Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY"— Transkript prezentace:

1 VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY

2 PROČ BYLA MATURITNÍ GENERÁLKA ?
V ROCE 2011 POPRVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKA SE SPOLEČNOU (STÁTNÍ) ČÁSTÍ CÍLE MATURITNÍ GENERÁLKY: Prověřit připravenost logistického systému a technické infrastruktury nové maturitní zkoušky Přímá zkušenost škol, tj. učitelů i žáků s písemnými zkouškami společné (státní) části nové maturity Informace školám a žákům, kam zaměřit přípravu na maturitní zkoušku a jak si maturitní zkoušku „vyskládat“ První přímá zkušenost učitelů s výkonem funkcí, zajišťujících maturitní zkoušku (komisaři, zadavatelé a hodnotitelé písemných prací) První přímá zkušenost vedoucích pracovníků škol s organizací písemných zkoušek společné (státní) části nové maturity ve škole

3 SPLNILA MATURITNÍ GENERÁLKA SVÉ CÍLE?
Prověřila připravenost logistického systému a technické infrastruktury nové maturitní zkoušky všechny logistické systémy až drobné výjimky fungovaly bezchybně technologické zajištění bez významných chyb, spolehlivost systémů vyšší proti výchozím očekáváním centrálně řízené procesy nevykázaly žádná systémová pochybení, dílčí nedostatky identifikovány a jsou řešeny lokálně řízené procesy nevykázaly žádná systémová pochybení, nekorektní průběh zkoušek a hodnocení identifikován v cca 3,8 % škol

4 SPLNILA MATURITNÍ GENERÁLKA SVÉ CÍLE?
2. První přímá zkušenost vedení škol a pedagogických pracovníků se zajištěním administrace a hodnocením výsledků zkoušek Na většině škol proběhla administrace zkoušek korektně a bez výraznějších pochybení Nekorektní průběh, výrazné porušení metodik identifikováno zhruba v desetině případů Na základě analýzy průběhu administrace a hodnocení dojde k některým úpravám, které procesy administrace zkoušek zefektivní Bude třeba zvýšit podporu hodnotitelů ve školách

5 SPLNILA MATURITNÍ GENERÁLKA SVÉ CÍLE?
Přímá zkušenost žáků a učitelů s novou formou zkoušek, významná informace pro zacílení přípravy na maturitní zkoušku pro výběr zkoušek a předmětů ostré maturity Orientační výsledky zkoušek maturitní generálky svědčí o tom, že nejméně na polovině škol bude muset být příprava na maturitní zkoušku velmi intenzivní Žáci si s novou formou zkoušek až na výjimky poradili; nejnovějším prvkem byl prokazatelně poslechový subtest z cizího jazyka a způsob zadání písemných prací (vazba na kriteriální hodnocení) CERMAT posílí podporu učitelů a žáků v rámci jejich předmaturitní přípravy

6 2 POVINNÉ A 1 NEPOVINNÁ ZKOUŠKA
CO SI MOHLI ŽÁCI ZKUSIT? 2 POVINNÉ A 1 NEPOVINNÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY: český jazyk a literatura (povinně) – test + písemka cizí jazyk (volitelně) – test + písemka matematika (volitelně) - test ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI ZKOUŠEK: základní nebo vyšší VOLBA JAZYKA: angličtina němčina francouzština španělština ruština

7 ÚČAST NA MATURITNÍ GENERÁLCE
ÚČAST ŠKOL V MATURITNÍ GENERÁLCE DOBROVOLNÁ ÚčastnIlo se z škol (96 %), neúčastnilo 50 (4 %) V ROCE 2011 OČEKÁVÁME CELKEM TISÍC MATURANTŮ Maturitní generálky se zúčastnilo celkem žáků (cca 94 %) CELKEM PROBĚHLO ZKOUŠEK souhrnných zkoušek dílčích zkoušek ADMINISTRACI A VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK VE ŠKOLÁCH ZAJISTILO CELKEM 16.5 TIS. UČITELŮ

8 ÚČAST NA MATURITNÍ GENERÁLCE - žáci
V ROCE 2011 OČEKÁVÁME CELKEM TISÍC MATURANTŮ Maturitní generálky se zúčastní celkem 93,8 tisíc žáků (cca 94 %) ÚČAST NA MATURITNÍ GENERÁLCE - zkoušky Počet zkoušek (dílčích zkoušek) celkem: 223,2 tisíc (403,6 tis.) Počet zkoušek (dílčích zkoušek) / 1 žáka: 2,34 (4,23) Základní : vyšší úrovni obtížnosti - 3:1 Volba předmětů: český jazyk : 100 % žáků (Z/V = 75:25 %) cizí jazyk: % žáků (Z/V = 73:27 %) matematika: % žáků (Z/V = 77:23 %) Volba jazyků (AJ:NJ:FJ:ŠJ:RJ): 76 % : 20 % : 2 % : 1 % : 2 %

9 VÝSLEDKY ZKOUŠEK MATURITNÍ GENERÁLKY
Výsledky budou zejména orientačním vodítkem pro žáky a učitele a signální informací pro školy Žáci obdrží své výsledky ve středu 3. listopadu tak, aby mohli výsledky zúročit při volbě předmětů a úrovní obtížnosti pro maturitní zkoušku 2011 Pro modelování rizika neúspěšnosti byla nasazena kritéria (mezní hranice úspěšnosti zkoušek) pro maturitní zkoušku v roce 2011

10 POČET BODŮ, KTERÉ BUDE MUSET ŽÁK DOSÁHNOUT U ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ V ROCE 2011

11 ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK
KDYBY SE MATURITNÍ ZKOUŠKA KONALA DNES: neúspěšnost v řádném termínu 33,6 % žáků v tom: neúspěšní z 1 zkoušky: 14,6 % neúspěšní z obou zkoušek: 19,0 % v tom: neúspěšní z českého jazyka: 22,2 % neúspěšní z druhé zkoušky: 30,4 % v tom: z matematiky (31 % žáků) 40,1 % z cizího jazyka (69 % žáků) 26,1 % (pokud žák konal tři zkoušky, tedy kromě češtiny ještě 2, započítala se mu ta, u níž dosáhl lepšího výsledku) Interní odhady neúspěšnosti zkoušek u maturitní generálky se potvrdily (30-35 %)

12 NEJDE O POPLAŠNÁ ČÍSLA ODHAD : NEÚSPĚŠNOST U ŘÁDNÉHO TERMÍNU MATURITY V ROCE 2011 SE PROTI GENERÁLCE SNÍŽÍ NA POLOVINU (tj. 15–21 %) PROČ? U OSTRÉ MATURITY: žákům nebude chybět učivo posledního ročníku žáci budou mít za sebou intenzivní předmaturitní přípravu žáci budou více a dostatečně motivováni žáci budou odpovědněji volit předmětovou skladbu žáci budou mít zkušenosti s testy a formou zkoušek SITUACE DNES: 12,5 %

13 GENERÁLKA VERSUS MATURITA příklad matematiky

14 NEÚSPĚŠNOST Z JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ
Započítány jsou všechny zkoušky: Český jazyk 22,2 % (konalo 100 % žáků) Matematika 48,4 % (konalo 44 % žáků) Angličtina 34,1 % (konalo 72 % žáků) Němčina 39,3 % (konalo 22 % žáků) Neúspěšnost u testů vyšší úrovně obtížnosti byla v průměru zhruba o 5 procentních bodů vyšší než u základní obtížnosti

15 POROVNÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI ŽÁKŮ PODLE KRAJŮ
Nejlepších výsledků dosáhli žáci v: Kraji Vysočina 1,51 násobek průměru ČR Jihočeském kraji 1,35 Pardubickém kraji 1,28 Nejhorších výsledků dosáhli žáci v: 14. Karlovarském kraji 0,81 násobek průměru ČR 13. Ústeckém kraji 0,86 12. Moravskoslezském kraji 0,89

16 POROVNÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI ŽÁKŮ PODLE TYPŮ ŠKOL A ZŘIZOVATELŮ
Gymnázia 1,92 Střední odborné školy 0,79 Střední odborná učiliště 0,44 PODLE ZŘIZOVATELŮ ŠKOL Školy veřejné 1,02 Školy církevní 0,91 Školy soukromé 0,89 Soukromé školy mají ve srovnání s veřejnými školami zhruba stejné zastoupení ve skupině „úspěšných“ škol, ale výrazně vyšší zastoupení ve skupině „výrazně neúspěšných škol

17 CO NAZNAČUJÍ VÝSLEDKY KONCEPCE A NÁROČNOST TESTŮ A ZADÁNÍ ZKOUŠEK
Testy a zadání zkoušek odpovídají požadavkům a není třeba v jejich koncepci, obsahu a náročnosti nic měnit V žádném případě nebudou u maturity použity více či méně náročné testy ! MATEMATIKA Úroveň matematických dovedností a schopností žáků SŠ je na poměrně nízké úrovni a vykazuje klesající trend Klesající trend je patrný i na určité části gymnázií Velmi nízká úroveň matematických dovedností je na „netechnických“ oborech SOŠ a na SOU

18 CO NAZNAČUJÍ VÝSLEDKY ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYKY
Nejméně výrazné rozdíly mezi školami a typy škol Přesto zejména na SOU může být základní úroveň zkoušky dosti rizikovým faktorem CIZÍ JAZYKY Mezi školami existují značné rozdíly v úrovni dovedností žáků; odborné školy (SOŠ a SOU) zjevně kladou na výuku nižší důraz Zřetelně nejhorší situace je v případě němčiny; důvodem je vysoké zastoupení žáků SOU a SOŠ (ve srovnání s AJ) Protože na SOU a netechnických SOŠ je velmi slabá i matematika, mohou mít žáci těchto škol komplikovanou volbu předmětu pro druhou povinnou zkoušku

19 INFORMACE O VÝSLEDCÍCH PRO ŽÁKY
Ve středu 3. listopadu obdrží ředitelé výzvu ke „stažení“ výsledků žáků z centrálního informačního systému Výsledky budou prezentovány v podobě protokolu o výsledcích maturitní generálky žáka Ředitelé zajistí vytištění protokolů a jejich předání žákům

20 PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH MATURITNÍ GENERÁLKY ŽÁKA

21 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K ŘÁDNÉMU TERMÍNU MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2011 Žáci podávají do 15. listopadu řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce V přihlášce volí předměty pro profilovou i společnou část maturitní zkoušky (u společné části rovněž úroveň obtížnosti) Ředitel školy zajistí registraci přihlášek v centrálním informačním systému maturit do 30. listopadu

22 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 Každý žák obdrží v průběhu tohoto týdne prostřednictvím své školy první instruktážní materiál PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ 2011 aneb co je dobré vědět před podáním přihlášky k maturitní zkoušce základní informace o termínech a způsobu podání přihlášky odpovědi na nejčastější otázky okolo volby předmětů a obtížnosti zkoušek, opravných zkoušek apod. rady jak se vyhnout rizikům špatné volby doporučení, s čím je třeba počítat upozornění na některé nepříliš frekventované informace orientační hodnoty mezní hranice úspěšnosti (jak číst výsledky maturitní generálky praktické rady a kroky při vyplnění a podání přihlášky


Stáhnout ppt "VÝSLEDKY MATURITNÍ GENERÁLKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google