Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturitní zkouška v roce 2012 Přehled hlavních legislativních změn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturitní zkouška v roce 2012 Přehled hlavních legislativních změn."— Transkript prezentace:

1 Maturitní zkouška v roce 2012 Přehled hlavních legislativních změn

2 Základní legislativa vymezující konání maturitní zkoušky  „maturitní paragrafy“ školského zákona (především § 74, § 77 až 82, § 184)  vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (červen 2009), ve znění pozdějších předpisů  vyhláška č. 90/2010 Sb. … březen 2010  vyhláška č. 274/2010 Sb. … září 2010  vyhláška č. 54/2011 Sb. … únor 2011  vyhláška č. 273/2011 Sb. … září 2011  platné úplné znění vyhlášky – na www.novamaturita.czwww.novamaturita.cz

3 Změny pro rok 2012 vyplývající ze ŠZ či z jeho novel  Struktura společné části MZ v roce 2012 stejná jako v roce 2011 – novela školského zákona: 2 povinné zkoušky: 1) český jazyk a literatura 2) žák volí mezi CJ a matematikou  Žák už nemůže ve společné části MZ volit stejný zkušební předmět v obou úrovních obtížnosti jako povinnou a nepovinnou zkoušku … platilo jen pro rok 2011 !!

4 Změny pro rok 2012 vyplývající z novely maturitní vyhlášky 1) Výjimečné termíny pro přihlášky k MZ na jarní zkušební období 2012: - žák odevzdá přihlášku nejpozději 15. prosince 2011 -ředitel školy vloží údaje do CERTISu nejpozději 19. prosince 2011 -žák odsouhlasí údaje z přihlášky svým podpisem nejpozději 22. prosince 2011

5 Změny pro rok 2012 vyplývající z novely maturitní vyhlášky 2) Nové časové schéma maturitních zkoušek – jaro 2012:  od 1. dubna možné konat písemné a praktické zkoušky profilové části MZ  testy a písemné práce společné části od 2. do 14. května – JEZUS bude zveřejněno na webu 31. 12. 2011  od 16. května do 10. června zkoušky konané před zkušební maturitní komisí (ústní zkoušky společné i profilové části, obhajoby maturitních prací) + mohou pokračovat i písemné a praktické zkoušky profilové části MZ … přesné rozvržení termínů – kompetence ředitele školy – zveřejní alespoň 2 měsíce dopředu !!!

6 Změny pro rok 2012 vyplývající z novely maturitní vyhlášky 3) Nové časové schéma maturitních zkoušek bude obdobně platit i pro podzimní zkušební období – všechny zkoušky se odehrají v období od 1. do 20. září 2012. JEZUS pro testy a písemky SČ MZ bude zveřejněno do 15. 8. 2012 4) Jarní zkušební období – žák obdrží od ředitele přes CERTIS tzv. výpis výsledků didaktických testů – vždy do 15. května – počítá se, že to využijí VŠ/VOŠ při přijímacím řízení (?)

7 Změny pro rok 2012 vyplývající z novely maturitní vyhlášky 5) Zveřejnění protokolu o výsledcích SČ MZ žáka v CERTISu: na jaře nejpozději do 15. června … percentilové umístění v rámci populačního ročníku na podzim nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel odevzdá výsledky daného žáka do CERTISu 6) § 26 a § 33 vyhlášky – zpřístupnění celkových výsledků MZ v CERTISu a vydání vysvědčení – bude závislé na ukončení všech maturitních zkoušek v dané škole, nikoli vše v jeden den jako v roce 2011 !!!

8 Změny pro rok 2012 vyplývající z novely maturitní vyhlášky Zpřístupnění celkových výsledků MZ v CERTISu a vydání vysvědčení – příklad – jaro 2012:  všechny maturitní zkoušky v konkrétní škole skončí ve čtvrtek 24. 5. 2012, k tomuto datu bude také vše u všech žáků „nasázeno“ pracovníky školy v CERTISu  CZVV zpřístupní celkové výsledky pro tisk vysvědčení nejpozději v úterý 29. 5. 2012 (má na to max. 3 pracovní dny od shromáždění výsledků)  ředitel vydá vysvědčení nejpozději v pátek 1. 6. 2012 (má na to max. 3 pracovní dny od zpřístupnění výsledků)

9 Změny pro rok 2012 vyplývající z novely maturitní vyhlášky 7) Komplexní zkoušky SČ MZ (ČJL a CJ) – pokud žák nechce využít práva změnit úroveň obtížnosti, opravuje pouze tu dílčí zkoušku (test, písemka, ústní zkouška), kterou nevykonal úspěšně 8) Zkoušky profilové části MZ konané kombinací dvou či více forem (písemná, praktická, ústní zkouška, obhajoba maturitní práce) – žák opravuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně

10 Změny pro rok 2012 vyplývající z novely maturitní vyhlášky 9) Pracovní listy pro dílčí ústní zkoušku z cizích jazyků SČ MZ:  Ředitel školy se rozhodne, zda využije: a) pracovní listy tvořené 4 zkušebními úlohami od CZVV … škola už do něj po vygenerování v systému CERTIS vůbec nezasahuje b) pracovní listy tvořené jako 3 úlohami od CZVV + 1 školní úlohou … škola by obě části jako dosud zkompletovala  Už neplatí, že musí být nejméně 25 pracovních listů pro 1 předmět a 1 úroveň obtížnosti !! Žák losuje vždy alespoň z 5 nabízených pracovních listů pro cizí jazyk. …. Příklad: - v jednom zkušebním dni maturuje 8 žáků z AJ vyšší úrovně - škola má pro ně připraveno alespoň 13 různých pracovních listů - v dalším dni se může/nemusí tato sada opakovat

11 Chystají se v blízké budoucnosti ještě nějaké maturitní změny ?? Další („velká“) novela ŠZ  Sněmovní tisk č. 340  Zveřejnění nabídky zkoušek pro profilovou část MZ – vždy až v září příslušného školního roku, bez termínů  Hodnotitelé písemných prací jmenováni a odměňováni CZVV (jako komisaři), budou centralizovaně a anonymně opravovat písemné práce z ČJL a CJ – vždy žáků z jiné školy důležité body pro maturitu  Předsedu zkušební komise v podzimním termínu může KÚ/MHMP jmenovat pro každou školu jen jednoho – dojde ke „sloučení“ komisí


Stáhnout ppt "Maturitní zkouška v roce 2012 Přehled hlavních legislativních změn."

Podobné prezentace


Reklamy Google