Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Stroje a zařízení Tematická oblast: Obrábění, obráběcí stroje a nástroje Téma: Soustružení Ročník: 2. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Strojní obrábění, soustružení, kinematika pohybu, posuv, tvorba třísky. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Soustružení Pojem soustružení - strojní třískové obrábění geometricky určeným břitem. Na soustruzích lze obrábět válcové, kuželové, kulové i obecné rotační plochy, rovinné plochy i závity a případně provádět další osové operace jako vrtání, vyhrubování, vystružování, řezání závitů.

3 Kinematika pohybu nástroje a obrobku při soustružení
Posuv nástroje - jeho velikost ovlivňuje jakost povrchu soustružené plochy. Hlavní řezný pohyb obrobku - rotační. Při volbě řezné rychlosti zohledňujeme: materiál obrobku, materiál břitu nástroje, chlazení a mazání nástroje, požadovanou jakost povrchu.

4 Odpovídá přísuvu soustružnického nože.
Při podélném soustružení probíhá ve směru osy X, při příčném ve směru osy Z. Hloubka řezu Odpovídá přísuvu soustružnického nože. Tvoření třísek Společným působením řezného pohybu a posuvu při zadaném přísuvu vzniká tříska s průřezem .

5 Průřez třísky Aby byl čas výroby co nejkratší, soustružíme s vysokou řeznou rychlostí a velkým průřezem třísky. Je to však omezeno výkonem stroje, tuhostí obrobku, trvanlivostí nástroje a jakostí povrchu. Soustružíme nahrubo a načisto.

6 Obráběcí stroje pro třískové obrábění mohou obrábět: rovinné, válcovité, kuželovité a tvarové plochy. Aby se dosáhlo určité plochy, je třeba, aby se obrobek a nástroj pohybovaly vůči sobě požadovaným způsobem. Pohyby na obráběcích strojích hlavní řezný pohyb vedlejší řezný pohyb přísuv

7 Rozlišujeme následující druhy třísek:
Tvorba třísek Při každém třískovém obrábění je vnikajícím řezným klínem břitu nástroje materiál napěchován, oddělen a pak ve formě třísky odváděn přes plochu čela. Rozlišujeme následující druhy třísek: drobivá tříska článkovitá tříska plynulá tříska

8 Drobivá tříska - vznik u křehkých materiálů (šedá litina), při nízké řezné rychlosti a velké hloubce řezu. Plynulá tříska - vznik u houževnatých materiálů, při velké řezné rychlosti a střední hloubce řezu. Článkovitá tříska - vznik u houževnatých materiálů, při nízké řezné rychlosti a střední hloubce řezu. Nárůstek - tvoří se při obrábění na ploše čela nástroje při příliš nízké rychlosti, nedostatečném chlazení a mazání.

9 Chlazení a mazání při třískovém obrábění
Při obrábění Vzniká na břitu nástroje a okrajích obrobku třením teplo. Pokud bude nedostatečné chlazení a mazání - teplota na nástroji a okrajích obrobku dosáhne až 1000 °C.

10 Vznik vad a poškození rozměrová odchylka tvorba trhlin na okrajích obrobku nižší jakost povrchu snížení tvrdosti nebo zakalení okrajové vrstvy napětí způsobená změnou struktury, snížení pevnosti předčasné opotřebení nástroje

11 PROTO Je nutné vzniku potenciálních vad zabránit intenzivním rovnoměrným chlazením a mazáním vhodnou chladící a mazací kapalinou jako jsou prostředky mísitelné s vodou (vrtací olej a voda).

12

13 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Pojem obrábění Technologický proces, kde požadovaný tvar a rozměr strojírenské součásti vzniká postupným odebíráním materiálu z výchozího polotovaru. Materiál se odebírá většinou ve formě třísek pomocí jednoho nebo několika břitů nástroje. Základní pohyby na obráběcích strojích Hlavní řezný pohyb, vedlejší řezný pohyb, přísuv. Druhy třísek při strojním obrábění Drobivá tříska, článkovitá tříska, plynulá tříska.

14 Použité zdroje: ŘASA, Jaroslav, Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie vyd. Praha: Scientia, 2000, 256 s. ISBN GSCHEIDLE, Rolf, a kolektiv. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN Autorem fotografií pro učební materiál, není-li uvedeno jinak, je Ing. Drahokoupil R.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google