Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce předsedy zkušební maturitní komise Karlovy Vary 31. 3. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce předsedy zkušební maturitní komise Karlovy Vary 31. 3. 2011."— Transkript prezentace:

1 Práce předsedy zkušební maturitní komise Karlovy Vary 31. 3. 2011

2 Základní legislativa vymezující konání maturitní zkoušky „maturitní paragrafy“ školského zákona (především § 74 odst. 6 až 10, § 77 až 82, § 184) vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou vyhláška č. 90/2010 Sb. … březen 2010 vyhláška č. 274/2010 Sb. … září 2010 vyhláška č. 54/2011 Sb. … únor 2011 úplné znění vyhlášky na www.novamaturita.czwww.novamaturita.cz

3 Předseda zkušební maturitní komise předsedu jmenuje do 28. 2. KÚ jmenování je platné pro jarní i podzimní zkušební období, tj. pro řádný termín i pro náhradní/opravné zkoušky má odbornou kvalifikaci v daném nebo příbuzném oboru a nejméně 5 let vykonával přímou pedagogickou činnost nepracuje ve škole, kde bude působit ve funkci předsedy

4 Předseda zkušební maturitní komise řídí práci komise, odpovídá za řádný průběh zkoušek a klasifikaci před zkušební maturitní komisí se konají dílčí ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části MZ oznamuje žákům hodnocení zkoušek má právo za stanovených podmínek vyloučit žáka ze zkoušky

5 Zkušební maturitní komise členy komise jmenuje kromě jejího předsedy ředitel školy do 31. 3. / do 30. 6. daného roku v její pravomoci jsou dílčí ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části MZ rozhoduje o klasifikaci žáka hlasováním respektuje kritéria hodnocení u dílčích ústních zkoušek spol. části (ČJL, CJ) zveřejněná MŠMT/CZVV – ohlídat tzv. hranici úspěšnosti !!

6 Zkušební maturitní komise schvaluje způsob hodnocení zkoušek profilové části navržený ředitelem školy – měla by se sejít před začátkem zkoušek ve škole !! ústní zkoušky, obhajoby maturitní práce … lze konat až po úspěšném ukončení posledního ročníku …. v roce 2011 v jarním zk. období od 2. května do 27. května písemné zkoušky, praktické zkoušky: - lze konat i před úspěšným ukončením posledního ročníku v termínech daných vyhláškou (od 15. dubna, resp. 1. dubna); - předseda může pověřit některého člena zkušební komise vedením zkoušky v případě, že to délka/organizace zkoušky vyžaduje

7 Složení zkušební maturitní komise stálí členové – předseda, místopředseda, třídní učitel/vedoucí odd. konzervatoře další členové: zkoušející, přísedící (hodnotitelé), popř. vedoucí a oponent maturitní práce, popř. vedoucí pedagog hl. oboru u výtvarných škol a konzervatoří fce stálého a dalšího člena slučitelná fce vedoucího a oponenta maturitní práce slučitelná s dalšími funkcemi v komisi

8 Co ohlídat u dílčích ústních zkoušek spol. části – ČJL a cizí jazyky čeština: - školní seznam lit. děl pro obě úrovně obtížnosti - odevzdané žákovské seznamy lit. děl - vypracované pracovní listy ke každému dílu, které přichází v úvahu - maturant si pracovní list neodnáší od zkoušky - v jednom dni není 2x stejné literární dílo !!! - pozor na dodržení času: 20 min. příprava + 15. min. zkouška

9 Co ohlídat u dílčích ústních zkoušek spol. části – ČJL a cizí jazyky cizí jazyky: - vypracované tzv. třetí zkušební úlohy, které zajišťuje škola - kompletace celého pracovního listu - maturant si pracovní list neodnáší od zkoušky - nelze losovat v jednom dni 2x stejné číslo PL - pozor na dodržení času: 20 min. příprava + 15. min. zkouška

10 Co ohlídat u zkoušek profilové části !!! Zkoušky profil. části lze konat 4 rovnocennými formami: písemná zkouška, ústní zkouška, vypracování maturitní práce a její obhajoba, praktická zkouška; lze je i navzájem kombinovat § 14 až 19 vyhlášky opět hlídat maximální čas pro zkoušku !!! Vhodně zvolená kritéria u zkoušek složených z více částí (kombinace více forem – např. písemná + ústní zkouška) – pokud žák jednu část nesloží úspěšně, musí opakovat (až na výjimky) celou zkoušku !!!

11 Protokoly pro zkušební maturitní komisi – podepisuje předseda 1.Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky (§ 30 vyhlášky, zaznamenává i ústní zkoušky společné části) 2.Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka (§ 29a vyhlášky) 3.Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka (§ 31) Všechny protokoly se budou uchovávat jak v elektronické verzi, která je součástí informačního systému Centra, tak v tištěné podobě, která zůstane archivována v příslušné škole. Předseda nepodepisuje vysvědčení o maturitní zkoušce

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Práce předsedy zkušební maturitní komise Karlovy Vary 31. 3. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google