Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY www.novamaturita.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY www.novamaturita.cz."— Transkript prezentace:

1 VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY www.novamaturita.cz

2 PROČ BYLA MATURITNÍ GENERÁLKA ? V ROCE 2011 POPRVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKA SE SPOLEČNOU (STÁTNÍ) ČÁSTÍ CÍLE MATURITNÍ GENERÁLKY: 1.Prověřit připravenost logistického systému a technické infrastruktury nové maturitní zkoušky 2.Přímá zkušenost škol, tj. učitelů i žáků s písemnými zkouškami společné (státní) části nové maturity 3.Informace školám a žákům, kam zaměřit přípravu na maturitní zkoušku a jak si maturitní zkoušku „vyskládat“ 4.První přímá zkušenost učitelů s výkonem funkcí, zajišťujících maturitní zkoušku (komisaři, zadavatelé a hodnotitelé písemných prací) 5.První přímá zkušenost vedoucích pracovníků škol s organizací písemných zkoušek společné (státní) části nové maturity ve škole www.novamaturita.cz

3 SPLNILA MATURITNÍ GENERÁLKA SVÉ CÍLE? 1.Prověřila připravenost logistického systému a technické infrastruktury nové maturitní zkoušky • všechny logistické systémy až drobné výjimky fungovaly bezchybně • technologické zajištění bez významných chyb, spolehlivost systémů vyšší proti výchozím očekáváním • centrálně řízené procesy nevykázaly žádná systémová pochybení, dílčí nedostatky identifikovány a jsou řešeny • lokálně řízené procesy nevykázaly žádná systémová pochybení, nekorektní průběh zkoušek a hodnocení identifikován v cca 3,8 % škol www.novamaturita.cz

4 SPLNILA MATURITNÍ GENERÁLKA SVÉ CÍLE? 2.První přímá zkušenost vedení škol a pedagogických pracovníků se zajištěním administrace a hodnocením výsledků zkoušek • Na většině škol proběhla administrace zkoušek korektně a bez výraznějších pochybení • Nekorektní průběh, výrazné porušení metodik identifikováno zhruba v desetině případů • Na základě analýzy průběhu administrace a hodnocení dojde k některým úpravám, které procesy administrace zkoušek zefektivní • Bude třeba zvýšit podporu hodnotitelů ve školách www.novamaturita.cz

5 SPLNILA MATURITNÍ GENERÁLKA SVÉ CÍLE? 3.Přímá zkušenost žáků a učitelů s novou formou zkoušek, významná informace a)pro zacílení přípravy na maturitní zkoušku b)pro výběr zkoušek a předmětů ostré maturity • Orientační výsledky zkoušek maturitní generálky svědčí o tom, že nejméně na polovině škol bude muset být příprava na maturitní zkoušku velmi intenzivní • Žáci si s novou formou zkoušek až na výjimky poradili; nejnovějším prvkem byl prokazatelně poslechový subtest z cizího jazyka a způsob zadání písemných prací (vazba na kriteriální hodnocení) • CERMAT posílí podporu učitelů a žáků v rámci jejich předmaturitní přípravy www.novamaturita.cz

6 CO SI MOHLI ŽÁCI ZKUSIT? 2 POVINNÉ A 1 NEPOVINNÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY:český jazyk a literatura (povinně) – test + písemka cizí jazyk (volitelně) – test + písemka matematika (volitelně) - test ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI ZKOUŠEK:základní nebo vyšší VOLBA JAZYKA:angličtina němčina francouzština španělština ruština www.novamaturita.cz

7 ÚČAST NA MATURITNÍ GENERÁLCE ÚČAST ŠKOL V MATURITNÍ GENERÁLCE DOBROVOLNÁ ÚčastnIlo se 1.228 z 1.278 škol (96 %), neúčastnilo 50 (4 %) V ROCE 2011 OČEKÁVÁME CELKEM 100-102 TISÍC MATURANTŮ Maturitní generálky se zúčastnilo celkem 93.882 žáků (cca 94 %) CELKEM PROBĚHLO ZKOUŠEK souhrnných zkoušek 220.128 dílčích zkoušek400.088 ADMINISTRACI A VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK VE ŠKOLÁCH ZAJISTILO CELKEM 16.5 TIS. UČITELŮ www.novamaturita.cz

8 ÚČAST NA MATURITNÍ GENERÁLCE - žáci V ROCE 2011 OČEKÁVÁME CELKEM 100-102 TISÍC MATURANTŮ Maturitní generálky se zúčastní celkem 93,8 tisíc žáků (cca 94 %) ÚČAST NA MATURITNÍ GENERÁLCE - zkoušky Počet zkoušek (dílčích zkoušek) celkem:223,2 tisíc (403,6 tis.) Počet zkoušek (dílčích zkoušek) / 1 žáka:2,34 (4,23) Základní : vyšší úrovni obtížnosti - 3:1 Volba předmětů:český jazyk : 100 % žáků (Z/V = 75:25 %) cizí jazyk: 90 % žáků (Z/V = 73:27 %) matematika: 45 % žáků (Z/V = 77:23 %) Volba jazyků (AJ:NJ:FJ:ŠJ:RJ):76 % : 20 % : 2 % : 1 % : 2 % www.novamaturita.cz

9 VÝSLEDKY ZKOUŠEK MATURITNÍ GENERÁLKY Výsledky budou zejména orientačním vodítkem pro žáky a učitele a signální informací pro školy Žáci obdrží své výsledky ve středu 3. listopadu tak, aby mohli výsledky zúročit při volbě předmětů a úrovní obtížnosti pro maturitní zkoušku 2011 Pro modelování rizika neúspěšnosti byla nasazena kritéria (mezní hranice úspěšnosti zkoušek) pro maturitní zkoušku v roce 2011 www.novamaturita.cz

10 POČET BODŮ, KTERÉ BUDE MUSET ŽÁK DOSÁHNOUT U ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ V ROCE 2011 www.novamaturita.cz

11 ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK KDYBY SE MATURITNÍ ZKOUŠKA KONALA DNES: • neúspěšnost v řádném termínu 33,6 % žáků v tom: neúspěšní z 1 zkoušky:14,6 % neúspěšní z obou zkoušek:19,0 % v tom:neúspěšní z českého jazyka:22,2 % neúspěšní z druhé zkoušky:30,4 % v tom: z matematiky (31 % žáků)40,1 % z cizího jazyka (69 % žáků)26,1 % (pokud žák konal tři zkoušky, tedy kromě češtiny ještě 2, započítala se mu ta, u níž dosáhl lepšího výsledku) • Interní odhady neúspěšnosti zkoušek u maturitní generálky se potvrdily (30-35 %) www.novamaturita.cz

12 NEJDE O POPLAŠNÁ ČÍSLA ODHAD : NEÚSPĚŠNOST U ŘÁDNÉHO TERMÍNU MATURITY V ROCE 2011 SE PROTI GENERÁLCE SNÍŽÍ NA POLOVINU (tj. 15–21 %) PROČ? U OSTRÉ MATURITY: 1.žákům nebude chybět učivo posledního ročníku 2.žáci budou mít za sebou intenzivní předmaturitní přípravu 3.žáci budou více a dostatečně motivováni 4.žáci budou odpovědněji volit předmětovou skladbu 5.žáci budou mít zkušenosti s testy a formou zkoušek SITUACE DNES:12,5 % www.novamaturita.cz

13 GENERÁLKA VERSUS MATURITA příklad matematiky www.novamaturita.cz

14 NEÚSPĚŠNOST Z JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Započítány jsou všechny zkoušky: • Český jazyk22,2 % (konalo 100 % žáků) • Matematika48,4 % (konalo 44 % žáků) • Angličtina34,1 % (konalo 72 % žáků) • Němčina39,3 % (konalo 22 % žáků) Neúspěšnost u testů vyšší úrovně obtížnosti byla v průměru zhruba o 5 procentních bodů vyšší než u základní obtížnosti www.novamaturita.cz

15 POROVNÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI ŽÁKŮ PODLE KRAJŮ Nejlepších výsledků dosáhli žáci v: 1.Kraji Vysočina1,51 násobek průměru ČR 2.Jihočeském kraji1,35 3.Pardubickém kraji1,28 Nejhorších výsledků dosáhli žáci v: 14.Karlovarském kraji0,81 násobek průměru ČR 13.Ústeckém kraji0,86 12.Moravskoslezském kraji0,89 www.novamaturita.cz

16 POROVNÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI ŽÁKŮ PODLE TYPŮ ŠKOL A ZŘIZOVATELŮ PODLE TYPŮ ŠKOL • Gymnázia1,92 • Střední odborné školy0,79 • Střední odborná učiliště0,44 PODLE ZŘIZOVATELŮ ŠKOL • Školy veřejné1,02 • Školy církevní0,91 • Školy soukromé0,89 Soukromé školy mají ve srovnání s veřejnými školami zhruba stejné zastoupení ve skupině „úspěšných“ škol, ale výrazně vyšší zastoupení ve skupině „výrazně neúspěšných škol www.novamaturita.cz

17 CO NAZNAČUJÍ VÝSLEDKY KONCEPCE A NÁROČNOST TESTŮ A ZADÁNÍ ZKOUŠEK • Testy a zadání zkoušek odpovídají požadavkům a není třeba v jejich koncepci, obsahu a náročnosti nic měnit • V žádném případě nebudou u maturity použity více či méně náročné testy ! MATEMATIKA • Úroveň matematických dovedností a schopností žáků SŠ je na poměrně nízké úrovni a vykazuje klesající trend • Klesající trend je patrný i na určité části gymnázií • Velmi nízká úroveň matematických dovedností je na „netechnických“ oborech SOŠ a na SOU www.novamaturita.cz

18 CO NAZNAČUJÍ VÝSLEDKY ČESKÝ JAZYK • Nejméně výrazné rozdíly mezi školami a typy škol • Přesto zejména na SOU může být základní úroveň zkoušky dosti rizikovým faktorem CIZÍ JAZYKY • Mezi školami existují značné rozdíly v úrovni dovedností žáků; odborné školy (SOŠ a SOU) zjevně kladou na výuku nižší důraz • Zřetelně nejhorší situace je v případě němčiny; důvodem je vysoké zastoupení žáků SOU a SOŠ (ve srovnání s AJ) • Protože na SOU a netechnických SOŠ je velmi slabá i matematika, mohou mít žáci těchto škol komplikovanou volbu předmětu pro druhou povinnou zkoušku www.novamaturita.cz

19 INFORMACE O VÝSLEDCÍCH PRO ŽÁKY • Ve středu 3. listopadu obdrží ředitelé výzvu ke „stažení“ výsledků žáků z centrálního informačního systému • Výsledky budou prezentovány v podobě protokolu o výsledcích maturitní generálky žáka • Ředitelé zajistí vytištění protokolů a jejich předání žákům www.novamaturita.cz

20 PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH MATURITNÍ GENERÁLKY ŽÁKA www.novamaturita.cz

21 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K ŘÁDNÉMU TERMÍNU MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2011 • Žáci podávají do 15. listopadu řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce • V přihlášce volí předměty pro profilovou i společnou část maturitní zkoušky (u společné části rovněž úroveň obtížnosti) • Ředitel školy zajistí registraci přihlášek v centrálním informačním systému maturit do 30. listopadu www.novamaturita.cz

22 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 Každý žák obdrží v průběhu tohoto týdne prostřednictvím své školy první instruktážní materiál PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011 aneb co je dobré vědět před podáním přihlášky k maturitní zkoušce • základní informace o termínech a způsobu podání přihlášky • odpovědi na nejčastější otázky okolo volby předmětů a obtížnosti zkoušek, opravných zkoušek apod. • rady jak se vyhnout rizikům špatné volby • doporučení, s čím je třeba počítat • upozornění na některé nepříliš frekventované informace • orientační hodnoty mezní hranice úspěšnosti (jak číst výsledky maturitní generálky • praktické rady a kroky při vyplnění a podání přihlášky www.novamaturita.cz


Stáhnout ppt "VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY www.novamaturita.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google