Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA"— Transkript prezentace:

1 NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA
MODEL REFORMNÍ MATURITY

2 NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY
STRUKTURA MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Ve společné části maturitní zkoušky žák volí mezi dvěma úrovněmi obtížnosti: a) základní (např. CZJ odpovídá ERR – B 1) b) vyšší (např. CZJ odpovídá ERR – B 2)

3 NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY
Všechny zkušební předměty mají svůj „manuál“ – tzv. katalog požadavků, a to pro základní a vyšší úroveň zvlášť. Tyto katalogy poskytují svým čtenářům informace o požadavcích kladených na žáky středních škol s maturitní zkouškou. Katalogy ke stažení naleznete v sekci Katalogy požadavků. Obsah a rozsah maturitních zkoušek je vymezen

4 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 dvě povinné zkoušky společné části MZ (zkoušky z českého jazyka a literatury a volitelné zkoušky s možností volby 5 cizích jazyků nebo matematiky), dvě až tři profilové zkoušky (dle rozhodnutí ředitele školy), až tři nepovinné zkoušky společné části MZ (možnost volby z portfolia matematika, fyzika, chemie, biologie, občanský a společenskovědní základ, cizí jazyk, dějepis, dějiny umění a zeměpis), až dvě nepovinné profilové zkoušky dle rozhodnutí ředitele školy.

5 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Český jazyk a literatura Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má charakter komplexní zkoušky, která se skládá ze tří dílčích zkoušek: ústní zkoušky didaktického testu  písemné práce Podrobnější informace:

6 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – SPOLEČNÁ ČÁST
PŘÍPRAVA ZADÁNÍ ZKOUŠKY Z ČJL Škola stanoví a zveřejní školní seznam literárních děl, určený pro dílčí ústní zkoušku; školní seznam je určen žákům k vytvoření vlastního seznamu literárních děl Termín: do 30. září příslušného školního roku Vlastní žákův seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož si příslušný žák losuje zadání „své“ ústní zkoušky. Termín: do 31. března

7

8 CIZÍ JAZYK – SPOLEČNÁ ČÁST
Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek : ústní zkoušky, didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech) písemné práce. Podrobnější informace:

9 MATEMATIKA – SPOLEČNÁ ČÁST
Maturitní zkouška z matematiky didaktický test Podrobnější informace:

10 MATURITNÍ ZKOUŠKA – SPOLEČNÁ ČÁST
Odkaz na ilustrační testy

11 ZDROJE INFORMACÍ A MATERIÁLŮ KE STAŽENÍ
Struktura, obsah, legislativa a logistika nové maturitní zkoušky Katalogy ke stažení Ukázky seznamů četby, pracovních listů, didaktických testů

12 Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou až tří povinných zkoušek Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle rámcového vzdělávacího programu, dále stanoví formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. Zkoušky se konají formou a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, c) písemné zkoušky, d) praktické zkoušky, nebo e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d). Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí.

13 Obsah profilové části maturitní zkoušky
Ředitel určí nabídku povinných zkoušek stejně jako formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. Zkoušky, zařazené do profilové části maturitní zkoušky, zohledňují především odborný profil škol a zároveň profesní a vzdělávací záměry žáků. Profilová část maturitní zkoušky má 2 až 3 povinné zkoušky a může mít až 2 zkoušky nepovinné. Nepovinné zkoušky si žák může zvolit například z důvodu větších šancí na trhu práce nebo z důvodu možného zohlednění výsledků těchto zkoušek v přijímacím řízení na vysoké školy. Nabídka může být úzká a představovat pevné určení předmětu všech tří zkoušek, ale i široká, tak aby si žák mohl předmět jedné nebo více z těchto povinných profilových zkoušek volit z více možností.

14 Termín profilové části maturitní zkoušky
Termíny pro konání zkoušek profilové části určuje § 2 maturitní vyhlášky: V jarním zkušebním období se zkoušky profilové části před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) uskuteční v období od 2. května a musí být ukončeny do začátku didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se mohou konat od 15. dubna (u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění se praktické zkoušky mohou konat již od 1. dubna). U oborů, kde to jejich povaha vyžaduje, lze konat praktickou zkoušku i v dřívějším termínu.

15 Termín profilové části maturitní zkoušky
V podzimním zkušebním období je pro zkoušky profilové části (všech forem) maturitní vyhláškou stanoveno období od 1. září do 31. října s tím, že je třeba respektovat při určení jejich termínů pohyblivý termín konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky. Didaktické testy a písemné práce se konají v období od 15. září do 1. října; přesný termín konání didaktických testů a písemných prací stanoví MŠMT vždy do 15. srpna před konáním zkoušek v následujícím kalendářním roce.

16 Maturitní zkouška na OA 2012 Obor: Obchodní akademie
Společná část Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika

17 Maturitní zkouška na OA 2012 Obor: Obchodní akademie
Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – ekonomika (ústní zkouška) 2. zkouška (z nabídky ředitele školy): - MAT (ústní zkouška) - 2. CZJ (ústní zkouška) - UČE (ústní zkouška) - INT (ústní zkouška) - Odborné ekonomické předměty (praktická zkouška)

18 Maturitní zkouška na OA 2012 Obor: Obchodní akademie
Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - MAT (ústní zkouška) - 2. CZJ (ústní zkouška) - UČE (ústní zkouška) - INT (ústní zkouška) - Odborné ekonomické předměty (praktická zkouška)

19 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Společná část Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika

20 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – pedagogika (ústní zkouška) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - MAT (ústní zkouška) - PSY (ústní zkouška) - CZJ (ústní zkouška) - BIH (ústní zkouška) - VVM (praktická zkouška) - HVM (praktická zkouška) - TVM (praktická zkouška)

21 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - MAT (ústní zkouška) - PSY (ústní zkouška) - CZJ (ústní zkouška) - BIH (ústní zkouška) - VVM (praktická zkouška) - HVM (praktická zkouška) - TVM (praktická zkouška)

22 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Pedagogické lyceum
Společná část Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika

23 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Pedagogické lyceum
Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – pedagogika (ústní zkouška) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - MAT (ústní zkouška) - PSY (ústní zkouška) - CZJ (ústní zkouška) - BIO (ústní zkouška) - VVS (praktická zkouška) - HVS (praktická zkouška) - TVS (praktická zkouška) - DĚJ (ústní zkouška) - OBN (ústní zkouška) - Odborné předměty (obhajoba maturitní práce)

24 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Pedagogické lyceum
Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - MAT (ústní zkouška) - PSY (ústní zkouška) - CZJ (ústní zkouška) - BIO (ústní zkouška) - VVS (praktická zkouška) - HVS (praktická zkouška) - TVS (praktická zkouška) - DĚJ (ústní zkouška) - OBN (ústní zkouška) - Odborné předměty (obhajoba maturitní práce)

25 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Sociální péče - sociálněsprávní činnost
Společná část Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika

26 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Sociální péče-sociálněsprávní činnost
Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – sociální péče (ústní zkouška) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - SOZ (ústní zkouška) - PRA (ústní zkouška) - Odborné předměty (obhajoba maturitní práce)

27 Profilová část – nepovinné zkoušky
Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Sociální péče-sociálněsprávní činnost Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - SOZ (ústní zkouška) - PRA (ústní zkouška) - Odborné předměty (obhajoba maturitní práce)

28 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Sociální péče – pečovatelská činnost
Společná část Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika

29 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Sociální péče-pečovatelská činnost
Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – sociální péče (ústní zkouška) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - ZDN (ústní zkouška) - PSY (ústní zkouška) - SPG (ústní zkouška) - Odborné předměty (obhajoba maturitní práce)

30 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Sociální péče-pečovatelská činnost
Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - ZDN (ústní zkouška) - PSY (ústní zkouška) - SPG (ústní zkouška) - Odborné předměty (obhajoba maturitní práce)

31 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Pedagogika pro asistenty ve školství
Společná část Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika

32 Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Pedagogika pro asistenty ve školství
Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – pedagogika (ústní zkouška) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - PSY (ústní zkouška) - MPM (ústní zkouška) - Hudební výchova s metodikou (praktická zkouška) - Výtvarná výchova s metodikou (praktická zkouška) - Tělesná výchova s metodikou (praktická zkouška) - Odborné předměty (obhajoba maturitní práce)

33 Profilová část – nepovinné zkoušky
Maturitní zkouška na SPgŠ 2012 Obor: Pedagogika pro asistenty ve školství Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - PSY (ústní zkouška) - MPM (ústní zkouška) - Odborné předměty (obhajoba maturitní práce)

34 Maturitní zkouška na SZŠ 2012 Obor: Zdravotnický asistent
Společná část Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika

35 Maturitní zkouška na SZŠ 2012 Obor: Zdravotnický asistent, denní forma
Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – OŠN (praktická zkouška) 2. zkouška – OŠE (ústní zkouška)

36 Maturitní zkouška na SZŠ 2012 Obor: Zdravotnický asistent
Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky - PSK (ústní zkouška) - OBN (ústní zkouška)

37 Maturitní zkouška na SZŠ 2012 Obor: Zdravotnické lyceum
Společná část Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo matematika

38 Maturitní zkouška na SZŠ 2012 Obor: Zdravotnické lyceum
Profilová část – povinné zkoušky 1. zkouška – odborné předměty (obhajoba maturitní práce) 2. zkouška – (z nabídky ředitele školy): - BIO (ústní zkouška) - CHE (ústní zkouška) - FYZ (ústní zkouška) - OZP: KLP,OŠP (ústní zkouška)

39 Maturitní zkouška na SZŠ 2012 Obor: Zdravotnické lyceum
Profilová část – nepovinné zkoušky Možnost zvolit až dvě nepovinné zkoušky Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky - BIO (ústní zkouška) - CHE (ústní zkouška) - FYZ (ústní zkouška) - OZP: KLP,OŠP (ústní zkouška)


Stáhnout ppt "NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google