Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ MATURITA Stručná informace o průběhu a přípravě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ MATURITA Stručná informace o průběhu a přípravě."— Transkript prezentace:

1 NOVÁ MATURITA Stručná informace o průběhu a přípravě

2 SPOLEČNÁ ČÁST MZ - 2010 / 2011 •Povinná zkouška z ČJL (komplexní zkouška) ve dvou úrovních – základní (Z) a vyšší (V) •Povinná zkouška – volba CJ ve dvou úrovních – Z, V (Ředitel školy nemůže omezit možnost volby) •Nepovinné zkoušky (nejvýše 3), CJ (Z,V), ČJ (Z,V) (Žák může konat zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku)

3 PROFILOVÁ ČÁST – 2010/ 2011 •3 profilové povinné zkoušky (stanoví ředitel školy) •Předměty stanoví ředitel školy •Formu stanoví ředitel školy

4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 2010/ 2011 •Ústní zkouška Úroveň Z – květen – 20+15 minut (20 min na přípravu) Úroveň V - květen – 20+15 minut (20 min na přípravu) •Didaktický test Úroveň Z – květen, červen – 60 minut Úroveň V – květen,červen – 90 minut •Písemná práce Úroveň Z – květen, červen – 25+60 minut Úroveň V – květen, červen – 25+90 minut

5 CIZÍ JAZYK – 2010/ 2011 •Ústní zkouška Úroveň Z – květen – 20+15 minut (20 min na přípravu) Úroveň V - květen – 20+15 minut (20 min na přípravu) •Didaktický test Úroveň Z – květen, červen – 30+60 minut Úroveň V – květen, červen – 40+60 minut •Písemná práce Úroveň Z – květen, červen – 60 minut Úroveň V – květen, červen – 90 minut

6 ČJL – KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Základní nebo vyšší úroveň – volba žáka •Didaktický test •Písemná práce •Ústní zkouška Každá dílčí zkouška má stejnou váhu!

7 ČJL – DIDAKTICKÝ TEST Jednotné zkušební schéma •60 minut (Z), 90 minut (V) •Uzavřené úlohy (Z), uzavřené a otevřené úlohy (V) •Centrální hodnocení

8 ČJL – PÍSEMNÁ PRÁCE Jednotné zkušební schéma •60min (Z), 90 min (V) •Centrálně zadávaná zadání – 10 zadání pro každý termín i úroveň obtížnosti ve struktuře – název + zpracování •Hodnocení ve škole podle metodiky

9 ČJL – ÚSTNÍ ZKOUŠKA •Termín určuje škola •20 min příprava + 15 min zkouška •Žák losuje 1 zadání podle jím vybraných 20 literárních děl •Odpovídá podle příslušného pracovního listu •Vývoj pracovních listů – PK školy + nabídka CERMATu •Hodnocení maturitní komisí podle metodiky

10 CJ – KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Základní nebo vyšší úroveň – volba žáka •Didaktický test •Písemná práce •Ústní zkouška •Vážené hodnocení – ½ test, ¼ písemná práce a ¼ ústní zkouška

11 CJ – DIDAKTICKÝ TEST •Poslechový subtest – 30 min (Z), 40 min (V) Uzavřené úlohy, otevřené úlohy s krátkou odpovědí •Subtest – čtení a jazyk – 60 min (Z,V) Uzavřené úlohy, otevřené úlohy s krátkou odpovědí

12 CJ – PÍSEMNÁ PRÁCE •Základní úroveň – 60 minut 1. část – text 130-150 slov 2. část – text 70-80 slov •Vyšší úroveň – 90 minut 1.část - text 210 - 230 slov 2.část – text 100 – 120 slov

13 CJ – ÚSTNÍ ZKOUŠKA •Žák si losuje 1 zadání z 25 Samostatný ústní projev Samostatný ústní projev/interakce Interakce •Pracovní list žáka včetně příloh

14 MATURITNÍ ROZVRH - 2010 •15.10.2009 – uzávěrka podání přihlášek žáků k MZ – řediteli školy •11.-12.5 praktická profilová zkouška •23.5.-27.5.2010 – komisionální zkoušky (profilové i společné státní) •30.5.-7.6.2010 – testy a písemné práce společné části

15 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ – TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE •Školní maturitní komisař – řídí zkoušky ve škole – jmenuje CERMAT na návrh ŘŠ •Zadavatel – řídí administraci v učebně – učitel – jmenován ŘŠ •Hodnotitel – plně kvalifikovaný učitel příslušného předmětu – jmenován ŘŠ

16 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ – ÚSTNÍ ZKOUŠKY •Maturitní komise •Členy komise jsou (mimo jiné) 2 hodnotitelé, zkoušející a přísedící •O výsledku rozhoduje komise hlasováním •Zkoušející a přísedící jmenovaní ŘŠ

17 INFORMACE • www.novamaturita.czwww.novamaturita.cz •Multimeniální prezentace, internetové konzultace, direct mailing, help desk/call centrum •Maturitní zpravodaj v UN, maturitní noviny, •Semináře (zpracovala PaedDr. Markéta Kozinová, PhD.)


Stáhnout ppt "NOVÁ MATURITA Stručná informace o průběhu a přípravě."

Podobné prezentace


Reklamy Google