Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní obor 23-45-L/01Mechanik seřizovač Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 roky Denní forma vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní obor 23-45-L/01Mechanik seřizovač Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 roky Denní forma vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Studijní obor 23-45-L/01Mechanik seřizovač Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 roky Denní forma vzdělávání

2 Uplatnění absolventa v praxi Absolvent vzdělávacího programu mechanik seřizovač je připraven jako střední technik, systémový specialista, pracující v širším spektru odborných činností na vyšší odborné úrovni, schopný řešit zadané úkoly Může se uplatnit jako servisní či zkušební technik, mechanik seřizovač - opravář strojních součástí, konstruktér, revizní technik, technik strojních zařízení, programátor řídících systémů,popř. provozní technik, školící technik aj.

3 Absolvent se uplatní při činnostech spojených s návrhy, stavbou, oživováním systémů, diagnostice, vyhledávání závad a příčin poruch, výrobou, montáží, údržbou, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou strojních zařízení, systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, systémů složitých strojních zařízení, automatizovaných výrobních strojů, CNC strojů.

4 Získaná kvalifikace má charakter komplexní odbornosti integrující vzájemně provázané souvislosti z dosud izolovaných vědních disciplin, aplikovaných do automatizovaných funkčních celků a zařízení. Absolvent je navíc plně připraven i ke studiu technických oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách..

5 Získá kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, využívání CAD systémů.

6 Způsob ukončení vzdělávání Stupeň dosaženého vzdělání Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

7 Maturitní zkouška se skládá z povinných maturitních předmětů Z všeobecně vzdělávacích předmětů - Českého jazyka a literatury, Cizího jazyka či Matematiky, Informatiky. Z volitelných předmětů mohou vybírat z nabídky předmětů, která odpovídá požadavkům plánované celostátní maturitní zkoušky.

8 Profilová část se skládá z - CNC strojů - Bloku strojních předmětů (Strojírenství, Strojírenská technologie, CAD systémy, Mechanika). - Obhajoby závěrečné maturitní práce před maturitní komisí.

9 Během čtvrtého ročníku vypracují žáci odbornou závěrečnou maturitní práci (ZMP) jednoho zvoleného odborného maturitního předmětu. Každý žák zpracuje samostatně jedno zvolené odborné téma. Seznam témat bude žákům nabídnut na začátku školního roku. Pro každé téma bude jmenován vedoucí práce, konzultant a oponent. Vedoucí práce je učitel předmětu, který pokrývá převážnou část tématu práce. Hodnotí přístup žáka ke zpracování ZMP.

10 Učební obory 23-52-H/01 Nástrojař 23-51-H/01 Strojní mechanik - Zámečník 23-56-H/01 Obráběč kovů Střední vzdělání s výučním listem Délka studia 3 roky Denní forma vzdělávání

11 23-52-H/01 Nástrojař Uplatnění absolventa v praxi: Absolventi jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky.

12 Nástroji přitom mohou být: řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské zboží, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod.,

13 Pracovními pomůckami mohou být: přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu, pomůcky pro humánní a veterinární lékařství apod.

14 23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník Uplatnění absolventa v praxi: Provozní zámečník a montér Strojní zámečník Stavební zámečník Zámečník zemědělských strojů Důlní zámečník Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel

15 Montér ocelových konstrukcí Montér točivých strojů Montér kotlář a potrubář Kontrolor strojírenských výrobků

16 Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je.

17 23-56-H/01 Obráběč kovů Uplatnění absolventa v praxi: Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech.

18 Uplatní se jako : - Univerzální obráběč, - Soustružník, - Frézař, - Brusič, - Vrtař - Obsluha číslicově řízených obráběcích strojů apod.

19 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání v těchto vzdělávacích programech vede k dosažení středního vzdělání s výučním listem a ukončuje se jednotnou závěrečnou zkouškou.

20 Dokladem o dosažení středního vzdělání je Výuční list a Vysvědčení o závěrečné zkoušce. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

21 Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností.

22 Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí Školským zákonem a Vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Závěrečná zkouška se skládá z: - písemné zkoušky - praktické zkoušky - ústní zkoušky

23 Složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o další vzdělávání v navazujících vzdělávacích programech. Absolvent je připraven prohlubovat si dále odborné vzdělání v oboru.

24 Připomínky k vytvořeným ŠVP Nevhodně formulované odborn é kompetence v odborných předmětech učebních oborů. Příklad: Vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje aj. pracovní pomůcky a jejich části ● četli a vytvářeli výkresy součástí a sestavení ● uplatňovali zásady technické normalizace ● vyhotovovali pomocné dílenské náčrty částí nástrojů a pracovních pomůcek

25 Mělo by být ● číst a vytvářet výkresy součástí a sestavení ● uplatňovat zásady technické normalizace ● vyhotovovat pomocné dílenské náčrty částí nástrojů a pracovních pomůcek Toto je chyba, která je přetahována z RVP programem SMILE.

26 Další nalezená závada: Program SMILE chybně sečetl hodinové dotace předmětů u oboru Nástrojař

27 Nástrojař1 roč.2 roč.3 roč.celkem Český jazyk2215 Cizí jazyk2226 Občanský základ1113 Těl. výchova1113 Fyzika21---3 Přírod. minimum1--- 1 Matematika2215 Informatika1113 Ekonomika--- 22 Technické kreslení2215 Strojnictví21---3 Nauka o mat.22---4 Elektrotechnika--- 11 Technologie3339 Odborný výcvik1517,5 50 Celkem skutečný3635,531,5103 Celkem ŠVP3433,531,599


Stáhnout ppt "Studijní obor 23-45-L/01Mechanik seřizovač Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 roky Denní forma vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google