Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturita 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturita 2015."— Transkript prezentace:

1 Maturita 2015

2 Maturita 2015 Společná část 2 zkoušky Profilová část

3 Společná část MZ Český jazyk a literatura Volitelná zkouška
Cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština) Matematika Jedna úroveň obtížnosti

4 Český jazyk v SČ Ústní zkouška (15 min)
úkoly z pracovního listu Didaktický test (60 min) Písemná práce (90 min+25 min na výběr zadání) Opravuje se ve škole!!! Váha každé části – 1/3, opakuje se jen ta část, která je hodnocena nedostatečně

5 Č - Ústní zkouška Školní seznam děl pro ústní zkoušku
Vyhláška = min. 60 děl, my 60 děl do 30. září – Moodle prof. Literákové Žák si vybere 20 děl ze seznamu do 31. března 20 min příprava + 15 min zkoušení

6 Č - Ústní zkouška 20 titulů = 20 zadání pro žáka na prac. listech
Zkouší se: charakteristika uměleckého textu (využití vědomostí z četby díla + kontext) charakteristika neuměleckého textu (nemusí souviset)

7 Č - Didaktický test Uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí
Úzce otevřené odpovědi Opravuje se v CERMATu

8 Č - Písemná práce 90 min + 25 min na výběr zadání
výběr z 10 centrálně zadaných témat Zkouší se: dodržení zadání (forma odpovědi) věcná správnost volba jazykových prostředků jazyková správnost Opravují hodnotitelé ve škole !!!

9 Cizí jazyk v SČ Ústní zkouška (15 min)
úkoly z pracovního listu Didaktický test (95 min) Strukturovaná písemná práce (60 min)

10 CJ – Ústní zkouška žák si losuje jedno z min. 5 zadání na pracovních listech struktura pracovního listu motivační úvod samostatný projev žáka s využitím stimulů interakce mezi žákem a zkoušejícím práce s krátkým textem 20 min příprava, 15 min zkoušení možnost použít slovníky při přípravě všeobecná témata, běžné situace 4 úlohy

11 CJ - Didaktický test Dva subtesty: poslech s porozuměním (35 min)
čtení s porozuměním, jazykové kompetence (60 min) Typy úloh uzavřené (s výběrem odpovědí) otevřené se stručnou odpovědí Opravuje se v CERMATu

12 CJ - Písemná práce 60 min otevřené úlohy se širokou odpovědí (eseje – zpravidla dvě) možnost použít slovník Opravují hodnotitelé v CERMATu

13 Cizí jazyk Váha jednotlivých dílčích zkoušek:
Ústní zkouška 25% Didaktický test 50% 25% poslech 25% čtení a jazykové kompetence Písemná práce 25% opakuje se ta část, která je hodnocena nedostatečně

14 Matematika 1 úroveň obtížnosti pouze písemná zkouška!
90 min + 15 min na výběr strategie řešení pouze písemná zkouška! otevřené i uzavřené úlohy Opravuje se v CERMATu

15 Profilová část MZ povinné 2 zkoušky, až 2 další nepovinné
forma v kompetenci ředitele školy formy zkoušky písemná ústní praktická obhajoba práce kombinace dvou či více předchozích forem

16 Profilová zkouška ve všeobecné třídě
2 zkoušky z naší nabídky

17 Profilová zkouška v matematické třídě
1 zkouška z matematiky (písemná+ústní) 1 zkouška z naší nabídky (bez M)

18 Písemná zkouška Český jazyk a literatura (esej na literární téma)
Deskriptivní geometrie

19 Ústní zkouška matematika fyzika chemie biologie zeměpis dějepis
společenské vědy cizí jazyk informatika dějiny umění ekonomika molekulární biologie latina

20 Kombinace více forem Hudební výchova Výtvarná výchova
praktická zkouška ústní zkouška Výtvarná výchova vypracování a obhajoba maturitní práce

21 Nepovinné zkoušky Společná část – 0 - 2 zkoušky
cizí jazyk nebo matematika hodnocení – uspěl/neuspěl Profilová část – zkoušky v kompetenci školy-viz seznam volitelných zkoušek + Matematika+

22

23

24

25 Shrnutí min. 2 písemky z CERMATu (společná část)
ústní zkouška (zpravidla min) 15 min. Č (společná část) 15 min. CJ (společná část) 30 min. „klasická“ zkouška (profilová část)

26 Časový harmonogram 2015 – přihlášky k MZ – žáci, do škola – písemné a praktické zkoušky profilové části M (4.A) – 8.4., Č – 10.4., Dg , Ev – 24.4. – poslední zvonění – písemné práce z Č, M a CJ společné části a M+ profilové části (harmonogram v lednu 2015) , – ústní zkoušky (společná i profilová část) 1. týden 4.A a 4.D 2. týden 4.B a 4.C

27 Opravné a náhradní zkoušky
1.9. – Přihlášky do 25. června Společná část – na škole určené CERMATem Profilová část – na „mateřské“ škole Nedostatečná část zkoušky = opakování této části Max. 3 pokusy Jen 2 termíny – jarní + podzimní

28 Jednotlivá zkouška Možná ve společné i profilové části
Přihlášky v termínech „řádných“ maturit Společná část – na škole určené CERMATem Profilová část – na „mateřské“ škole Za úplatu – max Kč/zkouška

29 Další informace www.cermat.cz www.novamaturita.cz
Katalogy požadavků k maturitní zkoušce Maturitní zpravodaj


Stáhnout ppt "Maturita 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google