Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO NÁS ČEKÁ OKOLO MATURIT V ROCE 2012 … A CO V ROCE 2013 Čtyři klíčové změny pro rok 2012 Nový systém hodnocení písemných prací Jak jsme se přihlásili.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO NÁS ČEKÁ OKOLO MATURIT V ROCE 2012 … A CO V ROCE 2013 Čtyři klíčové změny pro rok 2012 Nový systém hodnocení písemných prací Jak jsme se přihlásili."— Transkript prezentace:

1 CO NÁS ČEKÁ OKOLO MATURIT V ROCE 2012 … A CO V ROCE 2013 Čtyři klíčové změny pro rok 2012 Nový systém hodnocení písemných prací Jak jsme se přihlásili k jarnímu termínu MZ 2012 Od roku 2013 již v plném modelu MZ

2 TŘI ZÁSADNÍ ZMĚNY PROTI LOŇSKÉMU ROKU • Mění se pořadí zkoušek (nejprve písemné zkoušky, potom ústní) a kalendář zkoušek • Mění se termíny vydávání vysvědčení, protokolů a výpisů výsledků • V případě komplexních zkoušek se mění pravidla opravných zkoušek • Mění se zásadně systém hodnocení písemných prací

3 KALENDÁŘ 2012 (JARO)

4 VYSVĚDČENÍ, PROTOKOLY, VÝPISY VÝSLEDKŮ TERMÍNY VYDÁVÁNÍ VÝSTUPNÍCH DOKUMENTŮ (jaro) a)Nově „výpis výsledků didaktických testů“15. května b)Maturitní vysvědčení: 3 pracovní dny po ukončení ústních/profilových zkoušek ve škole (resp. po předání výsledků školou) c)Protokol o výsledcích společné části MZ:16. června TERMÍNY VYDÁVÁNÍ VÝSTUPNÍCH DOKUMENTŮ (podzim) a)Maturitní vysvědčení: 3 pracovní dny po předání výsledků b)Protokol o výsledcích společné části:25. září

5 ZMĚNA PRAVIDEL PRO OPRAVNÉ ZKOUŠKY a)Žák opravuje pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně b)Nemusí tedy opakovat všechny dílčí zkoušky c)Toto neplatí, pokud žák opravnou zkoušku přihlásí v jiné obtížnosti, než ve které konal zkoušku v předchozím termínu (pak musí konat všechny dílčí zkoušky znovu) d)Toto platí i od jara 2012 i pro žáky, kteří opakují zkoušku z roku

6 ZMĚNY V HODNOCENÍ PÍSEMEK (1) ZMĚNA V SYSTÉMU HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ a)Odpovědnost za hodnocení písemných prací přechází ze škol na stát b)Systém hodnocení bude probíhat v režii Centra; hodnotitele písemných prací zasmluvní a bude odměňovat Centrum (nikoli ředitelé škol). c)Přidělování písemných prací hodnotitelům stanovuje CERMAT; písemné práce budou hodnotit vždy učitelé z jiných škol; hodnocení bude přísně anonymní d)Místo 6 tisíc hodnotitelů ve školách bude písemné práce hodnotit tým cca 800 hodnotitelů CERMATu; e)Hodnotitelé absolvovali velmi náročný trénink zaměřený na „kalibraci“ přísnosti; závěrečné certifikační zkoušky složila pouze polovina těch, kteří do tréninku nastoupili DŮVODY: a)ZVÝŠENÍ NEZÁVISLOSTI HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ b)SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE ŠKOL

7 ZMĚNY V HODNOCENÍ PÍSEMEK (2) a)Pro český jazyk připraveno 440 hodnotitelů, pro angličtinu 310 hodnotitelů, pro němčinu 50 hodnotitelů b)jeden hodnotitel bude opravovat 150 – 300 písemných prací c)Kvalita práce hodnotitelů bude přísně kontrolována, speciální důraz bude kladen na vzájemnou kalibraci přísnosti d)Hodnotitelé hodnotí vzdáleně, tj. „z domova“, výsledky hodnocení zapisují přímo do informačního systému e)Systém bude organizován po tzv. hodnotitelských týmech o počtu 20 hodnotitelů, supervize kvality hodnocení bude dvoustupňová f)Za ohodnocenou písemnou práci stejná odměna jako loni, tj. 100 Kč

8 ZMĚNY V HODNOCENÍ PÍSEMEK (3) CO ZMĚNA SYSTÉMU HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ ZPŮSOBÍ Lze očekávat mírný nárůst neúspěšnosti maturantů, a to • u písemek z němčiny o 6 – 9% • u písemek z angličtiny o 2 - 4% • u písemek z češtiny o 1 – 2% Riziko zvýšené neúspěšnosti se bude týkat zejména tzv. rizikových oborů s vyšší až vysokou neúspěšností. Hodnotitelé jsou nakalibrováni na stejnou přísnost a hodnocení je anonymní (hodnotitelům nebude známa ani střední škola, ani obor studia žáků, jejich písemky hodnotí)

9 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) ANGLIČTINA – ZÁKLADNÍ DIDAKTICKÝ TEST ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

10 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) ANGLIČTINA – ZÁKLADNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

11 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) NĚMČINA – ZÁKLADNÍ DIDAKTICKÝ TEST ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

12 JAK BYLI ŽÁCI HODNOCENI (SROVNÁNÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK) NĚMČINA – ZÁKLADNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE ČERVENÝ SLOUPEC = ČETNOST PŘIDĚLENÍ BODOVÉ HODNOTY MEZNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠKY

13 JAK JSME SE PŘIHLÁSILI K JARNÍMU TERMÍNU MZ 2012

14 PŘIHLÁŠENÍ K JARNÍMU TERMÍNU MZ 2012 Počet přihlášených 103,1 tis, tj. + 5% proti roku 2011 • „noví“ maturanti: 95,3 tis., tj. o 3% méně • „loňští“ maturanti: 7,8 tis. (7,6% ze všech) Pokles přihlášených k řádnému termínu- 2,9 tis. • nástavbové studium- 13,6% • technické obory SOU- 6,3% • zdravotnické obory SOŠ- 4,9% Největší pokles v Olomouckém, Královéhradeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji :od 6,8 do 4%.

15 PŘIHLÁŠENÍ K JARNÍMU TERMÍNU MZ 2012 „Loňští“ maturanti (opravné, náhradní i řádné zkoušky) • celkem 7.830 „repetentů“ • celkem 8% z počtu přihlášených k MZ 2011 dle skupin oborů:netechnické SOU24% netechnické nástavby19% zdravotnické SOŠ15% dle krajů:Ústecký12% Karlovarský11% Středočeský 9%

16 VOLBA POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ MATEMATIKA POSILUJE NA ÚKOR JAZYKŮ • loni poměr 40:60, letos: 44:56 • matematika loni 39,0 tis., letos 41,8 tis. • zvýšený zájem o MA ve všech oborech s výjimkou zdravotnických oborů (nejvíce NS, GYM a OA) Nejdynamičtější kraje: Ústecký, Plzeňský a Vysočina DŮVODY: • v odborném školství: vysoká neúspěšnost z němčiny a „matematiku se doučit stačím… “ • u gymnázií:jazyk představuje větší zkouškovou zátěž

17 VOLBA CIZÍCH JAZYKŮ ANGLIČTINA VÁLCUJE NĚMČINU • loni poměr 80:17, letos 83:13 • meziroční pokles zájmu o maturitu z němčiny: - 28% • ruština posiluje o 16% Celkový pokles zájmu o jazyky: proti roku 2011 o 9,8% (-5,8 tis.) U nepovinných předmětů: MA vs. cizí jazyk cca 1:1 DŮVODY: • vysoká neúspěšnost z němčiny v odborném školství a vyšší preference matematiky

18 VOLBA ÚROVNÍ OBTÍŽNOSTI CCA 15% POVINNÝCH ZKOUŠEK NA GYMNÁZIÍCH ŽÁCI KONAJÍ VE VYŠŠÍ OBTÍŽNOSTI (I KDYŽ JE K TOMU ZATÍM NIC NENUTÍ) • Český jazyk a literatura 2012: 11,5% loni: 13,2% • Matematika:2012: 16,5%loni: 14,7% • Cizí jazyk :2012: 17,6%loni: 19,5% Proti roku 2011:matematikaplus 2 procentní body cizí jazyk mínus 2 procentní body český jazykmínus 2 procentní body

19 OD ROKU 2013 V PLNÉM MODELU MATURITNÍ ZKOUŠKY

20 CO JE „PLNÝ“ MODEL MZ 3 POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI • Český jazyk a literatura • Cizí jazyk • Volba mezi: o matematikou o občanským a společenskovědním základem o informatikou

21 DVA RIZIKOVÉ FAKTORY POVINNÝ CIZÍ JAZYK • Volba cizího jazyka: 60% (2011)55% (2012)100% (2013) • Odhad růstu neúspěšnosti celkem: z 10% na 15-18% • v rizikových oborech z 28% až na 40% INFORMATIKA JAKO „ÚNIKOVÝ PŘEDMĚT“ • Informatika svádí k tomu, že jde o výhodnou alternativu matematiky pro uživatele sociálních sítí • Maturita z informatiky není o facebooku, jde o odborný předmět, zkouška bude mít svoji teoretickou i praktickou část


Stáhnout ppt "CO NÁS ČEKÁ OKOLO MATURIT V ROCE 2012 … A CO V ROCE 2013 Čtyři klíčové změny pro rok 2012 Nový systém hodnocení písemných prací Jak jsme se přihlásili."

Podobné prezentace


Reklamy Google