Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934."— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 ELEKTRIKÁŘ Název ŠVP: 26-51-H/01 Elektrikář pro elektronické a elektrotechnické zařízení  LLLll Základní údaje: Délka přípravy:3 roky Učební obor je určen pro:hochy a dívky Způsob ukončení přípravy:závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání:střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky:ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007 Možnosti dalšího studia Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky).

3 Uplatnění absolventa: Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním odborným i všeobecným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných dělnických činností. Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení, mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení, elektromechanik – opravář elektrických spotřebičů, nebo jako provozní elektrikář slaboproudých zařízení, autoelektrikář a v celé řadě dalších zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce. Po zvýšení kvalifikace může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků. Může se uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby, oprav a revize elektrických zařízení. Praktická výuka se po týdnu střídá s teoretickou výukou. Odborný výcvik vykonávají žáci v dobře vybavených školních dílnách a ve třetím ročníku též na pracovištích různých firem.

4 ŽÁCI JSOU PŘIPRAVOVÁNI: a)Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice, tzn. aby absolventi:  rozuměli technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie;  rozlišovali při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně;  rozuměli technickým principům vzniku elektrických signálů a jejich přenosu slaboproudým vedením;  řešili elektrické obvody a zařízení, volili vhodné materiály a součástky, realizovali řešené obvody či zařízení, oživovali je, kontrolovali jejich funkci a proměřovali provozní parametry;  připevňovali, instalovali a propojovali jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových prvků, kontrolovali instalaci, přezkušovali její funkci a připojovali na napětí;  zhotovovali kabelové přípojky, pokládali kabely; montovali a připojovali rozvodné skříně, koncovky, přípojky a odbočky, popřípadě lokalizovali možné vzniklé závady na provedené instalaci;  demontovali, opravovali mechanismy nebo části elektrických strojů a zařízení, včetně částí zařízení pro ovládání a řízení;  rozlišovali druhy točivých elektrických strojů, prováděli opravu stroje, včetně řídící či regulační části; b) Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky, tzn. aby absolventi:  volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních, navrhovali a dokázali realizovat vhodný měřicí obvod a vyhodnocovali naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku; c) Používat technickou dokumentaci, tzn. aby absolventi:  rozeznali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci;  rozuměli funkčním, přehledovým, výrobním a montážním elektrotechnickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a následné kontrole pracovních úkonů. d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:  byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

5 VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY Elektrikář - pro elektronické a elektrotechnické zařízení Předměty všeobecnéPředměty odborné Český jazykInformační a komunikační technologie Cizí jazykEkonomika a finance Občanská naukaElektrotechnika FyzikaMěření Základy ekologie a chemieTechnologie MatematikaRozvody a užití elektrické energie Literární a estetická výchovaOdborný výcvik Tělesná Výchova

6 1. ročník  seznámení s pracovištěm a školním řádem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy;  základy ručního zpracování kovů;  základy strojního obrábění;  přípravné práce při montážích a instalacích v elektrotechnice;  elektrotechnické prvky a součástky;

7 2. ročník  elektrické rozvody;  návrh a zhotovení plošných spojů;  elektronické prvky, součástky a zařízení;  elektronické zařízení pro vznik, přenos a zpracování signálů;

8 3. ročník  zařízení pro výrobu, transformaci a rozvod elektrické energie;  elektrické přístroje;  nízkofrekvenční a vysokofrekvenční zařízení;  integrované obvody;  anténní technika;  výpočetní technika;  automatizační, identifikační a zabezpečovací technika;  slaboproudé přenosové sítě;

9 alarmy a hlásiče pohybu, kamery

10 VÝROBKY

11 Pod vedením učitele odborného výcviku

12

13 ELEKTRO UČEBNA

14 Závěrečné zkoušky JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Reforma závěrečných zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit jejich úroveň, prestiž a vzájemnou srovnatelnost. Nová závěrečná zkouška je založená na tom, že školy vyučující stejný obor provádějí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Významným rysem nové závěrečné zkoušky je širší spolupráce škol s odborníky z praxe. Odborníci z praxe se účastní realizace závěrečné zkoušky na školách jako členové zkušební komise.


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934."

Podobné prezentace


Reklamy Google