Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STÁTNÍ MATURITA – MOŽNÝ NÁSTROJ STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ S VŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STÁTNÍ MATURITA – MOŽNÝ NÁSTROJ STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ S VŠ"— Transkript prezentace:

1 STÁTNÍ MATURITA – MOŽNÝ NÁSTROJ STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ S VŠ
Možnosti a podmínky využití reformní maturity vysokými školami Seminář – Rada vysokých škol 20/5/2010

2 REFORMA MATURIT A VYSOKÉ ŠKOLY
Cílem reformy maturit není nahradit přijímací zkoušky na VŠ. Možné využití jejích výsledků vysokými školami je však logickým důsledkem plošné objektivizace jejích zkoušek. Nová maturita má tak aspiraci stát se efektivním tlumočníkem priorit a potřeb mezi VŠ a regionálním školstvím. VŠ využitím výsledků nové maturity mohou reálně ovlivňovat nastavení priorit vzdělávání na SŠ i motivaci ke zvýšení kvality i relevance výstupů středoškolského vzdělávání. Tomu je plně uzpůsoben model reformní maturity, forma i obsah zkoušek její společné (státní) části. CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

3 MODEL REFORMNÍ MATURITY
Maturitní zkouška se skládá ze 2 částí: 1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) celostátně standardizovaná: Zadání zkoušek Administrace zkoušek Vyhodnocení výsledků zkoušek Interpretace výsledků zkoušek 2. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) standardizace pouze na úrovni školy CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

4 MODEL REFORMNÍ MATURITY společná (státní) část
Společná část maturitní zkoušky sestává: V ROCE 2011 2 POVINNÉ ZKOUŠKY český jazyk a literatura matematika nebo cizí jazyk až 3 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY OD ROKU 2012 3 POVINNÉ ZKOUŠKY český jazyk a literatura cizí jazyk matematika nebo informatika nebo občanský a společenskovědní základ až 3 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY 6 zkoušek 5 zkoušek U povinných zkoušek může žák zvolit ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI ZKOUŠKY: ZÁKLADNÍ (největší společný jmenovatel pro všechny maturitní obory) VYŠŠÍ (společný jmenovatel pro obory zaměřené na další studium na VŠ) CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

5 MODEL REFORMNÍ MATURITY společná (státní) část
PŘEDMĚTOVÉ PORTFOLIO ANEB Z ČEHO SI MOHOU ŽÁCI VOLIT V ROCE 2011: CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

6 MODEL REFORMNÍ MATURITY společná (státní) část
PŘEDMĚTOVÉ PORTFOLIO ANEB Z ČEHO SI MOHOU ŽÁCI VOLIT OD ROKU 2012: CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

7 MODEL REFORMNÍ MATURITY PŘEDMĚTOVÁ SKLADBA MATURITY A VŠ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
předmětové portfolio povinných i nepovinných zkoušek „státní“ části maturity a pravidla pro volbu předmětové skladby „státní“ části maturity jednotlivými žáky jsou s to prakticky „pokrýt“ stávající předmětovou strukturu přijímacích zkoušek drtivé většiny fakult ŽÁCI STŘEDNÍCH ŠKOL JSOU PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE SCHOPNI SI STANOVIT PŘEDMĚTOVOU SKLADBU SVÉ MATURITY DLE POŽADAVKŮ VĚTŠINY FAKULT. CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

8 MODEL REFORMNÍ MATURITY CERTIFIKÁTY A FORMA VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU ŽÁKA
DVA ZÁKLADNÍ CERTIFIKÁTY Vysvědčení o maturitní zkoušce Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky JAK BUDE VYJÁDŘEN VÝSLEDEK STÁTNÍ ČÁSTI MATURITY Známkami a konečným výsledkem maturitní zkoušky (maturitní vysvědčení) Procentními body úspěšnosti dle jednotlivých zkoušek (protokol o vykonání společné části MZ) „Percentilovým“ vyjádřením umístění žáka dle úspěšnosti v jednotlivých předmětech (protokol o vykonání společné části maturitní zkoušky) CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

9 PROTOKOL ŽÁKA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

10 STÁTNÍ MATURITA – MOŽNÝ NÁSTROJ STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ S VŠ
JAK TO MŮŽE FUNGOVAT Konference „Maturitní informační veletrh pro VŠ a VOŠ“ Praha , 31. března 2010

11 6 SPOLEČNÝCH KROKŮ K VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MZ

12 KROK 1: FAKULTA DEFINUJE KRITÉRIA

13 KROK 2: FAKULTA VYHLAŠUJE KRITÉRIA

14 KROK 3: ŽÁK VOLÍ MATURITNÍ PORTFOLIO

15 KROK 4: MATURITA A JEJÍ VÝSLEDKY

16 KROK 5: FAKULTA DEFINUJE POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

17 KROK 6: FAKULTA DOSTÁVÁ VÝSLEDKY

18 MATURITNÍ KALENDÁŘ – KLÍČOVÉ TERMÍNY
A. podání přihlášky k MZ: žáci se rozhodují o předmětové skladbě své maturity žáci potřebují znát požadavky VŠ ukončení zkoušek: vysvědčení / protokol 17.6. zpřístupnění výsledků VŠ 17.6. CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

19 KROK 0: SOUČINNOST VŠ NA VÝVOJI OBSAHU
DVĚ ZATIMNÍ PLATFORMY SOUČINNOSTI : Příprava katalogů požadavků ke zkouškám společné části MZ (konstrukce a specifikace modelu zkoušky, vymezení obsahu) Vývoj úloh a zadání zkoušek (vlastní tvorba úloh a zadání zkoušek) DVĚ FORMY SOUČINNOSTI 1. neinstitucionalizovaná forma VŠ učitelé se podílí v průměru na vývoji 28% úloh a 35% ostatních forem zadání zkoušek VŠ učitelé byli členy expertních komisí, stanovujících katalogy požadavků 2. institucionalizovaná forma jedná se o návrhu, aby akademická obec nominovala do jednotlivých předmětových komisí, stanovujících požadavky – katalogy, své zástupce jedná se o návrhu, aby vznikl poradí orgán ministra „státní maturitní komise“ s účastí nominovaných představitelů akademické obce vysokých škol

20 KROK 2: STANOVENÍ KRITÉRIÍ MOŽNOSTI HODNOTÍCÍHO ALGORITMU
stanovte předměty, obtížnost zkoušky a jejich kombinaci stanovte, zda Vás z cizího jazyka zajímá pouze test nebo celá komplexní zkouška stanovte, zda vás zajímá absolutní nebo relativní výsledek stanovte váhu výsledku z jednotlivých předmětů / zkoušek pro výpočet celkového výsledku stanovte uplatnění hodnotícího algoritmu, tj. zda vás zajímá pořadí, uplatnění dolních limitů či absolutní kladný výsledek zkoušky stanovte váhu / podíl kritéria „maturita“ na celkových kritériích výběru

21 KROK 5: VÝSLEDKY ZKOUŠEK ANEB CO VŠE LZE PO NÁS CHTÍT?
4 ÚROVNĚ MOŽNÉ SOUČINNOSTI FAKULTY A CERMAT V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VÝSLEDKŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY Úroveň 1: fakulta nepožaduje součinnost; zdrojem dat pro fakultu je listinná podoba Protokolů jednotlivých žáků Úroveň 2: fakulta požaduje pouze zpřístupnit potřebná data z registru výsledků dle údajů z přihlášek a předmětové skladby Úroveň 3: fakulta požaduje zpracovat data z registru výsledků dle údajů z přihlášek a dle hodnotícího algoritmu (např. „žebříčky“) Úroveň 4: fakulta požaduje zpracovat data až do úrovně administrativních dokumentů Všechny uvedené úrovně služeb, souvisejících s využitím výsledků maturitní zkoušky pro účely přijímacího řízení, budou vysokým školám poskytovány ZDARMA !

22 REFORMNÍ MATURITY A VŠ ČASTÉ OTÁZKY – co s „odloženou poptávkou“
Co s uchazeči, kteří nemají z pohledu požadavků příslušné fakulty „tu správnou“ maturitu? Řešení: doplní si své portfolio jednotlivými zkouškami ! JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA obsahem, parametry, metodikou i způsobem hodnocení je zkouška srovnatelná s maturitní zkouškou z daného předmětu … zajištěna srovnatelnost výsledků může se k ní přihlásit každý, kdo již má maturitu výsledky jsou pro potřeby přijímacího řízení na VŠ plně srovnatelné s maturitní zkouškou z daného předmětu CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

23 REFORMNÍ MATURITA A VŠ PROČ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ PRO VYSOKÉ ŠKOLY
GARANCE STÁTU ZA OBJEKTIVITU A PLOŠNOU SROVNATELNOST VÝSLEDKŮ: a) metodickou korektnost použitých evaluačních nástrojů a hodnocení výsledků zajištění zkušebního tajemství a objektivita administrace zkoušek VYUŽITÍM VÝSLEDKŮ MZ PRO VÝBĚR UCHAZEČŮ NEDOCHÁZÍ K NARUŠENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍHO CHARAKTERU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: a) jde o státní zkoušku, která je logicky pro žáky/uchazeče bezplatná využití výsledků vysokými školami je bezúplatné (ve všech stupních řešení) 3. FLEXIBILITA MODELU MZ VŮČI POŽADAVKŮM VŠ: na předmětovou skladbu a úroveň obtížnosti váhu dílčích kritérií 4. PLNĚ OBJEKTIVIZOVANÉ ŘEŠENÍ PRO UCHAZEČE Z „ODLOŽENÉ POPTÁVKY“ ÚSPORA ADMINISTRATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁTĚŽE VŠ A SNÍŽENÍ RIZIK 6. POTENCIÁLNÍ ÚSPORA FINANČNÍ A ZKOUŠKOVÉ ZÁTĚŽE UCHAZEČŮ CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,

24 REFORMNÍ MATURITA A VŠ 4 X PROČ VÝHODNÉ PRO VŠECHNY
ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY (kvality a relevance) VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠ A ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ VSTUPNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČŮ K VŠ STUDIU Reálná a jednoznačná motivace studentů SŠ – uchazečů o VŠ studium dosáhnout co nejlepších výsledků u maturitní zkoušky 2. PŘÍMÝ VLIV VYSOKÝCH ŠKOL NA KVALITU BUDOUCÍCH UCHAZEČŮ O VŠ STUDIUM Požadavky VŠ budou přímo ovlivňovat didaktickou praxi středních škol (viz téma zvýšení úrovně matematického vzdělávání 3. OPTIMALIZACE STRUKTURY POPTÁVKY = SNÍŽENÍ STUDIJNÍ ÚMRTNOSTI Dobrá volba kritérií jednotlivými fakultami sníží „studijní úmrtnost“ – reálné odhady do 3 let až o 20% stávající úrovně (0,7 – 1 mld. Kč ročně) 4. ZVÝŠENÍ UŽITEČNOSTI REFORMY MATURIT PRO STUDENTY A ŠKOLY Zvýšení zkušební zátěže u maturit přináší snížení zkušební zátěže při přístupu do terciárního vzdělávání CERMAT, Jeruzalémská 12, Praha 1, tel: ,


Stáhnout ppt "STÁTNÍ MATURITA – MOŽNÝ NÁSTROJ STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ S VŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google