Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝSLEDKY MZ 2011 PŘIHLÁŠENÍ MZ 2012 A OTÁZKY A NÁMĚTY K DISKUSI O TOM, KUDY DÁL S MATURITNÍM MODELEM Podklad pro první jarní seminář CZESHA k otázkám státní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝSLEDKY MZ 2011 PŘIHLÁŠENÍ MZ 2012 A OTÁZKY A NÁMĚTY K DISKUSI O TOM, KUDY DÁL S MATURITNÍM MODELEM Podklad pro první jarní seminář CZESHA k otázkám státní."— Transkript prezentace:

1 VÝSLEDKY MZ 2011 PŘIHLÁŠENÍ MZ 2012 A OTÁZKY A NÁMĚTY K DISKUSI O TOM, KUDY DÁL S MATURITNÍM MODELEM Podklad pro první jarní seminář CZESHA k otázkám státní maturity

2 KOLIK MATUROVALO VLONI ŽÁKŮ • Počet přihlášených maturantů: 98.762 v tom:gymnázia 25,3% SOŠ51,3% SOU 8,6% nástavby14,8% • % maturantů z věkového ročníku: 71% (77%) pro srovnání: v roce 1991 mělo maturitu 30% obyvatel ČR 15+ v roce 200136% obyvatel ČR 15+ v roce 201143% obyvatel ČR 15+ (dle výsledků SLBD) MATURITA SE STALA MASOVOU ZÁLEŽITOSTÍ NIKOLI VÝRAZEM ELITNÍHO VZDĚLÁNÍ; DRAMATICKY SE ZVĚTŠILY ROZDÍLY V JEJÍM POJETÍ I NÁROČNOSTI

3 PODZIMNÍ TERMÍN MZ • Počet přihlášených maturantů: 23.650 v tom:ke společné části MZ:20.521 k profilové části MZ: 11.675 v tom:opravnou zkoušku 14.079 (69%) náhradní zkoušku 2.697 (13%) řádnou zkoušku 3.786 (18%) • Počet žáků, kteří se přihlásili a zkoušky nekonali: společnou část nekonalo:2.426 přihlášených (12%) profilovou část nekonalo:2.335 přihlášených (20%) K PODZIMNÍMU TERMÍNU SE VŠAK NAVÍC NEPŘIHLÁSILO CCA 5 TISÍC ŽÁKŮ, KTEŘÍ BYLI PŘIHLÁŠENI K JARNÍMU TERMÍNU A ZKOUŠKY V TOMTO TERMÍNU NEKONALI

4 VÝSLEDKY PODZIMNÍHO TERMÍNU MZ • NEJHORŠÍ VÝSLEDEK – NĚMČINA: NEUSPĚLO 59% ŽÁKŮ • VELMI ŠPATNÝ VÝSLEDEK – MATEMATIKA: NEUSPĚLO 53% ŽÁKŮ • NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: NEUSPĚLO 24% ŽÁKŮ Z CELKOVÉHO POČTU 23,7 TISÍCE PŘIHLÁŠENÝCH BYLO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ „PODZIMNÍCH“ ZKOUŠEK VYSTAVENO 12.388 MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ. ÚSPĚŠNOST „PODZIMNÍCH MATURANTŮ“ = 52,3%.

5 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY MZ PO PODZIMNÍM TERMÍNU MZ

6 ÚSPĚŠNOST VE SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MZ (SITUACE PODLE SKUPIN OBORŮ)

7 VÝSLEDKY MZ PO PODZIMNÍM TERMÍNU - NEÚSPĚŠNOST (DLE SKUPIN OBORŮ) • ANI JEDNU ZKOUŠKU NEKONALO 4,9% PŘIHLÁŠENÝCH K MZ • Z CELKOVÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH K MZ ZKOUŠKY VŮBEC NEKONALO NEBO JE KONALO NEÚSPĚŠNĚ CELKEM 14,4% ŽÁKŮ.

8 VÝSLEDKY MZ PO PODZIMNÍM TERMÍNU – ÚSPĚŠNOST (DLE SKUPIN OBORŮ)

9 „KONCENTROVANÁ“ NEÚSPĚŠNOST (100% = ŽÁCI, KTEŘÍ PODALI PŘIHLÁŠKU K MZ) JDE O NOVÝ JEV – DŮSLEDEK PLOŠNÉ OBJEKTIVIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY

10 SPOLEČNÁ ČÁST MZ PO PODZIMNÍM TERMÍNU ZKOUŠEK ÚSPĚŠNOST: 90,8% (PO JARNÍM TERMÍNU: 83,1%) NEÚSPĚŠNOST: 9,2% (PO JARNÍM TERMÍNU 16,9%) 1.POVINNOU ZKOUŠKU (ČESKÝ JAZYK): • úspěšně složilo 97,1% (po jarním termínu 92,4%) • neúspěšně vykonalo 2,9%(po jarním termínu 7,6%) 2.POVINNOU ZKOUŠKU (MATEMATIKA NEBO CIZÍ JAZYK): • úspěšně složilo 92,4% (po jarním termínu 88,9%) • neúspěšně vykonalo 7,6%(po jarním termínu 11,1%) CIZÍ JAZYK (60% PŘIHLÁŠENÝCH): NEÚSPĚŠNĚ 6,1% (9,0%) MATEMATIKA (40% PŘIHLÁŠENÝCH):NEÚSPĚŠNĚ 9,7% (14,4%)

11 NEÚSPĚŠNOST U POVINNÝCH ZKOUŠEK 100% = počet žáků, kteří zkoušku konali

12 ÚSPĚŠNOST U POVINNÝCH ZKOUŠEK ČESKÝ JAZYK A LITERATURA K-SKÓR = SYNTETICKÝ UKAZATEL PRŮMĚRNÉHO POČTU DOSAŽENÝCH BODŮ

13 ÚSPĚŠNOST U POVINNÝCH ZKOUŠEK CIZÍ JAZYK K-SKÓR = SYNTETICKÝ UKAZATEL PRŮMĚRNÉHO POČTU DOSAŽENÝCH BODŮ

14 ÚSPĚŠNOST U POVINNÝCH ZKOUŠEK MATEMATIKA K-SKÓR = SYNTETICKÝ UKAZATEL PRŮMĚRNÉHO POČTU DOSAŽENÝCH BODŮ

15 VÝSLEDKY MZ PO PODZIMNÍM TERMÍNU – ÚSPĚŠNOST 1. POVINNÁ A 2. POVINNÁ ZKOUŠKA SČMZ (DLE SKUPIN OBORŮ) S-SKÓR = SYNTETICKÝ UKAZATEL PRŮMĚRNÉHO POČTU DOSAŽENÝCH BODŮ

16 STRATEGIE VOLBY (1) • VOLBA PŘEDMĚTŮ 2. POVINNÉ ZKOUŠKY: Matematika: 40% Cizí jazyk:60% VOLITELNOST MEZI MATEMATIKOU A CIZÍM JAZYKEM JE KLÍČOVÝM FAKTOREM PŘIJATELNÉ MÍRY NEÚSPĚŠNOSTI MATURANTŮ • CO BY, KDYBY … (NEÚSPĚŠNOST po dvou termínech)) • SE ZAVEDL POVINNÝ CIZÍ JAZYK 2012 = z 10,1% na 20 – 24% NÁBĚH PLNÉHO, TJ. „TŘÍZKOUŠKOVÉHO“ MODELU S POVINNOU ZKOUŠKOU Z CIZÍHO JAZYKA BYL ODLOŽEN NA ROK 2013. • POVINNÝ CIZÍ JAZYK 2013 z 10,1% na 15 – 18% • „netechnické“ obory SOU a nástaveb z 28/25% na 35 – 39%

17 STRATEGIE VOLBY (2) • VOLBA ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI POVINNÉ ZKOUŠKY (GYM) Český jazyk a literatura:86,8 : 13,2 Matematika:85,3 : 14,7 Cizí jazyk:80,5 : 19,5 TO NENÍ MALÉ %, VŠ NEMOTIVOVALY ŽÁKY • CO BY, KDYBY … • 25-30% nejlepších žáků všech škol / oborů se základní obtížností konalo povinné zkoušky vyšší obtížnosti, uspěly by bez větších problémů • Kdyby žáci gymnázií museli povinně konat ve vyšší obtížnosti a)obě povinné zkoušky (2/2), uspělo by na 1. pokus 86 – 91% b)alespoň jednu zkoušku (1/2), uspělo by na 1. pokus 89 – 94% c)všechny 3 zkoušky (3/3), uspělo by na 1. pokus 85 – 89% d)alespoň 2 zkoušky (2/3), uspělo by na 1. pokus86 – 90%. • Kdyby byla zavedena povinná matematika u gymnazistů, pak by e)při modelu 2/3 na 1. pokus uspělo 83 – 87% f)při modelu 3/3 na 1. pokus uspělo81 – 85%

18 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – ZÁKLADNÍ DIDAKTICKÝ TEST ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

19 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – ZÁKLADNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

20 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – ZÁKLADNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

21 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) ANGLIČTINA – ZÁKLADNÍ DIDAKTICKÝ TEST ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

22 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) ANGLIČTINA – ZÁKLADNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

23 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) ANGLIČTINA – ZÁKLADNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

24 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) NĚMČINA – ZÁKLADNÍ DIDAKTICKÝ TEST ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

25 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) NĚMČINA – ZÁKLADNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

26 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) NĚMČINA – ZÁKLADNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

27 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI MATEMATIKA – ZÁKLADNÍ DIDAKTICKÝ TEST ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

28 PŘIHLÁŠKY K JARNÍMU TERMÍNU MZ 2012

29 PŘIHLÁŠENÍ K JARNÍMU TERMÍNU MZ 2011 Počet přihlášených 103,1 tis, tj. + 5% proti roku 2011 • „noví“ maturanti: 95,3 tis., tj. o 3% méně • „loňští“ maturanti: 7,8 tis. (7,6% ze všech) Pokles přihlášených k řádnému termínu- 2,9 tis. • nástavbové studium- 13,6% • technické obory SOU- 6,3% • zdravotnické obory SOŠ- 4,9% Největší pokles v Olomouckém, Královéhradeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji :od 6,8 do 4%.

30 PŘIHLÁŠENÍ K JARNÍMU TERMÍNU MZ 2011 „Loňští“ maturanti (opravné, náhradní i řádné zkoušky) • celkem 7.830 „repetentů“ • celkem 8% z počtu přihlášených k MZ 2011 dle skupin oborů:netechnické SOU24% netechnické nástavby19% zdravotnické SOŠ15% dle krajů:Ústecký12% Karlovarský11% Středočeský 9%

31 VOLBA POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ MATEMATIKA POSILUJE NA ÚKOR JAZYKŮ • loni poměr 40:60, letos: 44:56 • matematika loni 39,0 tis., letos 41,8 tis. • zvýšený zájem o MA ve všech oborech s výjimkou zdravotnických oborů (nejvíce NS, GYM a OA) Nejdynamičtější kraje: Ústecký, Plzeňský a Vysočina DŮVODY: • v odborném školství: vysoká neúspěšnost z němčiny a „matematiku se doučit stačím… “ • u gymnázií:jazyk představuje větší zkouškovou zátěž

32 VOLBA CIZÍCH JAZYKŮ ANGLIČTINA VÁLCUJE NĚMČINU • loni poměr 80:17, letos 83:13 • meziroční pokles zájmu o maturitu z němčiny: - 28% • ruština posiluje o 16% Celkový pokles zájmu o jazyky: proti roku 2011 o 9,8% (-5,8 tis.) U nepovinných předmětů: MA vs. cizí jazyk cca 1:1 DŮVODY: • vysoká neúspěšnost z němčiny v odborném školství a vyšší preference matematiky

33 VOLBA ÚROVNÍ OBTÍŽNOSTI CCA 15% POVINNÝCH ZKOUŠEK NA GYMNÁZIÍCH ŽÁCI KONAJÍ VE VYŠŠÍ OBTÍŽNOSTI (I KDYŽ JE K TOMU ZATÍM NIC NENUTÍ) • Český jazyk a literatura 2012: 11,5% loni: 13,2% • Matematika:2012: 16,5%loni: 14,7% • Cizí jazyk :2012: 17,6%loni: 19,5% Proti roku 2011:matematikaplus 2 procentní body cizí jazyk mínus 2 procentní body český jazykmínus 2 procentní body

34 Pár komentářů ke komplexní zkoušce • VÝSLEDKY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NEPOTVRZUJÍ „KATASTROFICKÉ“ KOMENTÁŘE O NÍZKÉ ÚROVNI ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NAŠICH ŽÁKŮ • VÝSLEDKY ZKOUŠEK Z CIZÍCH JAZYKŮ NAPOVÍDAJÍ O VELMI ZÁSADNÍCH ROZDÍLECH JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ MEZI GYMNÁZII A ODBORNÝMI ŠKOLAMI; RYCHLÉ ZAVEDENÍ POVINNÉ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA JE ZÁSADNÍM RIZIKEM PRO ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ • DISKUTOVANÉ PLOŠNÉ ZAVEDENÍ POVINNÉ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NENÍ PRAKTICKY PROVEDITELNÉ BEZ RAZANTNÍCH OPATŘENÍ JIŽ V RÁMCI POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY; • PŘÍPADNÉ POŽADAVKY VYSOKÝCH ŠKOL NA VOLBU VYŠŠÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI ZKOUŠEK JSOU ŽÁKY NAPLNITELNÉ; CCA ČTVRTINA NEJLEPŠÍCH V ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOSTI BY RELATIVNĚ BEZ PROBLÉMŮ SLOŽILA I ZKOUŠKY VYŠŠÍ OBTÍŽNOSTI (výjimkou je němčina)

35 NĚKTERÉ ZÁVĚRY (2) • PŘÍČINY NEÚSPĚŠNOSTI ŽÁKŮ Z MATEMATIKY A NĚMČINY JSOU VELMI KOMPLEXNÍ; JEJICH SOUBĚH JE ZŘEJMĚ PRO CCA 40 % ŽÁKŮ MATURITNÍCH OBORŮ SOU A NÁSTAVBOVÉHO STUDIA OBTÍŽNĚ ZDOLATELNOU PŘEKÁŽKOU • KOMPLEXNOST ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA V RÁMCI SPOLEČNÉ ČÁSTI JE ZCELA NEZBYTNÁ. VYLOUČENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE, ÚSTNÍ ZKOUŠKY ČI DOKONCE OBOU DÍLČÍCH ZKOUŠEK POVEDE K DRAMATICKÉ DEFORMACI VÝUKY CIZÍHO JAZYKA (WASH-BACK EFEKT) S POTLAČENÍM VÝUKY AKTIVNÍCH ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ • MATURITOU Z CIZÍHO JAZYKA PROJDOU ÚSPĚŠNĚ JAZYKOVĚ POLOGRAMOTNÍ ŽÁCI ZEJMÉNA V ODBORNÝCH ŠKOLÁCH; MATURITA ZPŮSOBÍ NA ODBORNÝCH ŠKOLÁCH PETRIFIKACI ČI DOKONCE PROHLOUBENÍ DLOUHODOBĚ NEUTĚŠENÉHO STAVU VÝUKY CIZÍO JAZYKA (ŠKOLY SE PŘIZPŮSOBÍ ŽÁKŮM) • DISKUTOVANÁ POVINNÁ VYŠŠÍ OBTÍŽNOSTI ZKOUŠEK PRO ŽÁKY GYMNÁZIÍ BY ZNAMENALA ZVÝŠENÍ PRŮMĚRNÉ NEÚSPĚŠNOSTI GYMNAZISTŮ NA 6–8 ; TATO PŘÍPADNÁ ZMĚNA JE PROVEDITELNÁ;


Stáhnout ppt "VÝSLEDKY MZ 2011 PŘIHLÁŠENÍ MZ 2012 A OTÁZKY A NÁMĚTY K DISKUSI O TOM, KUDY DÁL S MATURITNÍM MODELEM Podklad pro první jarní seminář CZESHA k otázkám státní."

Podobné prezentace


Reklamy Google