Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ MATURITA Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ MATURITA Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí"— Transkript prezentace:

1 NOVÁ MATURITA Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí
Stručná informace o jejím průběhu a přípravě

2 Informace si doplníte na
– oficiální web CERMATu, kde se dozvíte vše o společné části včetně ukázek zadání – web naší školy, kde budeme postupně upřesňovat a doplňovat informace o profilové (školní) části MZ

3 SPOLEČNÁ ČÁST A 2011 Povinná zkouška z ČJL (komplexní zkouška) ve dvou úrovních – základní (Z) a vyšší (V) Povinná zkouška – volba CJ nebo MAT – obojí ve dvou úrovních – Z,V (Ředitel školy nemůže omezit možnost volby) Nepovinné zkoušky (nejvýše 3) – MAT(Z,V), FYZ, CHE,BIO,DĚJ,ZEM,OSZ (V), CJ (Z,V), DĚU, ČJ(Z,V) (Žák může konat zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku)

4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 2010,2011
Ústní zkouška Úroveň Z – květen – minut (20 min na přípravu) Úroveň V - květen – minut (20 min na přípravu) Didaktický test Úroveň Z – červen – 60 minut Úroveň V – červen – 90 minut Písemná práce Úroveň Z – červen – minut Úroveň V – červen – minut

5 CIZÍ JAZYK – 2010,2011 Ústní zkouška Didaktický test Písemná práce
Úroveň Z – květen – minut (20 min na přípravu) Úroveň V - květen – minut (20 min na přípravu) Didaktický test Úroveň Z – červen – minut Úroveň V – červen – minut Písemná práce Úroveň Z – červen – 60 minut Úroveň V – červen – 90 minut

6 MATEMATIKA – 2010,2011 Didaktický test Úroveň Z – červen – 90 minut
Úroveň V – červen – 120 minut

7 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – 2010,2011 ČJL, CJ,MAT – stejně jako v případě povinné zkoušky OSZ, FYZ, CHE,BIO,ZEM,DĚJ,DĚU – pouze didaktický test v délce 90 minut - červen

8 ČJL – KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA
Základní nebo vyšší úroveň – volba žáka Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška Každá dílčí zkouška má stejnou váhu!

9 ČJL – DIDAKTICKÝ TEST Jednotné zkušební schéma
60 minut (Z) , 90 minut (V) Uzavřené úlohy (Z), uzavřené a otevřené úlohy (V) Centrální hodnocení

10 ČJL – PÍSEMNÁ PRÁCE Jednotné zkušební schéma 60min (Z), 90 min (V)
Centrálně zadávaná zadání – 10 zadání pro každý termín i úroveň obtížnosti ve struktuře – název+zpracování Hodnocení ve škole podle metodiky

11 ČJL – ÚSTNÍ ZKOUŠKA Termín určuje škola
20 min příprava + 15 min zkouška Žák losuje 1 zadání podle jím vybraných 20 literárních děl Odpovídá podle příslušného pracovního listu Vývoj pracovních listů – PK školy+nabídka CERMATu Hodnocení maturitní komisí podle metodiky

12 CJ – KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Základní nebo vyšší úroveň – volba žáka
Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška Vážené hodnocení – ½ test, ¼ písemná práce a ¼ ústní zkouška

13 CJ – DIDAKTICKÝ TEST Poslechový subtest – 30 min (Z), 40 min (V)
Uzavřené úlohy, otevřené úlohy s krátkou odpovědí Subtest – čtení a jazyk – 60 min (Z,V)

14 CJ – PÍSEMNÁ PRÁCE Základní úroveň – 60 minut
1. část – text slov 2. část – text slov Vyšší úroveň – 90 minut část - text slov část – text 100 – 120 slov

15 CJ – ÚSTNÍ ZKOUŠKA Žák si losuje 1 zadání z 20
Každé zadání obsahuje 4 témata Reakce na 4-5 otázek Samostatný ústní projev Samostatný ústní projev/interakce Interakce Pracovní list žáka včetně příloh

16 PROFILOVÁ (školní) ČÁST – obecná pravidla
2 nebo 3 profilové zkoušky (stanoví ředitel školy) Předměty stanoví ředitel školy Formu stanoví ředitel školy z: praktická zkouška obhajoba maturitní práce písemná zkouška ústní zkouška nebo kombinace více uvedených forem

17 MATURITNÍ ROZVRH – uzávěrka podání přihlášek žáků k MZ – řediteli školy (uvažuje se o prodloužení) – praktické a písemné profilové zkoušky – komisionální zkoušky (profilové i státní) – testy a písemné práce společné části 21. – zveřejnění výsledků a předání vysvědčení

18 MATURITNÍ GENERÁLKA – MAG´09
Duben 2009 – 100 až 150 škol – ověření metodiky obsahu a hodnocení – všechny předměty a zkoušky, každý na vzorku žáků posledních ročníků Září 2009 – všechny školy a všichni žáci maturitních ročníků – testy z ČJL,AJ/NJ, MAT, OSP - ověření schopností žáků a organizace Leden 2010 – všechny školy a všichni žáci maturitních ročníků – písemné práce z ČJL a CJ – ověření organizace písemných prací a jejich hodnocení

19 Gymnázium Slovanské náměstí Profilová (školní) část MZ 2010
Třídy s rozšířenou výukou živých jazyků profilový jazyk volba 2 předmětů z nabídky Všeobecná třída volba 3 předmětů z nabídky

20 ŠKOLNÍ MATURITA - JAZYKY
PŘEDMĚT FORMA ČJL ústní ANG FRA NĚM ŠPA

21 ŠKOLNÍ MATURITA – ČLOVĚK A SPOLEČNOST
PŘEDMĚT FORMA HIST ústní + písemná (CERMAT) OSZ GEO ústní + písemná (případně obhajoba maturitní práce)

22 ŠKOLNÍ MATURITA – ČLOVĚK A PŘÍRODA
PŘEDMĚT FORMA FYZ ústní BIO CHE ústní + písemná

23 ŠKOLNÍ MATURITA – MATEMATIKA A INFORMATIKA
PŘEDMĚT FORMA MAT ústní + písemná IKT písemná + obhajoba maturitní práce Deskriptivní geometrie písemná + ústní

24 ŠKOLNÍ MATURITA – UMĚNÍ A KULTURA
PŘEDMĚT FORMA EST – HUD ústní EST - VÝTV ústní + obhajoba maturitní práce


Stáhnout ppt "NOVÁ MATURITA Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí"

Podobné prezentace


Reklamy Google