Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb."— Transkript prezentace:

1 Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.
Pracovníci poučení - §4 (bez odborného vzdělání a praxe, pouze v rámci laboratorní výuky na FBMI, mimo FBMI neplatné)

2 Pracovníci poučení (§4) - bez požadavku na odborné vzdělání a praxi
byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, byli školeni v této činnosti, byli upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními, byli seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

3 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem závisí především na:
velikosti proudu, frekvenci, tvaru vlny nebo pulsu, době, po kterou prochází organismem, trajektorii, podél níž je proud veden lidským tělem.

4 Symbolika a označování v elektrotechnice – význam bezpečnostních barev

5 Symbolika a označování v elektrotechnice – bezpečnostní význam geometrického tvaru

6 Symbolika a označování v elektrotechnice – příklad bezpečnostních nápisů

7 Symbolika a označování v elektrotechnice – příklady bezpečnostních tabulek
Tabulka zákazu Tabulka příkazu Tabulka výstrahy Tabulka informační

8 Co jsou bezpečnostní tabulky aneb Pomáhej postiženému úrazem

9 Symbolika a označování v elektrotechnice – grafické značky na elektrických předmětech

10 Symbolika a označování v elektrotechnice – označování vodičů písmeny

11 Střídavá jmenovitá napětí podle ČSN

12 Maximální hodnoty dovoleného proudu
ustálený proud mezi částmi současně přístupnými dotyku, tekoucí odporem 2000Ω, nesmí překročit 3,5mA STŘ. a 10mA SS

13 Základní pravidla pro práci v laboratořích ÚBMI ČVUT
max. 10 studentů na jednoho asistenta, před zahájením výuky přezkouší asistent vypínací zařízení, asistent dozírá na vhodné používání ochranných pomůcek, v laboratoři jsou používány bezpečnostní tabulky a nápisy, student získal odbornou způsobilost (§4).

14 Ochrana elektrických obvodů proti zkratu a přetížení
pojistka x jistič, používat pouze odpovídající originální pojistky a jističe, neopravovat pojistky a jističe, výměnu provádět bez zatížení.

15 Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů – třídy ochran
značný výskyt ve zdravotnictví

16 Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů – prodlužovací přívody (zásady)
dvoužilový pohyblivý přívod s vidlicí bez ochranného kontaktu se pro připojení předmětů třídy I. použít nesmí, prodlužovací přívod pro prodloužení rozvodu z pevné zásuvky musí být vždy třížilový, u pohyblivého přívodu bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu pro spotřebiče třídy II. musí být vidlice neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem,

17 Pravidelné kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí
elektrické ruční nářadí, spotřebiče rozděleny do kategorií, lhůty stanoveny dle využití, třídy ochrany a kategorie (u spotřebičů), kontroluje se připojení ochranného vodiče, měří se izolační odpor, kontrolují se a měří se též přívodní síťové kabely, existují normy a doporučení.

18 Důležité normy ČSN EN Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, ČSN – 4 – 41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem,

19 První pomoc při úrazu elektrickým proudem
VYPROSTIT postiženého z elektrického obvodu pod napětím bezpečným a vhodným způsobem, zjistit zda je postižený při vědomí, zda dýchá, zda má hmatný tep, ošetřit poranění, pokud postižený nedýchá, pak umělé dýchání z plic do plic, není-li hmatný tep, pak nepřímá srdeční masáž (POZOR na vnitřní zranění), popř. kombinace obojího, zavolat lékaře, avšak oživovací úkony provádět až do příchodu lékaře.

20 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – uvolnění dýchacích cest (kontrola a čištění)

21 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – umělé dýchání z plic do plic (význam záklonu hlavy)

22 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – umělé dýchání z plic do plic (provádění)

23 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – stabilizovaná poloha

24 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – nepřímá srdeční masáž (příprava a princip)

25 První pomoc při úrazu elektrickým proudem – nepřímá srdeční masáž (provádění)


Stáhnout ppt "Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google