Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÍTÁME VÁS v 1. ročníku Praktické školy jednoleté 1. září 2014 školní rok 2014/2015 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÍTÁME VÁS v 1. ročníku Praktické školy jednoleté 1. září 2014 školní rok 2014/2015 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 VÍTÁME VÁS v 1. ročníku Praktické školy jednoleté 1. září 2014 školní rok 2014/2015 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

2 ředitelka školy Mgr. Marie Filipcová třídní učitelka Mgr. Sylva Krucinová asistent pedagoga Michaela Křístková vyučující Mgr. Zdeněk Šebestík Mgr. Irena Vyvlečková výchovný poradce Mgr. Dagmar Horká šk. metodik prevence Mgr. Ivana Hlavová školní psycholog Mgr. Pavla Plutnarová

3 Žáci 1. ročníku Silvie Klotáková Michael Bilous Jakub Potůček Tomáš Schlesinger Dominik Slašťan Petr Vaněk

4 Silvie Klotáková

5 Michael Bilous

6 Jakub Potůček

7 Tomáš Schlesinger

8 Dominik Slašťan

9 Petr Vaněk

10 Vzpomínka na přijímací řízení 23. dubna 2014

11 Přijímací pohovor s ředitelkou školy Mgr. M. Filipcovou zvládli všichni studenti na výbornou.

12 Uchazeči využili možnosti vyplnit zápisové lístky s vých. poradkyní Mgr. D. Horkou

13 Společná prohlídka cvičného bytu uchazečů i rodičů s pedagogy školy.

14 Jak je vidět, školní dílny zaujaly naše budoucí studenty už nyní.

15 Výchova k rodičovství oslovila

16 všechny naše uchazeče = budoucí tatínky, ale i jejich rodiče.

17

18

19 V odůvodněných případech může ředitelka školy vzdělávání prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky. Možnost dalšího vzdělávání: Praktická škola dvouletá Učební obor s výučním listem

20 Vyučovací předměty Český jazyk 3 hodiny Matematika 2 hodiny Informatika 2 hodiny Výtvarná výchova 2 hodiny Hudebně pohybová výchova 1 hodina Dramatická výchova 1 hodina Výchova ke zdraví 1 hodina Tělesná výchova 3 hodiny Společenské vědy 3 hodiny Rodinná výchova 3 hodiny Práce v domácnosti 3 hodiny Zpracování přírodních materiálů 6 hodin Učební plán 30 hodin týdně

21 Specifikace předmětu Společenské vědy (3 hodiny/týden) Obsahová náplň předmětu Společenské vědy svým komplexním charakterem vybavuje žáky vědomostmi o fungování společnosti, o právech a povinnostech občanů v běžném životě, vychovává je k toleranci a respektování lidských práv. Předmět je členěn do tematických celků: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost přírody

22 Odborné činnosti jsou realizovány zejména v předmětech 1.Rodinná výchova 2.Práce v domácnosti 3.Zpracování přírodních materiálů

23 Rodinná výchova (3 hodiny/týden) Vyučovací předmět Rodinná výchova připravuje žáky pro samostatný život. Dovednosti a vědomosti, které si žáci osvojí, vedou k jejich soběstačnosti v každodenním životě. Vzdělávací obsah předmětu je členěn do tematických celků: Rodina, rodinné soužití Rodičovství Domácnost

24 Zpracování přírodních materiálů (6 hodin/týden) Žáci získávají znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro výkon pracovních činností. Vzdělávání vede žáka k: získání základních pracovních dovedností a návyků, osvojení si jednoduchých pracovních postupů potřebných pro běžný život, zpracování tradičních i netradičních materiálů, provádění jednoduchých rukodělných činností odpovídajících jeho schopnostem.

25 Práce v domácnosti (3 hodiny/týden) Žáci jsou vedeni k získávání základních pracovních dovedností a návyků. Osvojují si základní vědomosti o vybavení cvičné kuchyně, o pracovních postupech při přípravě pokrmů, o základním vybavení dílny a využití nástrojů při drobných údržbách domácnosti. Žáci se učí plánovat, organizovat a hodnotit své pracovní činnosti během dne. Vzdělávací obsah předmětu je členěn do tematických celků: provoz a údržba domácnosti příprava pokrmů

26 Na co se můžete těšit ? Jednodenní Adaptační kurz v Beskydech pro žáky 1. ročníku SŠ T: září 2014 Vánoce ve Slezsku T: prosinec 2014 Taneční kurz T: únor 2015 2. karvinská Abilympiáda T: březen 2015 Statečná srdce T: červen 2015

27 Termíny závěrečné zkoušky žáků Praktické školy jednoleté Praktická zkouška: 11. června 2015 Teoretická zkouška: 18. června 2015

28 2014 - 2015


Stáhnout ppt "VÍTÁME VÁS v 1. ročníku Praktické školy jednoleté 1. září 2014 školní rok 2014/2015 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google