Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,
STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Elektrikář Základní údaje:
Název ŠVP: H/01 Elektrikář pro elektronické a elektrotechnické zařízení LLLll Základní údaje: Délka přípravy: 3 roky Učební obor je určen pro: hochy a dívky Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky: ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007 Možnosti dalšího studia Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky).

3 Uplatnění absolventa:
Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním odborným i všeobecným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných dělnických činností. Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení, mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení, elektromechanik – opravář elektrických spotřebičů, nebo jako provozní elektrikář slaboproudých zařízení, autoelektrikář a v celé řadě dalších zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce. Po zvýšení kvalifikace může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků. Může se uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby, oprav a revize elektrických zařízení. Praktická výuka se po týdnu střídá s teoretickou výukou. Odborný výcvik vykonávají žáci v dobře vybavených školních dílnách a ve třetím ročníku též na pracovištích různých firem.

4 Žáci jsou připravováni:
Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních pod odborným dohledem v souladu s požadavky BOZP a s vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice, tzn. aby absolventi: rozuměli technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie; rozlišovali při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně; rozuměli technickým principům vzniku elektrických signálů a jejich přenosu slaboproudým vedením; řešili elektrické obvody a zařízení, volili vhodné materiály a součástky, realizovali řešené obvody či zařízení, oživovali je, kontrolovali jejich funkci a proměřovali provozní parametry; připevňovali, instalovali a propojovali jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových prvků, kontrolovali instalaci, přezkušovali její funkci a připojovali na napětí; zhotovovali kabelové přípojky, pokládali kabely; montovali a připojovali rozvodné skříně, koncovky, přípojky a odbočky, popřípadě lokalizovali možné vzniklé závady na provedené instalaci; demontovali, opravovali mechanismy nebo části elektrických strojů a zařízení, včetně částí zařízení pro ovládání a řízení; rozlišovali druhy točivých elektrických strojů, prováděli opravu stroje, včetně řídící či regulační části; b) Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky, tzn. aby absolventi: volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních, navrhovali a dokázali realizovat vhodný měřicí obvod a vyhodnocovali naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku; c) Používat technickou dokumentaci, tzn. aby absolventi: rozeznali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci; rozuměli funkčním, přehledovým, výrobním a montážním elektrotechnickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a následné kontrole pracovních úkonů. d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

5 Elektrikář - pro elektronické a elektrotechnické zařízení
Vyučované předměty Elektrikář - pro elektronické a elektrotechnické zařízení Předměty všeobecné Předměty odborné Český jazyk Informační a komunikační technologie Cizí jazyk Ekonomika a finance Občanská nauka Elektrotechnika Fyzika Měření Základy ekologie a chemie Technologie Matematika Rozvody a užití elektrické energie Literární a estetická výchova Odborný výcvik Tělesná Výchova

6 1. ročník seznámení s pracovištěm a školním řádem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy; základy ručního zpracování kovů; základy strojního obrábění; přípravné práce při montážích a instalacích v elektrotechnice; elektrotechnické prvky a součástky;

7 2. ročník elektrické rozvody; návrh a zhotovení plošných spojů;
elektronické prvky, součástky a zařízení; elektronické zařízení pro vznik, přenos a zpracování signálů;

8 3. ročník zařízení pro výrobu, transformaci a rozvod elektrické energie; elektrické přístroje; nízkofrekvenční a vysokofrekvenční zařízení; integrované obvody; anténní technika; výpočetní technika; automatizační, identifikační a zabezpečovací technika; slaboproudé přenosové sítě;

9 alarmy a hlásiče pohybu, kamery

10 VÝROBKY

11 Pod vedením učitele odborného výcviku

12

13 Elektro učebna

14 JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Závěrečné zkoušky JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Reforma závěrečných zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit jejich úroveň, prestiž a vzájemnou srovnatelnost. Nová závěrečná zkouška je založená na tom, že školy vyučující stejný obor provádějí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Významným rysem nové závěrečné zkoušky je širší spolupráce škol s odborníky z praxe. Odborníci z praxe se účastní realizace závěrečné zkoušky na školách jako členové zkušební komise.


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB,"

Podobné prezentace


Reklamy Google