Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.  Společná  Profilová  Podmínkou je úspěšné složení obou částí  V obou částech je možné zvolit povinné i nepovinné zkoušky 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.  Společná  Profilová  Podmínkou je úspěšné složení obou částí  V obou částech je možné zvolit povinné i nepovinné zkoušky 2."— Transkript prezentace:

1 1

2  Společná  Profilová  Podmínkou je úspěšné složení obou částí  V obou částech je možné zvolit povinné i nepovinné zkoušky 2

3  u komplexních zkoušek probíhá ústní zkouška před komisí určenou i pro profilovou část  ostatní dílčí zkoušky probíhají se zadavatelem jmenovaného CERMATem – žák se musí prokázat průkazem totožnosti 3

4 4 Ústní zkouška Písemná práce Didaktický test

5  2 povinné zkoušky  Český jazyk a literatura (komplexní zkouška)  Cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo Matematika (didaktický test)  Max. 3 nepovinné zkoušky  Cizí jazyk nebo Matematika  Fyzika  Občanský a společenskovědní základ  Biologie  Chemie  Dějepis  Zeměpis  Dějiny umění Tyto předměty se na škole nemusí vyučovat, jsou zadávány a vyhodnoceny centrálně. 5

6  2 povinné zkoušky  předměty rozdílné dle specializace  max. 2 nepovinné zkoušky  opět záleží na zvolené specializaci  forma:  praktická  ústní zkouška před komisí 6

7 7 1.povinná zkouška - ústní (bez volby) Automatizace 2. povinná zkouška - praktická (s volbou losem) Automatizační měření Mikroprocesorová technika Elektrotechnická měření 3. povinná zkouška - ústní (s volbou) Elektronika Elektrotechnická měření Nepovinná zkouška (s volbou) Elektrotechnická měření Elektronika

8 8 1.povinná zkouška - ústní (bez volby) Elektroenergetika 2. povinná zkouška - praktická (s volbou losem) ElektroenergetikaPraxe Elektrotechnická měření 3. povinná zkouška - ústní (s volbou) Elektrické stroje a přístroje Elektrická zařízení Elektrotechnická měření Nepovinná zkouška (s volbou) Elektrická zařízení Elektrické stroje a přístroje Elektrotechnická měření

9 9 1.povinná zkouška - ústní (bez volby) Strojírenská technologie 2. povinná zkouška - praktická (s volbou losem) Kontrola a měření Praxe Konstrukční cvičení 3. povinná zkouška - ústní (s volbou) Stroje a strojní zařízení Mechanika Nepovinná zkouška (s volbou) Mechanika Stroje a strojní zařízení

10 10 1.povinná zkouška - ústní (bez volby) Elektronické počítače 2. povinná zkouška - praktická (s volbou losem) Elektronické počítače Praxe Elektrotechnická měření 3. povinná zkouška - ústní (s volbou) SítěProgramování 3. nepovinná zkouška - ústní (s volbou) SítěProgramování

11  Psací potřeby – černá nebo modrá souvisle píšící propiska (pero)  písemná práce – Pravidla českého pravopisu  V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky  Kontrola – od 29.4. – na každý předmět velkou bílou obálku s nadepsaným jménem 11

12  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek a dalších zásahů)  Rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko)  Kalkulačka bez grafického režimu  Ke zkoušce z matematiky je povolena kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic.  Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod. 12

13  písemná práce – slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu  ústní zkouška – slovníky, mapy, atlasy, obrazy, čítanky, prospekty, plánky měst atd. 13

14  Podání přihlášky řediteli školy – PODEPSANÉ do 2.12.2013 (tzn. do 29.11. třídnímu učiteli)  Žáci s PUP musí odevzdat i posudek z PPP  Podepsat výpis přihlášených zkoušek – ověření správnosti  Podepsat výpis z přihlášky, který bude odeslán e-mailem (seznam u třídního učitele nebo samostatně vytisknout, podepsat a odevzdat)  Nutná funkčnost a vyzvedávání e-mailu uvedeného v Bakalářích 14

15 15

16 16

17  Termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy: 2. prosince 2013  Odevzdání seznamu literárních děl řediteli školy 31. března 2014  Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky: 2. května až 13. května 2014  Uvolnění výsledků didaktických testů žákům 16. května 2014  Praktické zkoušky profilové části: 14. května - 16. května 2014  Ústní zkoušky: 26. května až 30. května 2014 A4 – 26., 27. 5.S4 – 28. 5.V4 – 29. 5. – jedna učebna E4 – 26. 5. – 30. 5. – druhá učebna 17

18  Vždy v obleku  PP a DT vždy s občanským průkazem, zkontrolovanými povolenými pomůckami a min. 15 min. před zahájením administrace v učebně  Praktické zkoušky po ukončení PP a DT společné části (termín bude upřesněn po zveřejnění JEZUS – 31. 12.)  Ústní zkoušky – rozpisy budou od 5. 5. 2014 na www.spscv.cz www.spscv.cz  U ústních zkoušek bude oznámeno zda žák prospěl u PP práce a počet bodů ústní zkoušky předmětů společné části MZ  Výslednou známku lze spočítat v novinkách na www.novamaturita.cz nebo na facebooku: Udělám maturitu www.novamaturita.cz 18

19  Nejzašší termín je 27. 5. 2014  Následně je nutné ve škole ještě vyzvednout Protokol o výsledcích maturitní zkoušky - 16. 6. 2014  Převzetí obou dokumentů je nutné podepsat v katalogovém listu 19

20  Neúspěšné složení zkoušky nebo dokončení 4. ročníku po 30.4. (termín pro doklasifikace a opravné zkoušky – 20. 6. 2014)  Do 25. 6. 2014 podat přihlášku řediteli školy k podzimnímu termínu (včetně seznamu literárních děl) 20

21  Pilotní ověřování Matematika +  Přihlásí se všichni žáci bez ohledu na to, zda chtějí maturovat z CJ nebo M  Testování bude probíhat 2. týden v dubnu  Termín přihlášení bude upřesněn 21

22 22 Informace: www.novamaturita.czwww.novamaturita.cz (od 11. listopadu jsou zde zveřejněny např. ilustrační testy z Matematiky) www.spscv.cz Případné dotazy směřujte do kanceláře zástupců ředitele školy na Ing. Vlastu Galuszkovou, popř. e-mailem na galuszkova@spscv.cz


Stáhnout ppt "1.  Společná  Profilová  Podmínkou je úspěšné složení obou částí  V obou částech je možné zvolit povinné i nepovinné zkoušky 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google