Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk a literatura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk a literatura"— Transkript prezentace:

1 Český jazyk a literatura
Nová maturitní zkouška © Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

2 Český jazyk a literatura
Společná část maturitní zkoušky základní/vyšší úroveň obtížnosti volba žáka Komplexní zkouška (= 3 dílčí zkoušky) Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška ! KAŽDÁ DÍLČÍ ZKOUŠKA MÁ STEJNOU VÁHU !

3 Ověřované znalosti a dovednosti
Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška

4 Základní úroveň obtížnosti Vyšší úroveň obtížnosti
Didaktický test Základní úroveň obtížnosti jednotné zkušební schéma 60 minut uzavřené úlohy centrální hodnocení Vyšší úroveň obtížnosti jednotné zkušební schéma 90 minut uzavřené a otevřené úlohy centrální hodnocení

5 Základní úroveň obtížnosti Vyšší úroveň obtížnosti
Písemná práce Základní úroveň obtížnosti jednotné zkušební schéma 60 minut centrálně zadávaná zadání výběr žáka hodnocení ve škole Vyšší úroveň obtížnosti jednotné zkušební schéma 90 minut centrálně zadávaná zadání výběr žáka hodnocení ve škole

6 10 zadání pro každý termín i úroveň obtížnosti Struktura zadání:
Písemná práce - zadání 10 zadání pro každý termín i úroveň obtížnosti Struktura zadání: Název Zpracování Příklad Evropská automobilka Zpracování: populárně-odborné pojednání o výhodách a rizicích závislosti české ekonomiky na automobilovém průmyslu

7 Písemná práce – zápis hodnocení
oblast hodnocení body Vytvoření textu podle zadaných kritérií 1 3 5 Funkční použití spisovného jazyka Kompoziční výstavba textu Celkem 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 Ústní zkouška Termín určený školou Pracovní listy Hodnocení
květen/červen 20 minut příprava + 15 minut zkouška + 5 minut pro hodnotitele Pracovní listy a) umělecký + neumělecký text + obecná struktura zkoušky b) umělecký + neumělecký text + rozpracovaná struktura zkoušky Hodnocení kritéria hodnocení, zkušební maturitní komise Objektivita vyšší ve srovnání se současným stavem

9 Ústní zkouška - princip
1 žák odevzdává seznam lit. děl (= seznam zadání k ÚZ) řediteli školy 2 finalizace pracovních listů ve škole 3 žák ze seznamu zadání losuje 1 zadání 4 žák dostává od maturitní komise příslušný pracovní list 5 příprava na potítku 6 vlastní zkouška 7 vyhodnocení žákova výkonu hodnotiteli (zkoušející, přísedící)

10 Ústní zkouška – kritéria pro výběr zadání základní úroveň obtížnosti
Žák vybírá 20 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 19. století min. 4 literární díla 2. Světová literatura 20. a 21. století 3. Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 40, horní hranice není stanovena. Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

11 Ústní zkouška – kritéria pro výběr zadání vyšší úroveň obtížnosti
Žák vybírá 30 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. století min. 2 literární díla 3. Česká poezie a próza 19. století min. 2 literární díla (z toho 1 básnické) 4. Světová a česká dramatická tvorba 19.–21. stol. 5. Světová a česká poezie století 6. Světová próza století 7. Česká próza století min. 4 literární díla Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální počet literárních děl nabízený žákům je 15 v každé z oblastí výběru 1–7. Počet nabízených literárních děl v jednotlivých oblastech výběru se může lišit. Horní hranice počtu literárních děl není stanovena.

12 Ústní zkouška – pracovní list obsah
Výňatek z uměleckého textu Výňatek z neuměleckého textu Struktura ústní zkoušky

13 Ústní zkouška – pracovní list obecná struktura ústní zkoušky
Základní úroveň obtížnosti 1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu) 2. charakteristika neuměleckého textu Vyšší úroveň obtížnosti 1. analýza výňatku z uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku, s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla) 2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla; 3. porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého 4. typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika Každá škola si může rozpracovat jednotlivé body obecné struktury zkoušky

14 Ústní zkouška – pracovní list příklady – základní úroveň obtížnosti

15 Ústní zkouška – pracovní list příklad – vyšší úroveň obtížnosti

16 Ústní zkouška – pracovní list příklad rozpracování struktury zkoušky
STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 1. analýza výňatku z uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku, s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla) - charakterizovat postavy v textu - analyzovat text hlediska času a prostoru - charakterizovat jazykové prostředky, tvrzení doložit na konkrétních textových pasážích - zasadit výňatek do kontextu celého díla Spalovač mrtvol 2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla - zasadit dílo Spalovač mrtvol do kontextu celé tvorby Ladislava Fukse - zasadit prozaika Ladislava Fukse do kontextu české literatury druhé poloviny 20. století - identifikovat kulturní a historické souvislosti textu - posoudit aktuálnost vyznění Spalovače mrtvol v 21. století, tvrzení zdůvodnit

17 Ústní zkouška – pracovní list příklad rozpracování struktury zkoušky
3. porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého - postihnout souvislost mezi oběma výňatky - odhadnout možné vlivy útvaru neuměleckého textu na přijetí Spalovače mrtvol čtenářem 4. typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika - identifikovat útvar a identifikaci zdůvodnit - postihnout účel textu - analyzovat lexikální prostředky užité v textu - charakterizovat stylovou výstavbu textu - vysvětlit smysl technických údajů v závěru textu

18 Ústní zkouška – pracovní list vývoj
předmětová komise školy CERMAT kombinace škola - CERMAT

19 Ústní zkouška – pracovní list pravidla pro vývoj
Základní úroveň obtížnosti Vyšší úroveň obtížnosti nelze měnit obecnou strukturu zkoušky, každá škola si ale může rozpracovat (ve smyslu konkretizace) obecnou strukturu zkoušky podle vlastních potřeb výňatek z uměleckého textu musí pocházet z literárního díla, které je zadáním zkoušky mezi výňatkem z uměleckého a neuměleckého textu nemusí být souvislost mezi výňatkem z uměleckého a neuměleckého textu musí být souvislost rozsah obou výňatků dohromady nesmí přesáhnout rozsah jedné strany formátu A4, minimální rozsah není stanoven rozsah každého z obou výňatků nesmí přesáhnout rozsah jedné strany formátu A4 , minimální rozsah není stanoven

20 Ústní zkouška – pracovní list základní schéma uložení PL vyvíjených CERMATem
pracovní listy základní úroveň obtížnosti souvislost výňatků kompletní pracovní listy samostatné textové výňatky nesouvislost výňatků kompletní vyšší úroveň obtížnosti

21 Ústní zkouška – zápis hodnocení základní úroveň obtížnosti
oblast hodnocení body celkem 5 1 6 Charakteristika uměleckého textu 2 3 7 Charakteristika neuměleckého textu 8 Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 4 9

22 Ústní zkouška – zápis hodnocení vyšší úroveň obtížnosti
oblast hodnocení body celkem Analýza uměleckého textu 1 2 3 Literárněhistorický/obecně kulturní kontext uměleckého díla 4 8 12 Porovnání textů 5 9 13 Analýza neuměleckého textu 6 10 14 Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 7 11 15

23 Komplexní zkouška KAŽDÁ DÍLČÍ ZKOUŠKA MÁ STEJNOU VÁHU Aby žák vykonal úspěšně komplexní zkoušku z českého jazyka a literatury, musí úspěšně vykonat každou dílčí zkoušku, tedy: didaktický test písemnou práci ústní zkoušku

24 Děkuji za pozornost PŘEJI PŘÍJEMNÝ DEN


Stáhnout ppt "Český jazyk a literatura"

Podobné prezentace


Reklamy Google