Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Model reformní maturity 12.11.2008 (Změna vyhrazena)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Model reformní maturity 12.11.2008 (Změna vyhrazena)"— Transkript prezentace:

1 Model reformní maturity 12.11.2008 (Změna vyhrazena)

2 Platné dokumenty  zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon + novela škol. zákona č. 242/2008 Sb.  katalogy požadavků - jsou zveřejňovány vždy 24 měsíců před termínem konání zkoušek - schválené MŠMT dne 4. 3. 2008, jsou platné pro maturitní zkoušku ve školním roce 2009/10  prováděcí právní předpisy - návrh vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách – zatím není

3 Základní úroveň: nepodkročitelné minimum dovedností každého maturanta Vyšší úroveň: dovednosti a znalosti potřebné k pokračování studia na VŠ Volba úrovně: svobodné rozhodnutí každého žáka

4

5 Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury Didaktický test (centrální zadání i vyhodnocení) Písemná práce (10 centrálně stanovených témat/zadání, hodnocení ve škole podle centrální metodiky) Ústní zkouška (zadání formou pracovních listů ve škole, hodnocení podle centrální metodiky) Váha zkoušek: 1 : 1 : 1 Neúspěch v jedné části = opakování celé komplexní zkoušky

6 Dílčí ústní zkouška z českého jazyka a literatury Škola sestavuje seznam literárních děl podle centrálně zadaných kritérií Každý maturant si sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho seznamem zadání Definitivní seznam škola stanoví do 30.září příslušného školního roku

7 Kritéria pro výběr maturitních zadání základní úroveň Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 19.století min. 4 literární díla Světová literatura 20. a 21.století min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21.století min. 5 literárních děl + další dílčí podmínky

8 Kritéria pro výběr maturitních zadání vyšší úroveň Žák vybírá 30 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18.století min. 3 literární díla Světová poezie a próza 19.stoletímin. 2 literární díla Česká poezie a próza 19.století min. 2 literární díla (z toho 1 básnické) Světová a česká dramatická tvorba 19. – 21.století min. 2 literární díla Světová a česká poezie 20. a 21.století min. 2 literární díla Světová próza 20. a 21.stoletímin. 3 literární díla Česká próza 20. a 21.stoletímin. 4 literární díla + další dílčí podmínky

9 Komplexní zkouška z cizího jazyka Didaktický test + poslechový subtest (centrální zadání i vyhodnocení) Písemná práce (1 centrální zadání, hodnocení ve škole podle centrální metodiky) Ústní zkouška (zadání formou pracovních listů vypracovaných podle centrální metodiky ve škole, hodnocení podle centrální metodiky) Váha zkoušek: 2 : 1 : 1 Neúspěch v jedné části = opakování celé komplexní zkoušky

10 Dílčí ústní zkouška z cizího jazyka Zadání 20 zadání, ze kterých si žák losuje jedno. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list (s přílohami). V rámci jednoho zadání jsou ověřovány rozmanité dovednosti na třech všeobecných a jednom specifickém/oborovém tématu. Formát 4 široce otevřené úlohy – každá na jiné téma (všeobecná témata jsou uvedena v katalogu požadavků pro příslušný cizí jazyk a úroveň, specifická témata si stanovuje škola v souladu s RVP a ŠVP) Hodnoceníhodnocení podle centrálně stanovených kritérií Povolené pomůcky slovníky, doplňkové stimuly (např. obrazový materiál, mapa, čtenářský deník)

11 Matematika Didaktický test (centrální zadání i vyhodnocení)

12 Délka zkoušek společné části Zkušební předmět Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška Český jazyk a literatura Zákl. úroveň6025 + 6020 + 15 Vyšší úroveň9025 + 9020 + 15 Cizí jazyk Zákl. úroveň90 (30 + 60)6020 + 15 Vyšší úroveň100 (40 + 60)9020 + 15 Matematika Zákl. úroveň90XX Vyšší úroveň120XX Občanský a spol. základVyšší úroveň90XX FyzikaX90XX ChemieX90XX BiologieX90XX ZeměpisX90XX DějepisX90XX Dějiny uměníX90XX

13 Opravné a náhradní zkoušky Řádný termín Náhradní termín (písemné části na určené škole, ústní část na naší škole) 1. opravná zkouška 2. opravná zkouška Lhůta pro vykonání MZ: 5 let

14 ORGANIZACE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2010 do 15. 10. 2009 - žáci podávají přihlášky k maturitní zkoušce pro řádný termín MZ do 30. 10. 2009 - škola podává přihlášky žáků pro řádný termín MZ do CERMATu do 30. 10. 2009 - příprava testů a zadání zkoušek pro řádný termín MZ 15. 11. 2009 až 15. 5. 2010 - výroba zkušební dokumentace pro řádný termín MZ květen 2010 - provedení dílčích ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek ve školách a předání výsledků zkoušek do centrálního registru 21. 5. 2010 až 28. 5. 2010 - distribuce zkušební dokumentace pro řádný termín MZ 31. 5. 2010 - 8. 6. 2010 - řádný termín administrace zkoušek ve školách 31. 5. 2010 - 17. 6. 2010 - vyhodnocení a zpracování výsledků zkoušek

15 ORGANIZACE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2010 21. 6. 2010 - 25. 6. 2010 - zveřejnění výsledků, předání maturitních vysvědčení do 30. 6. 2010 - žáci a školy předávají přihlášky k náhradní a opravné zkoušce do 30. 6. 2010 - příprava testů a zadání zkoušek pro opravné a náhradní zkoušky 1. 7. 2010 až 15. 8. 2010 - výroba zkušební dokumentace pro opravné a náhradní zkoušky do 31. 7. 2010 - zveřejnění termínů a místa konání opravných/náhradních zkoušek žákům 5 dnů před konáním opravných a náhradních zkoušek - distribuce zkušební dokumentace 1. polovina září 2010 - administrace opravných a náhradních zkoušek ve školách 5 dnů po opravných a náhradních zkouškách - zveřejnění výsledků

16

17 Jednotné testovací schéma

18 Problémy Časová náročnost Termínová kolize maturit a přijímacích zkoušek na VŠ (31.5. – 8.6.2010) Maturitní vysvědčení v předposledním červnovém týdnu Vztah VŠ k nové maturitě

19 Jakou podobu bude mít profilová část maturitní zkoušky Nad Alejí?

20 Profilová část MZ (Počet zkoušek určí ředitel nebo RVP?) Dílčí ústní zkouška z CJ společné části Dílčí ústní zkouška z ČJ společné části 2.povinná zkouška profilové části 1.povinná zkouška profilové části 3.povinná zkouška profilové části 32 studentů = 32 hodin zkoušení = 4 dny po 8 hodinách 32 studentů = 40 hodin zkoušení = 5 dnů po 8 hodinách

21 Maturitní generálka 1. etapa – DUBEN 2009 (ověřování metodik obsahu a vyhodnocování zkoušek, 100 vybraných škol) 2. etapa – ZÁŘÍ 2009 (všichni budoucí maturanti, ověření organizace a logistiky, na školách proběhnou didaktické testy ze všech povinných předmětů, tj. z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky, výsledky budou do 15.října) 3. etapa – LEDEN 2010 (všichni budoucí maturanti, vypracování písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků)

22 Informace www.cermat.cz www.novamaturita.cz www.msmt.cz


Stáhnout ppt "Model reformní maturity 12.11.2008 (Změna vyhrazena)"

Podobné prezentace


Reklamy Google