Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogika I/5 Obsah vzdělávání: Požadavky ke společné části maturitní zkoušky 31.10.20111.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogika I/5 Obsah vzdělávání: Požadavky ke společné části maturitní zkoušky 31.10.20111."— Transkript prezentace:

1 Pedagogika I/5 Obsah vzdělávání: Požadavky ke společné části maturitní zkoušky 31.10.20111

2 Struktura maturitní zkoušky Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Předmět informatika není obsažen v předmětovém portfoliu pro rok 2012. Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci). 31.10.20112 SPOLEČNÁ ČÁSTPROFILOVÁ ČÁST povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika 2–3 povinné zkoušky - stanovuje RVP/ ředitel školy max. 3 nepovinné zkoušky - z nabídky: cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění max. 2 nepovinné zkoušky - nabídku stanovuje ředitel školy

3 Oficiální dokumenty: http://www.novamaturita.cz http://www.novamaturita.cz Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky Vycházejí z pedagogických dokumentů, podle nichž se maturanti vzdělávali (v současné době: učební osnovy a standardy vzdělávání, s přihlédnutím k rámcovým vzdělávacím programům, od Musí být zveřejněny nejméně 24 měsíců před konáním zkoušky Týkají se společné části MZ; požadavky pro profilovou část stanoví škola 31.10.20113

4 Struktura požadavků k maturitě: 31.10.20114 2 dimenze:TémaTéma …… DovednostKonkrétní požadavek na žáka Dovednost …….Konkrétní požadavek na žáka Konkrétní požadavek na žáka ……..

5 Příklad: Informatika, základní úroveň obtížnosti 31.10.20115 Základní specifikace zkoušky z informatiky: Zkouška z informatiky bude trvat celkem 120 minut a bude tvořena didaktickým testem. Didaktický test sestává ze dvou částí – teoretického subtestu a praktického subtestu. Teoretický subtest bude trvat 45 minut a praktický subtest 75 minut. Praktický subtest budou žáci řešit s využitím počítače; tato část bude vyžadovat aktivní práci v operačním systému a v aplikačních programech. Váha každé části je 50 %. Teoretický subtest obsahuje uzavřené testové úlohy. Praktický subtest : V praktickém subtestu budou zahrnuty úlohy z více tematických celků tak, aby tato část zkoušky měla charakter průřezové úlohy.

6 Tematické celky Základy informatiky a teorie informace Technické vybavení počítačů a počítačových sítí Programové vybavení počítačů Člověk, společnost a počítačové technologie Využívání služeb Internetu Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia Hromadné zpracování dat a číselných údajů Algoritmizace a základy programování 31.10.20116

7 Dovednosti a vědomosti Požadavky k maturitní zkoušce jsou souborem vědomostí a dovedností, které by si měl žák osvojit, aby mohl v současném digitálním věku úspěšně studovat, žít produktivní život a nalézt uplatnění ve společnosti. Rozdělení do šesti hlavních kategorií: Vyhledávání, zkoumání a práce s informacemi: Žák používá digitální nástroje ke shromažďování, zpracování, hodnocení a využívání informací. Technologické procesy a koncepty: Žák demonstruje jasné porozumění technologickým konceptům, systémům a operacím. Komunikace a spolupráce: Žák používá digitální média a digitální prostředí ke komunikaci a on-line spolupráci pro vlastní vzdělávání, přispívá ke vzdělávání ostatních. 31.10.20117

8 Dovednosti a vědomosti (pokrač.) Výchova k občanství v digitálním věku: Žák rozumí lidským, kulturním a společenským problémům, které souvisejí s technologiemi, chová se v souladu s etickými pravidly a zákonnými normami. Kritické myšlení, řešení problémů, rozhodování: Žák využívá dovednosti kritického myšlení při plánování a řízení výzkumu, práci na projektech, řešení problémů, rozhodování na základě podložených informací s využitím vhodných digitálních nástrojů a zdrojů. Tvořivost a inovace: Žák si při práci s technologiemi osvojuje nové vědomosti a dovednosti, navrhuje inovativní postupy, myslí tvůrčím způsobem, navrhuje a vytváří originální díla. 31.10.20118

9 Konkrétní požadavky na žáka http://www.novamaturita.cz/katalogy- pozadavku-1404033138.html http://www.novamaturita.cz/katalogy- pozadavku-1404033138.html 31.10.20119

10 Příklady testových úloh http://www.novamaturita.cz/katalogy- pozadavku-1404033138.html http://www.novamaturita.cz/katalogy- pozadavku-1404033138.html 31.10.201110


Stáhnout ppt "Pedagogika I/5 Obsah vzdělávání: Požadavky ke společné části maturitní zkoušky 31.10.20111."

Podobné prezentace


Reklamy Google