Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934."— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Název ŠVP: 65-51-H/01 číšníkLLLll LLLll Základní údaje: Délka přípravy:3 roky Učební obor je určen pro:hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy:závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání:střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky:ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007 Základní údaje: Délka přípravy:3 roky Učební obor je určen pro:hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy:závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání:střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky:ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007

3 Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat cizím jazyku. Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat cizím jazyku.

4  Žáci jsou připravováni: a) Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi:  uplatňovali požadavky na hygienu v gastronomii;  měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby stravování, rozlišili vlastnosti, a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů, znali způsoby skladování potravin a nápojů;  sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel racionální výživy a dalších hledisek; b) Ovládat techniku obsluhy, tzn. aby absolventi:  ovládá základy jednoduché a složité obsluhy v různých druzích odbytových středisek;  upraví tabuli pro různé příležitosti, připravuje míchané nápoje;  ovládá různé způsoby vyúčtování s hostem, komunikuje s hosty v cizím jazyce;  kontroluje kvalitu provedené práce. c) Ovládat techniku odbytu, tzn. aby absolventi:  ovládali druhy a techniku odbytu, dbali na estetiku při pracovních činnostech.  volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, používali vhodný inventář;  společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky; d) Vykonávat obchodně – provozní aktivity, tzn. aby absolventi:  sjednávali odbyt výrobků a služeb, prováděli vyúčtování, připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu;  kalkulovali cenu výrobků a služeb, sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kriterií;  využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků, využívali prostředků podpory prodeje;  vyhotovovali podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou. Žáci jsou připravováni: a) Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi:  uplatňovali požadavky na hygienu v gastronomii;  měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsoby stravování, rozlišili vlastnosti, a technologickou využitelnost základních druhů potravin a nápojů, znali způsoby skladování potravin a nápojů;  sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, pravidel racionální výživy a dalších hledisek; b) Ovládat techniku obsluhy, tzn. aby absolventi:  ovládá základy jednoduché a složité obsluhy v různých druzích odbytových středisek;  upraví tabuli pro různé příležitosti, připravuje míchané nápoje;  ovládá různé způsoby vyúčtování s hostem, komunikuje s hosty v cizím jazyce;  kontroluje kvalitu provedené práce. c) Ovládat techniku odbytu, tzn. aby absolventi:  ovládali druhy a techniku odbytu, dbali na estetiku při pracovních činnostech.  volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti, používali vhodný inventář;  společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky; d) Vykonávat obchodně – provozní aktivity, tzn. aby absolventi:  sjednávali odbyt výrobků a služeb, prováděli vyúčtování, připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu;  kalkulovali cenu výrobků a služeb, sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kriterií;  využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků, využívali prostředků podpory prodeje;  vyhotovovali podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou.

5  Vyučované předměty Číšník Předměty všeobecnéPředměty odborné Český jazykInformační a komunikační technologie Cizí jazykEkonomika a finance Konverzace v cizím jazyceStolničení Občanská naukaPotraviny a výživa Základy přírodních vědTechnologie MatematikaKomunikace a společenská výchova Literární a estetická výchovaOdborný výcvik Tělesná výchova

6 1. ročník  v prvním ročníku se žáci seznámí s pracovištěm školní restaurace, kde si postupně osvojí základní znalosti a dovednosti v jednoduché obsluze. Zároveň získají základy společenského chování, naučí se rozlišovat inventář, ošetřovat jej a pracovat s ním;  v průběhu prvního ročníku si žáci osvojí znalost gastronomických pravidel a na jejich základě sestavují jídelní a nápojové lístky a slavnostní menu k určitým příležitostem;  obsluhují při schůzích a společenských setkáních různých firem a podniků;  zabezpečují též obsluhu při akcích školy ;  připravují tematicky zaměřené výstavy v prostorách školy;  v prvním ročníku se žáci seznámí s pracovištěm školní restaurace, kde si postupně osvojí základní znalosti a dovednosti v jednoduché obsluze. Zároveň získají základy společenského chování, naučí se rozlišovat inventář, ošetřovat jej a pracovat s ním;  v průběhu prvního ročníku si žáci osvojí znalost gastronomických pravidel a na jejich základě sestavují jídelní a nápojové lístky a slavnostní menu k určitým příležitostem;  obsluhují při schůzích a společenských setkáních různých firem a podniků;  zabezpečují též obsluhu při akcích školy ;  připravují tematicky zaměřené výstavy v prostorách školy;

7

8

9

10 2. ročník  ve druhém ročníku jsou žáci zpravidla zařazeni na jednotlivá pracoviště odborného výcviku, kde zajišťují obsluhu dle zvyklostí a potřeb středisek;  osvojí si způsoby a systémy obsluhy v různých typech restauračních zařízení;  zajišťují přípravu a obsluhu na rautech jak ve školní restauraci, tak i v cizích prostorách dle požadavků objednavatelů /např. v reprezentačních prostorách strakonického hradu;  prakticky zajišťují obsluhu při velkých rodinných oslavách a výročích, pořádaných v prostorách školní restaurace;  ve druhém ročníku jsou žáci zpravidla zařazeni na jednotlivá pracoviště odborného výcviku, kde zajišťují obsluhu dle zvyklostí a potřeb středisek;  osvojí si způsoby a systémy obsluhy v různých typech restauračních zařízení;  zajišťují přípravu a obsluhu na rautech jak ve školní restauraci, tak i v cizích prostorách dle požadavků objednavatelů /např. v reprezentačních prostorách strakonického hradu;  prakticky zajišťují obsluhu při velkých rodinných oslavách a výročích, pořádaných v prostorách školní restaurace;

11

12

13 3. ročník  žáci se seznámí s přípravou a organizací slavnostních hostin prakticky si osvojí základy složité obsluhy;  v průběhu školního roku žáci připravují a nabízí hostům míchané nápoje, flambované teplé moučníky, dezerty a poháry z ovoce;  žáci třetího ročníku dále zajišťují obsluhu při svatebních hostinách a cateringových akcích školy;  žáci se seznámí s přípravou a organizací slavnostních hostin prakticky si osvojí základy složité obsluhy;  v průběhu školního roku žáci připravují a nabízí hostům míchané nápoje, flambované teplé moučníky, dezerty a poháry z ovoce;  žáci třetího ročníku dále zajišťují obsluhu při svatebních hostinách a cateringových akcích školy;

14

15

16

17

18

19  Kurz pro barmany

20  Výuka

21

22

23

24 JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Reforma závěrečných zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit jejich úroveň, prestiž a vzájemnou srovnatelnost. Nová závěrečná zkouška je založená na tom, že školy vyučující stejný obor provádějí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Významným rysem nové závěrečné zkoušky je širší spolupráce škol s odborníky z praxe. Odborníci z praxe se účastní realizace závěrečné zkoušky na školách jako členové zkušební komise.

25

26 Možnosti dalšího studia: Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu : 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky). Možnosti dalšího studia: Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu : 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky).


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934."

Podobné prezentace


Reklamy Google