Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie obrábění. doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D. místnost A 620, tel.: 3193 Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie obrábění. doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D. místnost A 620, tel.: 3193 Ing."— Transkript prezentace:

1 Technologie obrábění

2 doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D. místnost A 620, tel.: 3193 email: robert.cep@vsb.cz robert.cep@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~cep77/ Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. místnost A 616, tel.: 4476 email: jiri.kratochvil@vsb.cz jiri.kratochvil@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~kra49/

3 Harmonogram přenášek Program přednášek: 1.ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA, PLÁN PŘEDNÁŠEK, BODOVÉ HODNOCENÍ, DOPORUČENÁ LITERATURA 2.OBECNÉ POJMY, ZÁKLADY METROLOGIE, ZÁKLADNÍ JEDNOTKY, CHYBY MĚŘENÍ, PARAMETRY DRSNOSTI A JEJICH MĚŘENÍ 3.TERMINOLOGIE, ROZDĚLENÍ METOD OBRÁBĚNÍ, POPIS ŘEZNÉHO NÁSTROJE, POHYBY PŘI OBRÁBĚNÍ, NÁSTROJOVÉ ÚHLY A ROVINY 4.TVORBA A TVAROVÁNÍ TŘÍSKY, TEPLO A TEPLOTA PŘI OBRÁBĚNÍ, TEPELNÁ BILANCE, ŘEZNÉ PROSTŘEDÍ 5.OPOTŘEBENÍ BŘITU NÁSTROJE, TRVANLIVOST A ŽIVOTNOST NÁSTROJE, TAYLORŮV VZTAH, ŘEZIVOST NÁSTROJE, OBROBITELNOST MATERIÁLU

4 6. NÁSTROJOVÉ MATERIÁLY (NÁSTROJOVÉ OCELI, SLINUTÉ KARBIDY, ŘEZNÁ KERAMIKA, CERMETY, KUBICKÝ NITRID BORU, DIAMANT) 7. VÝROBNÍ POSTUP, VOLBA ZÁKLADEN, SLED OPERACÍ, TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCE, DRUHY A METODY MONTÁŽE 8. SOUSTRUŽENÍ, ZÁKLADNÍ POJMY, SÍLY PŘI SOUSTRUŽENÍ, NÁSTROJE NA SOUSTRUŽENÍ, ZNAČENÍ DRŽÁKŮ A VBD DLE ISO, SOUSTRUŽENÍ KUŽELŮ, SOUSTRUHY, UPÍNÁNÍ OBROBKŮ, UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ 9. FRÉZOVÁNÍ, DRUHY FRÉZOVÁNÍ, SOUSLEDNÉ A NESOUSLEDNÉ FRÉZOVÁNÍ, SÍLY PŘI FRÉZOVÁNÍ, NÁSTROJE PRO FRÉZOVÁNÍ, FRÉZOVACÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ FRÉZEK, DĚLICÍ PŘÍSTROJE, UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ, UPÍNÁNÍ OBROBKŮ 10. VRTÁNÍ, SÍLY PŘI VRTÁNÍ, NÁSTROJE NA VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ, STROJE NA VRTÁNÍ, VYVRTÁVÁNÍ

5 11. HOBLOVÁNÍ, OBRÁŽENÍ, PROTAHOVÁNÍ, PROTLAČOVÁNÍ, STROJE A NÁSTROJE NA TYTO OPERACE, DĚLENÍ MATERIÁLU 12. BROUŠENÍ, SÍLY PŘI BROUŠENÍ, DRUHY BROUŠENÍ, STROJE A NÁSTROJE NA BROUŠENÍ, DOKONČOVACÍ METODY OBRÁBĚNÍ - HONOVÁNÍ, LAPOVÁNÍ, SUPERFINIŠOVÁNÍ 13. VÝROBA ZÁVITŮ, VÝROBA OZUBENÍ - METODY, PRINCIPY 14. NEKONVENČNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

6 Plán cvičení 1.Úvodní cvičení, seznámení s programem cvičení, doporučená literatura. Instruktáž bezpečnosti práce. 2. Základy měření - posuvné měřidlo, mikrometr (program č. 1). 3. Dílenské cvičení - soustružení. 4. Dílenské cvičení - frézování. 5.Nástroje - materiály, řezný klín a jeho geometrie v soustavě nástrojové a pracovní. 6.Nástroje - příklady obráběcích a určování rovin a úhlů. 7.Test č. 1. Měření geometrie břitu obráběcího nástroje (program č. 2).

7 8.Seminář k vypracování výrobního postupu - procvičení základních pojmů a definic, stroje a nástroje pro soustružení, frézování, vrtání a broušení, upínání obrobků a nástrojů. 9.Ukázky výrobních postupů, práce s třídníky pracovišť, katalogy strojů a nástrojů, normativy. 10.Strojní časy pro soustružení a frézování. 11.Zpracování výrobního postupu - konzultace programů, průběžná kontrola vypracování (program č. 3). 12.Test č. 2. Vypracování a konzultace výrobních postupů. 13.Vypracování a konzultace výrobních postupů. 14.Závěrečné cvičení - zhodnocení cvičení, udělení zápočtů.

8 Podmínky absolvování Body ze cvičení: Program č. 1 (základy měření)5 bodů Program č. 2 (měření nástrojů)5 bodů Program č. 3 (technologický postup)15 bodů Test č. 15 bodů Test č. 25 bodů CELKEM35 bodů Body ze zkoušky: Písemná část (test v Moodle – vyuka.fs.vsb.cz)45 bodů Ústní zkouška (1 otázka)20 bodů CELKEM65 bodů Stupnice: 86 – 100 bodů → výborně, 66 – 85 bodů → velmi dobře, 51 – 65 bodů → dobře, ≤ 50 bodů → NEVYHOVĚL.

9 [1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8. [2] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1. [3] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB- TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s. [4] http://homel.vsb.cz/~cep77http://homel.vsb.cz/~cep77 Doplňková: [1] HUMÁR Anton. Studijní opory TECHNOLOGIE I – 1-3. část. Dostupné na http://kst.fme.vutbr.cz.http://kst.fme.vutbr.cz [2] BILÍK Oldřich. Obrábění I (2 díly), skriptum VŠB – TU Ostrava. Doporučená literatura

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Technologie obrábění. doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D. místnost A 620, tel.: 3193 Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google