Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová podoba maturitní zkoušky Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Dr. Eva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová podoba maturitní zkoušky Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Dr. Eva."— Transkript prezentace:

1 Nová podoba maturitní zkoušky Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Dr. Eva Petřikovová

2 Zákon č. 561/2004 Sb. Základní legislativní normou nové maturitní zkoušky je zákon č. 561/2004 Sb. Ustanovení § 77-82, týkající se maturitní zkoušky MZ část společná část profilová

3 Společná část MZ Skládá se ze 2 zkoušek – český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka 3 dílčí části Žák koná společnou část MZ ve škole, jejímž je žákem. Náhradní a opravnou MZ ve škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělání

4 Profilová část MZ Profilová část MZ se skládá ze 3 povinných zkoušek, které určí ředitel školy podle ŠVP Žák může konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky Žák může konat profilovou část MZ i v případě, že nevykonal společnou část MZ úspěšně

5 Maturita školní rok 2011/12 Dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší Možnost žáka svobodně si zvolit úroveň Právo ředitele školy omezit volitelnost předmětů v rámci povinně volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky Komplexní zkouška z českého a cizího jazyka Počet povinných profilových zkoušek není stanoven jednotně, určen podle ŠVP Rozložený náběh reformy

6 Dvě úrovně obtížnosti Základní úroveň Sleduje nepodkročitelné minimum dovedností každého maturanta. Každá škola je povinna připravit svého žáka na úspěšné absolvování zkoušky v základní úrovni. Vyšší úroveň (s výjimkou zkoušky z cizího jazyka) vychází z existující úrovně dovedností a znalostí, které jsou potřebné ke studiu na VŠ Úroveň obtížnosti z cizího jazyka Je vázána na mezinárodní klasifikaci jazykových dovedností (ERR) – základní úroveň odpovídá úrovni B1 a vyšší B2 (státní základní jazykové zkoušky

7 Dvě úrovně obtížnosti Možnost výběru úrovní obtížnosti Povinné zkoušky společné části  český jazyk a literatura  cizí jazyk nebo matematika Jedna úroveň obtížnosti Nepovinné předměty = fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis

8 Dvě úrovně obtížnosti Volba obtížnosti je zcela na žákovi Žák si může zvolit úroveň obtížnosti v jednotlivých povinných zkouškách odlišně U každé povinné zkoušky společné části bude vždy uvedena úroveň obtížnosti na vysvědčení V případě neúspěchu u zkoušky vyšší úrovně si žák může u opravné zkoušky opět úroveň volit

9 Svobodná volba žáka Dvě úrovně obtížnosti u povinných zkoušek společné části MZ = svobodná volba žáka Rizika x přínosy Akceptace výsledků vysokými školami

10 Počet povinných profilových zkoušek Žáci musí konat 3 profilové zkoušky, 1. maturitní práce s obhajobou – obor EL prakt. zk. z odborných předmětů- obor OA 2. ekonomika 3. účetnictví – obor OA výběrový předmět – obor EL

11 Náběh reformy MZ 2 povinné zkoušky společné části MZ (český jazyk a literatura, volitelná část cizí jazyk x matematika) 3 profilové zkoušky (dle rozhodnutí ředitele školy) Až 3 nepovinné zkoušky společné části MZ (matematika, fyzika, chemie, biologie, občanský a společenskovědní základ, cizí jazyk, dějepis, zeměpis)

12 Náběh reformy MZ Třetí povinná zkouška v roce 2013 Povinné zkoušky společné části - český jazyk a literatura - cizí jazyk Společná část MZ – 3 povinná (volitelnou) zkoušku možnost volby - matematika, - občanský a společenskovědní základ - informatika

13 Model reformy MZ

14 Nepovinné zkoušky Nepovinné zkoušky společné části Žák se rozhodne, zda bude nepovinné zkoušky konat (nejvýše 3 zkoušky) Neúspěch u nepovinných zkoušek neovlivní výsledek maturitní zkoušky, ale pokud žák neuspěje, na maturitním vysvědčení je klasifikován nedostatečnou Opravné zkoušky se z nepovinných zkoušek nekonají V roce 2012 nelze konat nepovinnou zkoušku ze stejného předmětu jako zkoušku povinnou (např. povinná část v základní úrovni a nepovinná část v úrovni vyšší)!!!!( ŠZ § 78,odst. 2, věta 3 – účinnost od 1. 9. 2011

15 Přihlášení k MZ V řádném termínu do 15. 11. posledního ročníku studia – písemně ředitelce školy U žáků s PUP musí přihláška obsahovat posudek PPP Hradec Králové Po tomto termínu není možnost opravy předmětů, ani úrovně obtížnosti!!! V případě nesprávného vyplnění přihlášky systém odmítne registraci a nebude moci skládat MZ v řádném termínu. Žák se musí ke každému (i opravnému) termínu přihlásit!!!

16 Opravné a náhradní zkoušky Celkem 3 pokusy na složení maturitní zkoušky (řádný a 2 opravné) V případě neúspěchu u 2 povinných zkoušek žák opakuje pouze zkoušky u kterých neuspěl U komplexních zkoušek z jazyků žák opakuje dílčí část zkoušky, kterou nesplnil

17 Maturitní vysvědčení Maturitní vysvědčení bude nadále certifikátem o dosažení příslušného stupně vzdělání U každé zkoušky bude jednoznačně uvedeno v jaké je úrovni obtížnosti Maturitní vysvědčení bude obsahovat celkové hodnocení zkoušek a podrobné informace o bodovém hodnocení budou obsaženy v protokolu o vykonání společné části MZ, který bude nedílnou součástí maturitního vysvědčení. Protokol bude obsahovat i informaci o případném neúspěchu u MZ

18 Odkazy www.cermat.cz Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání www.novamaturita.cz www.novamaturita.cz Informace o jednotlivých zkouškách a celé maturitní zkoušce

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nová podoba maturitní zkoušky Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Dr. Eva."

Podobné prezentace


Reklamy Google