Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Český jazyk a literatura Nová maturitní zkouška © Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

2 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Český jazyk a literatura •Společná část maturitní zkoušky základní/vyšší úroveň obtížnosti  volba žáka Komplexní zkouška (= 3 dílčí zkoušky) –Didaktický test –Písemná práce –Ústní zkouška ! KAŽDÁ DÍLČÍ ZKOUŠKA MÁ STEJNOU VÁHU !

3 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ověřované znalosti a dovednosti Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška

4 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Didaktický test Základní úroveň obtížnosti •jednotné zkušební schéma •60 minut •uzavřené úlohy •centrální hodnocení Vyšší úroveň obtížnosti •jednotné zkušební schéma •90 minut •uzavřené a otevřené úlohy •centrální hodnocení

5 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Písemná práce Základní úroveň obtížnosti •jednotné zkušební schéma •60 minut •centrálně zadávaná zadání •výběr žáka •hodnocení ve škole Vyšší úroveň obtížnosti •jednotné zkušební schéma •90 minut •centrálně zadávaná zadání •výběr žáka •hodnocení ve škole

6 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Písemná práce - zadání •10 zadání pro každý termín i úroveň obtížnosti •Struktura zadání: –Název –Zpracování Příklad Evropská automobilka Zpracování: populárně-odborné pojednání o výhodách a rizicích závislosti české ekonomiky na automobilovém průmyslu

7 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Písemná práce – zápis hodnocení oblast hodnoceníbody Vytvoření textu podle zadaných kritérií 0135 Funkční použití spisovného jazyka0135 Kompoziční výstavba textu0135 Celkem0123456789101112131415

8 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška •Termín určený školou květen/červen •20 minut příprava + 15 minut zkouška + 5 minut pro hodnotitele •Pracovní listy a) umělecký + neumělecký text + obecná struktura zkoušky b) umělecký + neumělecký text + rozpracovaná struktura zkoušky •Hodnocení kritéria hodnocení, zkušební maturitní komise •Objektivita vyšší ve srovnání se současným stavem

9 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška - princip 1 •žák odevzdává seznam lit. děl (= seznam zadání k ÚZ) řediteli školy 2 •finalizace pracovních listů ve škole 3 •žák ze seznamu zadání losuje 1 zadání 4 •žák dostává od maturitní komise příslušný pracovní list 5 •příprava na potítku 6 •vlastní zkouška 7 •vyhodnocení žákova výkonu hodnotiteli (zkoušející, přísedící)

10 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – kritéria pro výběr zadání základní úroveň obtížnosti Žák vybírá 20 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 19. století min. 4 literární díla 2. Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla 3. Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl  Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.  Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 40, horní hranice není stanovena.  Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

11 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – kritéria pro výběr zadání vyšší úroveň obtížnosti Žák vybírá 30 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. stoletímin. 2 literární díla 3. Česká poezie a próza 19. století min. 2 literární díla (z toho 1 básnické) 4. Světová a česká dramatická tvorba 19.–21. stol. min. 2 literární díla 5. Světová a česká poezie 20.-21. století min. 2 literární díla 6. Světová próza 20.-21. stoletímin. 3 literární díla 7. Česká próza 20.-21. stoletímin. 4 literární díla  Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.  Minimální počet literárních děl nabízený žákům je 15 v každé z oblastí výběru 1–7.  Počet nabízených literárních děl v jednotlivých oblastech výběru se může lišit.  Horní hranice počtu literárních děl není stanovena.

12 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – pracovní list obsah Výňatek z uměleckého textuVýňatek z neuměleckého textuStruktura ústní zkoušky

13 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – pracovní list obecná struktura ústní zkoušky Základní úroveň obtížnosti 1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu) 2. charakteristika neuměleckého textu Vyšší úroveň obtížnosti 1. analýza výňatku z uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku, s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla) 2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla; 3. porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého 4. typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika Každá škola si může rozpracovat jednotlivé body obecné struktury zkoušky

14 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – pracovní list příklady – základní úroveň obtížnosti

15 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – pracovní list příklad – vyšší úroveň obtížnosti

16 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – pracovní list příklad rozpracování struktury zkoušky STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 1. analýza výňatku z uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku, s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla) •- charakterizovat postavy v textu •- analyzovat text hlediska času a prostoru •- charakterizovat jazykové prostředky, tvrzení doložit na konkrétních textových pasážích •- zasadit výňatek do kontextu celého díla Spalovač mrtvol 2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla •- zasadit dílo Spalovač mrtvol do kontextu celé tvorby Ladislava Fukse •- zasadit prozaika Ladislava Fukse do kontextu české literatury druhé poloviny 20. století •- identifikovat kulturní a historické souvislosti textu •- posoudit aktuálnost vyznění Spalovače mrtvol v 21. století, tvrzení zdůvodnit

17 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – pracovní list příklad rozpracování struktury zkoušky 3. porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého •- postihnout souvislost mezi oběma výňatky •- odhadnout možné vlivy útvaru neuměleckého textu na přijetí Spalovače mrtvol čtenářem 4. typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika •- identifikovat útvar a identifikaci zdůvodnit •- postihnout účel textu •- analyzovat lexikální prostředky užité v textu •- charakterizovat stylovou výstavbu textu •- vysvětlit smysl technických údajů v závěru textu

18 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – pracovní list vývoj předmětová komise školyCERMATkombinace škola - CERMAT

19 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – pracovní list pravidla pro vývoj Základní úroveň obtížnostiVyšší úroveň obtížnosti nelze měnit obecnou strukturu zkoušky, každá škola si ale může rozpracovat (ve smyslu konkretizace) obecnou strukturu zkoušky podle vlastních potřeb výňatek z uměleckého textu musí pocházet z literárního díla, které je zadáním zkoušky mezi výňatkem z uměleckého a neuměleckého textu nemusí být souvislost mezi výňatkem z uměleckého a neuměleckého textu musí být souvislost rozsah obou výňatků dohromady nesmí přesáhnout rozsah jedné strany formátu A4, minimální rozsah není stanoven rozsah každého z obou výňatků nesmí přesáhnout rozsah jedné strany formátu A4, minimální rozsah není stanoven

20 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – pracovní list základní schéma uložení PL vyvíjených CERMATem pracovní listy základní úroveň obtížnosti souvislost výňatků kompletní pracovní listy samostatné textové výňatky nesouvislost výňatků kompletní pracovní listy samostatné textové výňatky vyšší úroveň obtížnosti kompletní pracovní listy samostatné textové výňatky

21 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – zápis hodnocení základní úroveň obtížnosti oblast hodnoceníbody celkem 05 16 Charakteristika uměleckého textu012327 Charakteristika neuměleckého textu 012338 Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 012349

22 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Ústní zkouška – zápis hodnocení vyšší úroveň obtížnosti oblast hodnoceníbodycelkem Analýza uměleckého textu0123 Literárněhistorický/obecně kulturní kontext uměleckého díla 012304812 Porovnání textů012315913 Analýza neuměleckého textu0123261014 Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 0123371115

23 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Komplexní zkouška KAŽDÁ DÍLČÍ ZKOUŠKA MÁ STEJNOU VÁHU Aby žák vykonal úspěšně komplexní zkoušku z českého jazyka a literatury, musí úspěšně vykonat každou dílčí zkoušku, tedy: didaktický test písemnou práci ústní zkoušku

24 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 DĚKUJI ZA POZORNOST PŘEJI PŘÍJEMNÝ DEN


Stáhnout ppt "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.m2010.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Tel.: 224 507 111 Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google