Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE"— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Studijní obor M/01 (obor: informační a telekomunikační technologie) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2 Základní informace Forma studia: čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou Určeno dívkám a chlapcům, absolventům základní školy INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

3 Zaměření oboru Inovativní obor zaměřený na studium výpočetní techniky v komplexu HW a SW. Absolventi oboru mají široké uplatnění v praxi. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

4 Zaměření oboru Studium cizích jazyků
Základem studia cizích jazyků je anglický jazyk rozšířený o studium technické a hospodářské angličtiny. Druhým jazykem je německý jazyk popř. francouzský jazyk s  obdobným rozšířením jako jazyk anglický. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

5 Zaměření oboru Široké komunikační schopnosti získávají v českém jazyce. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

6 Zaměření oboru Celé čtyřleté studium je zaměřené na práci s výpočetní technikou, na získání znalostí v oblasti hardware a software, programování, grafiku atd. Součástí oboru jsou předměty: Úvod do výpočetní techniky Datové komunikace Zpracování dokumentů na PC INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

7 Zaměření oboru Aplikace na PC Počítačové systémy / sítě Grafika na PC
Programování Zpracování informací Databázové systémy Technické kreslení na PC a jiné INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

8 Možnost získání Nejen žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy, ale i jiných škol mají možnost složit na naší škole testy ECDL (European Computer Driving Licence), které budou pro žáky a jejich budoucí zaměstnavatele v rámci Evropské unie, ale i v zámoří, dokladem, že zvládají práci s počítačem. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

9 Možnost získání ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti pomocí řady praktických testů. Mezinárodních společností (IKEA, SHELL, VOLVO, SIEMENS), banky, telekomunikační firmy, instituce státní správy atd. uznávají ECDL Certifikát jako jediný úřední doklad znalostí práce s počítačem při výběru svých zaměstnanců. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

10 Možnost získání Znalost a dovednost v ICT !
je vedle jazykových a jiných dovedností a znalostí vstupenkou do perspektivního zaměstnání a dalšího úspěšného života. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

11 Možnost získání Podmínky a cenový program pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky jiných škol je zveřejněn na našich internetových stránkách v sekci „ECDL Certifikát“. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

12 Uplatnění absolventů v praxi
pokračování ve studiu na VŠ ve funkci středního managementu oboru ICT jako analytik - programátor ekonomického software, síťový specialista v oblastech hromadného zpracování dat ve studiích DTP, CAD/CAM v soukromých firmách oboru ICT INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

13 Uplatnění absolventů státních organizacích úřadech bankovnictví
pojišťovnictví legislativě průmyslu a jiné INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

14 Uplatnění absolventů Zájemcům o studium na VŠ se otevírají možnosti studia vysokoškolských technických oborů systémového inženýrství, hardwaru, aplikované informatiky, programování, tech. a animační grafiky ... INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

15 Povinné předměty Český jazyk Anglický jazyk Druhý cizí jazyk
Technická angličtina Občanská nauka Dějepis Matematika Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

16 Povinné předměty Tělesná výchova Úvod do výpočetní techniky
Datové komunikace Ekonomika Účetnictví Zpracování dokumentů na PC Aplikace na PC Počítačové systémy Grafika na PC INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

17 Výběrové předměty Algoritmizace Programování Zpracování informací
Databázové systémy Technické kreslení na PC Angličtina pro hospodářskou sféru Cvičení z programování Cvičení z ekonomiky INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

18 Nepovinné předměty Výše uvedený učební plán je základním přehledem a je dle aktuální potřeby doplňován a jeho aktuální podobu pro daný školní rok naleznete na našich webových stránkách INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

19 Kontaktní adresa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec Tel./fax: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

20 N A V Š T I V T E N Á S !!! Den otevřených dveří - www.sos-jh.cz
Den otevřených dveří na všech pracovištích středa, 7. listopadu :00 – 18:00 hod. v rámci burzy škol Další informace získáte na našich webových stránkách: Všichni jste srdečně vítáni INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

21 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
Studijní obor M/01 Obor zaměřen na logistiku a obslužné počítačové systémy PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

22 Základní informace Forma studia: čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou Určeno dívkám a chlapcům, absolventům základní školy PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

23 Zaměření oboru Obor zaměřený na studium dopravních a přepravních procesů, se stěžejní aplikací logistiky, ekonomiky a výpočetní techniky v oblasti řízení přenosu a systematizace dat. Žák získá znalosti hardware a software oboru. PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

24 Zaměření oboru Studium cizích jazyků
Základem studia cizích jazyků je anglický jazyk a jazyk německý, rozšířený o studium technické a hospodářské terminologie. Široké komunikační schopnosti získávají žáci i v českém jazyce. PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

25 Zaměření oboru Součástí oboru jsou předměty:
Dopravní zeměpis, Doprava a přeprava Zbožíznalství, Logistika a obslužné systémy Ekonomika, Právní nauka, Datové komunikace, Počítačové systémy PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

26 Zaměření oboru Součástí oboru jsou předměty: Účetnictví
Celní deklarace v rámci EU, Ekologie a ochrana životního prostředí včetně odpovídající legislativy EU Cizí jazyky a jiné PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

27 Možnost získání Nejen žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy, ale i jiných škol mají možnost složit na naší škole testy ECDL (European Computer Driving Licence), které budou pro žáky a jejich budoucí zaměstnavatele v rámci Evropské unie, ale i v zámoří, dokladem, že zvládají práci s počítačem. PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

28 Možnost získání ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti pomocí řady praktických testů. PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

29 Možnost získání Znalost a dovednost v ICT !
- vedle jazykových a jiných, které na naší škole žáci získají, ke zlepšení své osobní konkurenceschopnosti na trhu práce, vstupenka do perspektivního zaměstnání a dalšího úspěšného života. Řada významných mezinárodních společností (IKEA, SHELL, VOLVO, SIEMENS), banky, telekomunikační firmy, instituce státní správy atd. uznávají ECDL Certifikát jako jediný úřední doklad znalostí práce s počítačem při výběru svých zaměstnanců. PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

30 Možnost získání Podmínky a cenový program pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky jiných škol je zveřejněn na našich internetových stránkách v sekci „ECDL Certifikát“. PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

31 Uplatnění absolventů v praxi:
v dopravních a přepravních firmách všech druhů dopravy a přepravy ve funkci středního managementu oboru jako analytik - programátor logistického a oborového software, specialista hromadného zpracování dat v neziskových organizacích všeho druhu a zaměření PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

32 Uplatnění absolventů Zájemcům o studium na VŠ se otevírají možnosti studia vysokoškolských technických oborů systémového inženýrství, informatiky, programování, logistiky a řízení dopravních a přepravních systémů ... PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

33 Povinné předměty Český jazyk Cizí jazyk 1 Zbožíznalství Občanská nauka
Dějepis Matematika Základy přírodních věd Dopravní zeměpis PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

34 Povinné předměty Tělesná výchova Logistika a obslužné systémy
Ekonomika Právní nauka Práce s počítačem Praxe PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

35 Výběrové předměty Cizí jazyk 2 Zpracování dokumentů na PC
Datové komunikace Počítačové systémy Účetnictví Celní deklarace v rámci EU Ekologie a ochrana životního prostředí PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

36 Nepovinné předměty Výše uvedený učební plán je základním přehledem a je dle aktuální potřeby doplňován a jeho aktuální podobu pro daný školní rok naleznete na našich webových stránkách PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

37 Kontaktní adresa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec Tel./fax: PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

38 N A V Š T I V T E N Á S !!! Den otevřených dveří - www.sos-jh.cz
Den otevřených dveří na všech pracovištích středa, 7. listopadu :00 – 18:00 hod. v rámci burzy škol Další informace získáte na našich webových stránkách: Všichni jste srdečně vítáni PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

39 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Studijní obor 63-41-M/01 Zaměření: cestovní ruch

40 Základní informace Forma studia: čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou Určeno dívkám a chlapcům, absolventům základní školy EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

41 Zaměření oboru Studium je koncipováno jako klasický ekonomický obor, jehož výhodou je výuka praxe, zaměření na cestovní ruch a odborné praxe v zahraničí. Studenti zde získávají potřebné znalosti z: - ekonomiky a účetnictví - techniky administrativy - obchodní korespondence - obsluhy PC EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

42 Zaměření oboru Získávají též základní orientaci: v oblasti práva
marketingu managementu EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

43 Zaměření oboru V rámci zaměření studia je zde vyučován:
zeměpis cestovního ruchu průvodcovství ekonomika a technika cestovního ruchu agroturistika ekologie EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

44 Zaměření oboru ochrana životního prostředí psychologie komunikace
administrativa Samozřejmou součástí studia je výuka dvou cizích jazyků. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

45 Možnost získání Žáci mají možnost složit na naší škole zkoušky z počítačových dovedností (formou testu) dle jimi zvolené skupiny obtížnosti a získat tak jediný mezinárodně uznávaný certifikát pro kvalifikovanou práci s výpočetní technikou (v rámci Evropské unie i v zámoří) - Certifikát ECDL. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

46 Možnost získání Dále mohou žáci složit státní zkoušku z „Kancelářského psaní na klávesnici“ v rámci předmětu Obchodní korespondence. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

47 Uplatnění absolventů Absolvent nalezne práci v široké oblasti obchodu a služeb: v informačních střediscích a centrech ve státních i soukromých firmách a farmách v zemědělství agroturistice v cestovních kancelářích jako průvodci atd. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

48 Uplatnění absolventů Absolventi mohou studovat na všech typech vysokých škol a VOŠ. Díky zvolenému obsahu učiva jsou velmi flexibilní pro potřeby regionu a trh práce. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

49 Povinné předměty Český jazyk První cizí jazyk Druhý cizí jazyk
Občanská nauka Dějepis Zeměpis Matematika Základy přírodních věd Základy biologie a ekologie Tělesná výchova EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

50 Povinné předměty Výpočetní technika Ekonomika Obchodní korespondence
Statistika Právo Rostlinná výroba Živočišná výroba Zpracování zemědělských produktů Praxe EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

51 Výběrové předměty Zeměpis cestovního ruchu Technika cestovního ruchu
Průvodcovství Aplikovaná psychologie Agroturistika Ekologie EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

52 Nepovinné předměty Další cizí jazyk EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

53 Kontaktní adresa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec Tel./fax: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

54 N A V Š T I V T E N Á S !!! Den otevřených dveří - www.sos-jh.cz
Den otevřených dveří na všech pracovištích středa, 7. listopadu :00 – 18:00 hod. v rámci burzy škol Další informace získáte na našich webových stránkách: Všichni jste srdečně vítáni EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

55 PRODAVAČ Studijní obor 66-51-H/01
(tříletý učební obor zakončený odbornou zkouškou) PRODAVAČ

56 Chápat podstatu základních ekonomických jevů a principů trhu
Žáci se učí: Chápat podstatu základních ekonomických jevů a principů trhu Ovládat jednoduché účetnictví Osvojit si základní administrativní práce v prodejně Osvojit si ICT a světový jazyk PRODAVAČ

57 Samostatný prodej zboží Ovládat základní operace přijmu zboží
Žáci se učí: Samostatný prodej zboží Ovládat základní operace přijmu zboží Skladové hospodářství Marketing prodeje PRODAVAČ

58 N A V Š T I V T E N Á S !!! Den otevřených dveří - www.sos-jh.cz
Den otevřených dveří na všech pracovištích středa, 7. listopadu :00 – 18:00 hod. v rámci burzy škol Další informace získáte na našich webových stránkách: Všichni jste srdečně vítáni PRODAVAČ

59 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK Studijní obor 65-51-H/01
(tříletý učební obor zakončený odbornou zkouškou) KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

60 V prakticky zaměřeném oboru Technologická příprava jídel
Žáci se učí: V prakticky zaměřeném oboru Technologická příprava jídel Základní práce obsluhy v pohostinství a restauratérství Společenskou etiku oboru KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

61 N A V Š T I V T E N Á S !!! Den otevřených dveří - www.sos-jh.cz
Den otevřených dveří na všech pracovištích středa, 7. listopadu :00 – 18:00 hod. v rámci burzy škol Další informace získáte na našich webových stránkách: Všichni jste srdečně vítáni KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

62 ZEDNÍK Studijní obor 36-67-H/01
(tříletý učební obor zakončený závěrečnouzkouškou) Stipendium ZEDNÍK

63 Zhotovit jednoduché technické nákresy a skici
Žáci se učí: Číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb Zhotovit jednoduché technické nákresy a skici Převzít materiál určený k vykonání práce ZEDNÍK

64 Připravovat, používat potřebné technologie a udržovat je
Žáci se učí: Připravovat, používat potřebné technologie a udržovat je Osadit stavební konstrukce a volit správný technologický postup a org. práce Průběžně osvojovat technologické novinky oboru ZEDNÍK

65 N A V Š T I V T E N Á S !!! Den otevřených dveří - www.sos-jh.cz
Den otevřených dveří na všech pracovištích středa, 7. listopadu :00 – 18:00 hod. v rámci burzy škol Další informace získáte na našich webových stránkách: Všichni jste srdečně vítáni ZEDNÍK

66 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
Studijní obor H/02 (tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou) Stipendium ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

67 Základy elektrotechniky a elektroniky
Žáci se učí: Základy elektrotechniky a elektroniky Zvládnutí technické dokumentace oboru Montážní dovednosti a přípravu materiálu Aplikaci elektrotechnických prvků a obvodů Elektrická měření a testování ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

68 N A V Š T I V T E N Á S !!! Den otevřených dveří - www.sos-jh.cz
Den otevřených dveří na všech pracovištích středa, 7. listopadu :00 – 18:00 hod. v rámci burzy škol Další informace získáte na našich webových stránkách: Všichni jste srdečně vítáni ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

69 KLEMPÍŘ - STAVEBNÍ VÝROBA
Studijní obor H/01 Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání stavební klempíř zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem, stipendium KLEMPÍŘ - STAVEBNÍ VÝROBA

70 Žáci se učí: číst technické výkresy, výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry výrobků zhotovit jednoduché stavebně klempířské výkresy a náčrty a výpočtem stanovit spotřebu materiálu; hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu KLEMPÍŘ - STAVEBNÍ VÝROBA

71 zvolit spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály
Žáci se učí: rozlišovat základní druhy materiálů pro klempířské práce, zvláště jemných plechů zvolit spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály připravit pracoviště, zvolit, seřídit a udržoval potřebné nářadí, nástroje a klempířské stroje KLEMPÍŘ - STAVEBNÍ VÝROBA

72 provádět spoje klempířských výrobků včetně pájení na měkko
Žáci se učí: provádět spoje klempířských výrobků včetně pájení na měkko zhotovovat a sestavovat klempířské stavební výrobky, části vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění izolací potrubí apod. KLEMPÍŘ - STAVEBNÍ VÝROBA

73 Žáci se učí: volit správný technologický postup a organizaci práce při osazování klempířských výrobků na stavbách připravovat a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je; ručně opracovat dřevo KLEMPÍŘ - STAVEBNÍ VÝROBA

74 provádět jednoduché pokrývačské práce v rozsahu zaškolení
Žáci se učí: dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním; rozlišovat základní druhy materiálů pro pokrývačské práce provádět jednoduché pokrývačské práce v rozsahu zaškolení rozlišovat základní druhy materiálů pro tesařské práce na střechách KLEMPÍŘ - STAVEBNÍ VÝROBA

75 N A V Š T I V T E N Á S !!! Den otevřených dveří - www.sos-jh.cz
Den otevřených dveří na všech pracovištích středa, 7. listopadu :00 – 18:00 hod. v rámci burzy škol Další informace získáte na našich webových stránkách: Všichni jste srdečně vítáni ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

76 NÁSTROJAŘ Studijní obor 23-52-H/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné Způsob ukončení studia, certifikace: závěrečná zkouška, výuční list. stipendium NÁSTROJAŘ

77 Žáci se učí: Vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje aj. pracovní pomůcky a jejich části tzn aby: NÁSTROJAŘ

78 Zhotovovali a po strojním obrábění dohotovovali části nástrojů a pracovních pomůcek ručním obráběním a zpracováním, dokončovali jejich povrchy, slícovávali je a připravovali k montáži a spojování do celků; NÁSTROJAŘ

79 volili a používali nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky potřebné při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek, volili a používali pomocné materiály a hmoty (např. chladiva, maziva, tmely, lepidla apod.) NÁSTROJAŘ

80 N A V Š T I V T E N Á S !!! Den otevřených dveří na všech pracovištích středa, 7. listopadu :00 – 18:00 hod. v rámci burzy škol Další informace získáte na našich webových stránkách: Všichni jste srdečně vítáni


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google