řízení; oprava zadní nápravy; oprava karosérií, běžné opravy;

10

11

12 3. ročník výuka probíhá na provozních pracovištích;
prohloubení znalostí z 2. ročníku; opravy motorů; opravy elektrického zařízení; běžné opravy; Diagnostika;

13

14 JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Závěrečné zkoušky JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Reforma závěrečných zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit jejich úroveň, prestiž a vzájemnou srovnatelnost. Nová závěrečná zkouška je založená na tom, že školy vyučující stejný obor provádějí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Významným rysem nové závěrečné zkoušky je širší spolupráce škol s odborníky z praxe. Odborníci z praxe se účastní realizace závěrečné zkoušky na školách jako členové zkušební komise.


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"

Podobné prezentace


Reklamy Google