Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,
STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Název ŠVP: 23-52-H/01 nástrojař
Základní údaje: Délka přípravy: 3 roky Učební obor je určen pro: hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky: ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007 Možnosti dalšího studia Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky).

3 Žáci jsou připravováni:
Uplatnění absolventa: Absolventi školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě tohoto rámcového vzdělávacího programu jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Nástroji přitom mohou být řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské zboží, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod., pracovními pomůckami mohou být přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu, pomůcky pro lékařství apod. Některé části např. ručních zbraní a nožířského zboží se zdobí rytím. Absolventi se tedy v závislosti na směrování školního vzdělávacího programu mohou uplatnit v povolání nástrojař, popř. v jeho typových pozicích nástrojař, chirurgický nástrojař, nožíř, rytec kovů, rýsovač. Žáci jsou připravováni:  a) Vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje aj. pracovní pomůcky a jejich části, tzn. aby absolventi: získávali ze strojnických výkresů, technologických postupů aj. dokumentace nástrojů potřebné pro jejich výrobu a opravy; vyhotovovali pomocné dílenské náčrty částí nástrojů a pracovních pomůcek, prováděli potřebné výpočty; samostatně volili technologické postupy zpracování nástrojů a pracovních pomůcek a jejich částí; volili a používali nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky potřebné při výrobě a opravách nástrojů; proměřovali a orýsovávali jednotlivé díly nástrojů a pracovních pomůcek; ručně obráběli a zpracovávali kovové a vybrané nekovové materiály, strojně obráběli části nástrojů a pracovních pomůcek; zhotovovali a po strojním obrábění dohotovovali části nástrojů a pracovních pomůcek ručním obráběním a zpracováním, dokončovali jejich povrchy, slícovávali je a připravovali k montáži a spojování do celků; prováděli technologicky nenáročné tepelné zpracování nástrojů a pracovních pomůcek a jejich částí; sestavovali části nástrojů a pracovních pomůcek do celků; prováděli funkční zkoušky nástrojů a pracovních pomůcek a vedli o jejich výsledcích předepsané záznamy; ošetřovali a udržovali nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky, používané při výše jmenovaných činnostech a prováděli jejich potřebné úpravy; b) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; c) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;

4 Vyučované předměty Nástrojař Předměty všeobecné Předměty odborné
Český jazyk Informační a komunikační technologie Cizí jazyk Ekonomika a finance Občanská nauka Technická dokumentace Fyzika Strojírenství Základy ekologie a chemie Technologie nástrojařská Matematika Odborný výcvik Literární a estetická výchova Tělesná výchova

5 1. ročník seznámení s pracovištěm a školním řádem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy ruční zpracování kovů a nekovů vrtání broušení řezání závitů spojování součástí mechanizované ruční nářadí základy strojního obrábění spojování materiálu

6 Pracoviště nástrojařů

7

8 2. ročník řezání závitů; lícování a přesné měření;
mechanizované ruční nářadí; ruční zpracování nekovových materiálů; výroba jednoduchých přípravků; prostorové orýsování; ruční dokončovací obrábění; strojní obrábění; tváření kovů za tepla, tepelné zpracování kovů; strojní ostření nástrojů; doplňkové nástrojařské práce; spojování materiálu;

9 3. ročník výuka probíhá na provozních pracovištích;
prohloubení znalostí z 2. ročníku; výroba a oprava dílů nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel; výroba a oprava jednodušších nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel; upevňování a prohlubování dovedností na produktivní práci;

10

11 JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Závěrečné zkoušky JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Reforma závěrečných zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit jejich úroveň, prestiž a vzájemnou srovnatelnost. Nová závěrečná zkouška je založená na tom, že školy vyučující stejný obor provádějí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Významným rysem nové závěrečné zkoušky je širší spolupráce škol s odborníky z praxe. Odborníci z praxe se účastní realizace závěrečné zkoušky na školách jako členové zkušební komise.


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"

Podobné prezentace


Reklamy Google