Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturita 2015. Společná část Společná část 2 zkoušky 2 zkoušky Profilová část Profilová část 2 zkoušky 2 zkoušky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturita 2015. Společná část Společná část 2 zkoušky 2 zkoušky Profilová část Profilová část 2 zkoušky 2 zkoušky."— Transkript prezentace:

1 Maturita 2015

2 Společná část Společná část 2 zkoušky 2 zkoušky Profilová část Profilová část 2 zkoušky 2 zkoušky

3 Společná část MZ Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Volitelná zkouška Volitelná zkouška Cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština) Cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština) Matematika Matematika Jedna úroveň obtížnosti Jedna úroveň obtížnosti

4 Český jazyk v SČ Ústní zkouška (15 min) Ústní zkouška (15 min) úkoly z pracovního listu úkoly z pracovního listu-------------------------------------------------- Didaktický test (60 min) Didaktický test (60 min) Písemná práce (90 min+25 min na výběr zadání) Písemná práce (90 min+25 min na výběr zadání) Opravuje se ve škole!!! Opravuje se ve škole!!!----------------------------------------------------- Váha každé části – 1/3, opakuje se jen ta část, která je hodnocena nedostatečně

5 Č - Ústní zkouška Školní seznam děl pro ústní zkoušku Vyhláška = min. 60 děl, my 60 děl Vyhláška = min. 60 děl, my 60 děl do 30. září – Moodle prof. Literákové do 30. září – Moodle prof. Literákové Žák si vybere 20 děl ze seznamu do 31. března do 31. března 20 min příprava + 15 min zkoušení

6 Č - Ústní zkouška 20 titulů = 20 zadání pro žáka na prac. listech 20 titulů = 20 zadání pro žáka na prac. listech Zkouší se: charakteristika uměleckého textu (využití vědomostí z četby díla + kontext) charakteristika uměleckého textu (využití vědomostí z četby díla + kontext) charakteristika neuměleckého textu (nemusí souviset) charakteristika neuměleckého textu (nemusí souviset)

7 Č - Didaktický test Uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí Uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí Úzce otevřené odpovědi Úzce otevřené odpovědi Opravuje se v CERMATu

8 Č - Písemná práce 90 min + 25 min na výběr zadání 90 min + 25 min na výběr zadání výběr z 10 centrálně zadaných témat výběr z 10 centrálně zadaných témat Zkouší se: dodržení zadání (forma odpovědi) dodržení zadání (forma odpovědi) věcná správnost věcná správnost volba jazykových prostředků volba jazykových prostředků jazyková správnost jazyková správnost Opravují hodnotitelé ve škole !!!

9 Cizí jazyk v SČ Ústní zkouška (15 min) Ústní zkouška (15 min) úkoly z pracovního listu úkoly z pracovního listu-------------------------------------------------- Didaktický test (95 min) Didaktický test (95 min) Strukturovaná písemná práce (60 min) Strukturovaná písemná práce (60 min)

10 CJ – Ústní zkouška žák si losuje jedno z min. 5 zadání na pracovních listech žák si losuje jedno z min. 5 zadání na pracovních listech struktura pracovního listu struktura pracovního listu motivační úvod motivační úvod samostatný projev žáka s využitím stimulů samostatný projev žáka s využitím stimulů interakce mezi žákem a zkoušejícím interakce mezi žákem a zkoušejícím práce s krátkým textem práce s krátkým textem 20 min příprava, 15 min zkoušení 20 min příprava, 15 min zkoušení možnost použít slovníky při přípravě možnost použít slovníky při přípravě všeobecná témata, běžné situace všeobecná témata, běžné situace 4 úlohy 4 úlohy

11 CJ - Didaktický test Dva subtesty: poslech s porozuměním (35 min) poslech s porozuměním (35 min) čtení s porozuměním, jazykové kompetence čtení s porozuměním, jazykové kompetence (60 min) Typy úloh uzavřené (s výběrem odpovědí) uzavřené (s výběrem odpovědí) otevřené se stručnou odpovědí otevřené se stručnou odpovědí Opravuje se v CERMATu

12 CJ - Písemná práce 60 min 60 min otevřené úlohy se širokou odpovědí (eseje – zpravidla dvě) otevřené úlohy se širokou odpovědí (eseje – zpravidla dvě) možnost použít slovník možnost použít slovník Opravují hodnotitelé v CERMATu

13 Cizí jazyk Váha jednotlivých dílčích zkoušek: Váha jednotlivých dílčích zkoušek: Ústní zkouška 25% Ústní zkouška 25% Didaktický test 50% Didaktický test 50% 25% poslech 25% poslech 25% čtení a jazykové kompetence 25% čtení a jazykové kompetence Písemná práce 25% Písemná práce 25% opakuje se ta část, která je hodnocena nedostatečně opakuje se ta část, která je hodnocena nedostatečně

14 Matematika 1 úroveň obtížnosti 1 úroveň obtížnosti 90 min + 15 min na výběr strategie řešení 90 min + 15 min na výběr strategie řešení pouze písemná zkouška! pouze písemná zkouška! otevřené i uzavřené úlohy otevřené i uzavřené úlohy Opravuje se v CERMATu

15 Profilová část MZ povinné 2 zkoušky, až 2 další nepovinné povinné 2 zkoušky, až 2 další nepovinné forma v kompetenci ředitele školy forma v kompetenci ředitele školy formy zkoušky formy zkoušky písemná písemná ústní ústní praktická praktická obhajoba práce obhajoba práce kombinace dvou či více předchozích forem kombinace dvou či více předchozích forem

16 Profilová zkouška ve všeobecné třídě 2 zkoušky z naší nabídky 2 zkoušky z naší nabídky

17 Profilová zkouška v matematické třídě 1 zkouška z matematiky (písemná+ústní) 1 zkouška z matematiky (písemná+ústní) 1 zkouška z naší nabídky (bez M) 1 zkouška z naší nabídky (bez M)

18 Písemná zkouška Český jazyk a literatura (esej na literární téma) Český jazyk a literatura (esej na literární téma) Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie

19 Ústní zkouška matematika matematika fyzika fyzika chemie chemie biologie biologie zeměpis zeměpis dějepis dějepis společenské vědy společenské vědy cizí jazyk cizí jazyk informatika dějiny umění ekonomika molekulární biologie latina

20 Kombinace více forem Kombinace více forem Hudební výchova Hudební výchova praktická zkouška praktická zkouška ústní zkouška ústní zkouška Výtvarná výchova Výtvarná výchova praktická zkouška praktická zkouška vypracování a obhajoba maturitní práce vypracování a obhajoba maturitní práce ústní zkouška ústní zkouška

21 Nepovinné zkoušky Společná část – 0 - 2 zkoušky Společná část – 0 - 2 zkoušky cizí jazyk nebo matematika cizí jazyk nebo matematika hodnocení – uspěl/neuspěl hodnocení – uspěl/neuspěl Profilová část – 0 - 2 zkoušky Profilová část – 0 - 2 zkoušky v kompetenci školy-viz seznam volitelných zkoušek v kompetenci školy-viz seznam volitelných zkoušek + Matematika+ + Matematika+

22

23

24

25 Shrnutí min. 2 písemky z CERMATu min. 2 písemky z CERMATu (společná část) ústní zkouška (zpravidla 45-60 min) ústní zkouška (zpravidla 45-60 min) 15 min. Č (společná část) 15 min. Č (společná část) 15 min. CJ (společná část) 15 min. CJ (společná část) 30 min. „klasická“ zkouška (profilová část) 30 min. „klasická“ zkouška (profilová část)

26 Časový harmonogram 2015 1.12.2014 – přihlášky k MZ – žáci, do 15.12. - škola 1.12.2014 – přihlášky k MZ – žáci, do 15.12. - škola 1.-30.4.2015 – písemné a praktické zkoušky profilové části 1.-30.4.2015 – písemné a praktické zkoušky profilové části M (4.A) – 8.4., Č – 10.4., Dg - 24.4., Ev – 24.4. M (4.A) – 8.4., Č – 10.4., Dg - 24.4., Ev – 24.4. 30.4.2014 – poslední zvonění 30.4.2014 – poslední zvonění 4.5.-13.5.2015 – písemné práce z Č, M a CJ společné části 4.5.-13.5.2015 – písemné práce z Č, M a CJ společné části a M+ profilové části (harmonogram v lednu 2015) a M+ profilové části (harmonogram v lednu 2015) 18.5.-22.5., 25.5.-29.5.2015 – ústní zkoušky (společná i profilová část) 18.5.-22.5., 25.5.-29.5.2015 – ústní zkoušky (společná i profilová část) 1. týden 4.A a 4.D 1. týden 4.A a 4.D 2. týden 4.B a 4.C 2. týden 4.B a 4.C

27 Opravné a náhradní zkoušky 1.9. – 31.10. 1.9. – 31.10. Přihlášky do 25. června Přihlášky do 25. června Společná část – na škole určené CERMATem Společná část – na škole určené CERMATem Profilová část – na „mateřské“ škole Profilová část – na „mateřské“ škole Nedostatečná část zkoušky = opakování této části Nedostatečná část zkoušky = opakování této části Max. 3 pokusy Max. 3 pokusy Jen 2 termíny – jarní + podzimní Jen 2 termíny – jarní + podzimní

28 Jednotlivá zkouška Možná ve společné i profilové části Možná ve společné i profilové části Přihlášky v termínech „řádných“ maturit Přihlášky v termínech „řádných“ maturit Společná část – na škole určené CERMATem Společná část – na škole určené CERMATem Profilová část – na „mateřské“ škole Profilová část – na „mateřské“ škole Za úplatu – max. 1 500 Kč/zkouška Za úplatu – max. 1 500 Kč/zkouška

29 Další informace www.cermat.cz www.cermat.cz www.cermat.cz www.novamaturita.cz www.novamaturita.cz www.novamaturita.cz Katalogy požadavků k maturitní zkoušce Katalogy požadavků k maturitní zkoušce Maturitní zpravodaj Maturitní zpravodaj


Stáhnout ppt "Maturita 2015. Společná část Společná část 2 zkoušky 2 zkoušky Profilová část Profilová část 2 zkoušky 2 zkoušky."

Podobné prezentace


Reklamy Google