Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATURITNÍ GENERÁLKA 2010 Jedinečná příležitost pro studenty, učitele i školy připravit se na změnu maturitní zkoušky v roce 2011 Unie školských asociací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATURITNÍ GENERÁLKA 2010 Jedinečná příležitost pro studenty, učitele i školy připravit se na změnu maturitní zkoušky v roce 2011 Unie školských asociací."— Transkript prezentace:

1 MATURITNÍ GENERÁLKA 2010 Jedinečná příležitost pro studenty, učitele i školy připravit se na změnu maturitní zkoušky v roce 2011 Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

2 MATURITNÍ GENERÁLKA – projekt MAG‘10 Vyhlášena paní ministryní, Miroslavou Kopicovou, dne 16. března 2010 Řízením projektu MAG‘10 pověřilo MŠMT CERMAT Maturitní generálka je dlouhodobě součástí programu přípravy reformy maturitní zkoušky Maturitní generálka je největším projektem ověřování dovedností a znalostí žáků, jaký kdy byl v českém školství realizován Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

3 PROČ MATURITNÍ GENERÁLKA (1) STUDENTI mají možnost si vyzkoušet testy / písemky a jejich náročnost, dostanou výsledky před podáním přihlášek, budou se moci odpovědně rozhodnout o volbě předmětu a úrovně obtížnosti u ostré maturity Maturitní generálky se zúčastní studenti, kteří budou v roce 2011 poprvé maturovat podle nových pravidel ŘEDITELÉ ŠKOL získají přímou zkušenost s přípravou a organizací zkoušek ve škole UČITELÉ – KOMISAŘI, ZADAVATELÉ A HODNOTITELÉ získají přímou praktickou zkušenost s výkonem své funkce, ověří si v praxi to, v čem byli školeni v rámci přípravy učitelů k maturitní zkoušce UČITELÉ MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ / TŘÍDNÍ UČITELÉ získají výsledky svých žáků, budou s to lépe zacílit jejich přípravu k MZ, budou s to žákům lépe poradit při volbě předmětů a úrovní obtížnosti u ostré maturity Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

4 PROČ MATURITNÍ GENERÁLKA (2) CERMAT / MŠMT a) Ověříme funkčnost všech logistických postupů a organizačních metodik, řídicích a monitorovacích systémů a)Ověříme funkčnost a spolehlivost technologické infrastruktury, tj. zejména informačních systémů, výrobní infrastruktury, distribučních služeb b)Ověříme připravenost učitelů k výkonu funkcí komisařů, zadavatelů a hodnotitelů písemných prací c)Ověříme funkčnost bezpečnostních opatření proti úniku a zneužití zkušebního tajemství d)Ověříme funkčnost systému řízení bezpečnostních a organizačních rizik, mj. systémy nasazování záložních řešení Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

5 MATURITNÍ GENERÁLKA A ŠKOLA Účast školy na maturitní generálce není povinná; rozhodnutí o účasti školy je na řediteli školy Pokud ředitel školy rozhodne ANO, pak: a)musí podat do 14.5.2010 přihlášku k účasti školy na MAG’10; b)je účast všech žáků posledních ročníků maturitních oborů školy povinná c)je CERMAT povinen škole doručit výsledky zkoušek jejích žáků do 3. 11. 2010 V rámci přípravy MAG‘10 bude školách předán, nainstalován a zprovozněn datový digitalizační terminál (DDT). Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

6 SIMULACE „STÁTNÍ“ ČÁSTI MZ - ZKOUŠKY Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

7 SIMULACE „STÁTNÍ“ ČÁSTI MZ - ZKOUŠKY Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010 ZVOLENÝ PRINCIP : GENERÁLKA MÁ OVĚŘIT TO, CO JE TŘEBA, S MINIMÁLNÍ ZÁTĚŽÍ ŠKOL Součástí simulované maturitní zkoušky nebude ústní zkouška Předmětová skladba nabídky nebude obsahovat „nepovinné“ maturitní předměty (pouze ČJL, cizí jazyk a matematika) Délka jednotného zkušebního schématu je 4 dny; na většině škol však administrace zkoušek simulované maturity potrvá 2 a půl dne Problém:Žáci budou muset při volbě „maturitního generálkového“ portfolia vybrat mezi zkouškou základní nebo vyšší úrovně obtížnosti (nebudou si moci vyzkoušet obě úrovně). Řešení:Testy a zadání zůstanou ve školách; CERMAT dodá navíc záznamové archy i klíč správných řešení; školy / předmětoví učitelé budou moci se žáky udělat zkoušky v reciproké úrovni obtížnosti sami, tj. mimo rámec maturitní generálky

8 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA ZKOUŠEK SIMULOVANÉ MATURITY 11.-14.10.2010 Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

9 KALENDÁŘ MATURITNÍ GENERÁLKY Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

10 KALENDÁŘ MATURITNÍ GENERÁLKY (nejdůležitější termíny) Zveřejnění přihlášky včetně detailních propozicdo 20. 4. Prezenční semináře pro vedoucí pracovníky škol v krajíchdo 10. 5. Uzávěrka přihlášek škol k účasti na MAG‘10do 14. 5. Přihlášky žáků ke zkouškám řediteli školy / CERMATu do 15.6. / 30.6. Roll-out datových digitalizačních terminálů do školčerven - září Uzavření smluv (DPP) s řediteli škol(CERMAT)květen - červen Jmenování a zasmluvnění (DPP) komisařůzáří Jmenování hodnotitelů a zadavatelů (ředitel školy)září Distribuce zkušební dokumentace do škol4. – 8. 10. Administrace zkoušek ve školách 11. – 14. 10. Hodnocení písemných prací ve školách12. – 22. 10. Centrální zpracování výsledkůdo 29. 10. Uvolnění výsledků zkoušek pro tisk „vysvědčení“do 3. 11. Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

11 PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH ZKOUŠEK MATURITNÍ GENERÁLKY Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

12 MAG‘10 – OSOBY A OBSAZENÍ … … A CO ZA TO (1) 1.ŘEDITEL ŠKOLY (popř. jím jmenovaný „maturitní zmocněnec“) odpovědnost za přípravu podmínek pro konání MAG‘10 ve škole odměna ve výši 150 Kč / hod (1.500 Kč / den administrace) uzavírá DPP s Centrem (konec května) a je placen přímo z Centra placen z prostředků ESF 1.KOMISAŘ koná svoji funkci na „své“ škole návrh na jmenování do funkce podává ředitel Centru, do funkce jmenován ředitelem Centra odměna ve výši 130 Kč / hod (cca 1.300 Kč / den administrace) uzavírá DPP s Centrem (15.9.) a je placen přímo z Centra při jmenování nemá platný certifikát k výkonu funkce komisaře placen z prostředků ESF Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

13 MAG‘10 – OSOBY A OBSAZENÍ … … A CO ZA TO (2) 3.HODNOTITEL PÍSEMNÝCH PRACÍ výkon funkce vyžaduje mít platný certifikát k výkonu funkce hodnotitele do funkce jmenován ředitelem školy (30.9.) odměna za práci ve výši 75 Kč / ohodnocenou písemnou práci forma odměny: mimořádná odměna v rámci pracovně právního vztahu ke škole, v případě externího hodnotitele DPP zdroj finančních prostředků: účelová dotace z prostředků rozvojového programu RgŠ MŠMT „Maturitní generálka 2010“ (SR) 4.ZADAVATEL výkon funkce vyžaduje mít platný certifikát k výkonu funkce zadavatele do funkce jmenován ředitelem školy (30.9.) Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010

14 PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MATURITNÍ GENERÁLKY Náklady jsou kalkulovány jako maximální při plné účasti všech škol a všech budoucích maturantů CELKOVÉ SOUHRNNÉ NÁKLADY NA MAG‘10: 140 mil. Kč z toho: ODMĚNY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLÁCH: 60 mil. Kč ZDROJE FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ: Prostředky projektu ESF102 mil. Kč Prostředky rozvojového programu MŠMT (státní rozpočet) 38 mil. Kč Unie školských asociací ČR - CZESHA - Telč - 21.4.2010


Stáhnout ppt "MATURITNÍ GENERÁLKA 2010 Jedinečná příležitost pro studenty, učitele i školy připravit se na změnu maturitní zkoušky v roce 2011 Unie školských asociací."

Podobné prezentace


Reklamy Google