Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturity 2013/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturity 2013/2014."— Transkript prezentace:

1 Maturity 2013/2014

2 Části maturitní zkoušky
Společná Profilová Podmínkou je úspěšné složení obou částí V obou částech je možné zvolit povinné i nepovinné zkoušky

3 Společná část maturitní zkoušky
u komplexních zkoušek probíhá ústní zkouška před komisí určenou i pro profilovou část ostatní dílčí zkoušky probíhají se zadavatelem jmenovaného CERMATem – žák se musí prokázat průkazem totožnosti

4 Komplexní zkoušky – ČJ a CJ
Ústní zkouška Písemná práce Didaktický test

5 Společná část maturitní zkoušky
2 povinné zkoušky Český jazyk a literatura (komplexní zkouška) Cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo Matematika (didaktický test) Max. 3 nepovinné zkoušky Cizí jazyk nebo Matematika Fyzika Občanský a společenskovědní základ Biologie Chemie Dějepis Zeměpis Dějiny umění Tyto předměty se na škole nemusí vyučovat, jsou zadávány a vyhodnoceny centrálně.

6 Profilová část maturitní zkoušky
2 povinné zkoušky předměty rozdílné dle specializace max. 2 nepovinné zkoušky opět záleží na zvolené specializaci forma: praktická ústní zkouška před komisí

7 Přehled předmětů – obor: A
1.povinná zkouška - ústní (bez volby) Automatizace 2. povinná zkouška - praktická (s volbou losem) Automatizační měření Mikroprocesorová technika Elektrotechnická měření 3. povinná zkouška - ústní (s volbou) Elektronika Nepovinná zkouška

8 Přehled předmětů – obor: E
1.povinná zkouška - ústní (bez volby) Elektroenergetika 2. povinná zkouška - praktická (s volbou losem) Praxe Elektrotechnická měření 3. povinná zkouška - ústní (s volbou) Elektrické stroje a přístroje Elektrická zařízení Elektrotechnická měření Nepovinná zkouška

9 Přehled předmětů – obor: S
1.povinná zkouška - ústní (bez volby) Strojírenská technologie 2. povinná zkouška - praktická (s volbou losem) Kontrola a měření Praxe Konstrukční cvičení 3. povinná zkouška - ústní (s volbou) Stroje a strojní zařízení Mechanika Nepovinná zkouška Stroje a strojní zařízení

10 Přehled předmětů – obor: V
1.povinná zkouška - ústní (bez volby) Elektronické počítače 2. povinná zkouška - praktická (s volbou losem) Praxe Elektrotechnická měření 3. povinná zkouška - ústní (s volbou) Sítě Programování 3. nepovinná zkouška - ústní

11 Povolené pomůcky - Český jazyk
Psací potřeby – černá nebo modrá souvisle píšící propiska (pero) písemná práce – Pravidla českého pravopisu V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky Kontrola – od – na každý předmět velkou bílou obálku s nadepsaným jménem

12 Povolené pomůcky - Matematika
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek a dalších zásahů) Rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) Kalkulačka bez grafického režimu Ke zkoušce z matematiky je povolena kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic. Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod.

13 Povolené pomůcky – Cizí jazyk
písemná práce – slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu ústní zkouška – slovníky, mapy, atlasy, obrazy, čítanky, prospekty, plánky měst atd.

14 Průběh přihlašování Podání přihlášky řediteli školy – PODEPSANÉ do (tzn. do třídnímu učiteli) Žáci s PUP musí odevzdat i posudek z PPP Podepsat výpis přihlášených zkoušek – ověření správnosti Podepsat výpis z přihlášky, který bude odeslán em (seznam u třídního učitele nebo samostatně vytisknout, podepsat a odevzdat) Nutná funkčnost a vyzvedávání u uvedeného v Bakalářích

15

16

17 Maturitní kalendář – řádný termín
Termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy: 2. prosince 2013 Odevzdání seznamu literárních děl řediteli školy 31. března 2014 Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky: 2.  května až 13. května 2014 Uvolnění výsledků didaktických testů žákům 16. května 2014 Praktické zkoušky profilové části: 14. května května 2014 Ústní zkoušky: 26. května až 30. května 2014 A4 – 26., S4 – V4 – – jedna učebna E4 – – – druhá učebna

18 Průběh samotné zkoušky
Vždy v obleku PP a DT vždy s občanským průkazem, zkontrolovanými povolenými pomůckami a min. 15 min. před zahájením administrace v učebně Praktické zkoušky po ukončení PP a DT společné části (termín bude upřesněn po zveřejnění JEZUS – ) Ústní zkoušky – rozpisy budou od na U ústních zkoušek bude oznámeno zda žák prospěl u PP práce a počet bodů ústní zkoušky předmětů společné části MZ Výslednou známku lze spočítat v novinkách na nebo na facebooku: Udělám maturitu

19 Vysvědčení Nejzašší termín je 27. 5. 2014
Následně je nutné ve škole ještě vyzvednout Protokol o výsledcích maturitní zkoušky Převzetí obou dokumentů je nutné podepsat v katalogovém listu

20 Neúspěch Neúspěšné složení zkoušky nebo dokončení 4. ročníku po (termín pro doklasifikace a opravné zkoušky – ) Do podat přihlášku řediteli školy k podzimnímu termínu (včetně seznamu literárních děl)

21 Pilotní ověřování Matematika +
Přihlásí se všichni žáci bez ohledu na to, zda chtějí maturovat z CJ nebo M Testování bude probíhat 2. týden v dubnu Termín přihlášení bude upřesněn

22 www.spscv.cz galuszkova@spscv.cz
Informace: (od 11. listopadu jsou zde zveřejněny např. ilustrační testy z Matematiky) Případné dotazy směřujte do kanceláře zástupců ředitele školy na Ing. Vlastu Galuszkovou, popř. em na


Stáhnout ppt "Maturity 2013/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google