Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

v 1. ročníku Praktické školy jednoleté

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "v 1. ročníku Praktické školy jednoleté"— Transkript prezentace:

1 v 1. ročníku Praktické školy jednoleté
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace VÍTÁME VÁS v 1. ročníku Praktické školy jednoleté školní rok 2014/2015 1. září 2014

2 ředitelka školy Mgr. Marie Filipcová třídní učitelka Mgr
ředitelka školy Mgr. Marie Filipcová třídní učitelka Mgr. Sylva Krucinová asistent pedagoga Michaela Křístková vyučující Mgr. Zdeněk Šebestík Mgr. Irena Vyvlečková výchovný poradce Mgr. Dagmar Horká šk. metodik prevence Mgr. Ivana Hlavová školní psycholog Mgr. Pavla Plutnarová

3 Žáci 1. ročníku Silvie Klotáková Michael Bilous Jakub Potůček Tomáš Schlesinger Dominik Slašťan Petr Vaněk

4 Silvie Klotáková

5 Michael Bilous

6 Jakub Potůček

7 Tomáš Schlesinger

8 Dominik Slašťan

9 Petr Vaněk

10 Vzpomínka na přijímací řízení 23. dubna 2014

11 Přijímací pohovor s ředitelkou školy Mgr. M
Přijímací pohovor s ředitelkou školy Mgr. M. Filipcovou zvládli všichni studenti na výbornou.

12 Uchazeči využili možnosti vyplnit
zápisové lístky s vých. poradkyní Mgr. D. Horkou

13 Společná prohlídka cvičného bytu uchazečů i rodičů s pedagogy školy.

14 Jak je vidět, školní dílny zaujaly naše budoucí studenty už nyní.

15 Výchova k rodičovství oslovila

16 všechny naše uchazeče = budoucí tatínky, ale i jejich rodiče.

17

18

19 V odůvodněných případech může ředitelka školy vzdělávání prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky.
Možnost dalšího vzdělávání: Praktická škola dvouletá Učební obor s výučním listem

20 Vyučovací předměty Učební plán 30 hodin týdně Rodinná výchova 3 hodiny
Český jazyk 3 hodiny Matematika 2 hodiny Informatika 2 hodiny Výtvarná výchova 2 hodiny Hudebně pohybová výchova 1 hodina Dramatická výchova 1 hodina Výchova ke zdraví 1 hodina Tělesná výchova 3 hodiny Společenské vědy 3 hodiny Rodinná výchova 3 hodiny Práce v domácnosti 3 hodiny Zpracování přírodních materiálů 6 hodin

21 Specifikace předmětu Společenské vědy (3 hodiny/týden)
Obsahová náplň předmětu Společenské vědy svým komplexním charakterem vybavuje žáky vědomostmi o fungování společnosti, o právech a povinnostech občanů v běžném životě, vychovává je k toleranci a respektování lidských práv. Předmět je členěn do tematických celků: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost přírody

22 Odborné činnosti jsou realizovány zejména v předmětech
Rodinná výchova Práce v domácnosti Zpracování přírodních materiálů

23 Rodinná výchova (3 hodiny/týden)
Vyučovací předmět Rodinná výchova připravuje žáky pro samostatný život. Dovednosti a vědomosti, které si žáci osvojí, vedou k jejich soběstačnosti v každodenním životě. Vzdělávací obsah předmětu je členěn do tematických celků: Rodina, rodinné soužití Rodičovství Domácnost

24 Zpracování přírodních materiálů (6 hodin/týden)
Žáci získávají znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro výkon pracovních činností. Vzdělávání vede žáka k: získání základních pracovních dovedností a návyků, osvojení si jednoduchých pracovních postupů potřebných pro běžný život, zpracování tradičních i netradičních materiálů, provádění jednoduchých rukodělných činností odpovídajících jeho schopnostem.

25 Práce v domácnosti (3 hodiny/týden)
Žáci jsou vedeni k získávání základních pracovních dovedností a návyků. Osvojují si základní vědomosti o vybavení cvičné kuchyně, o pracovních postupech při přípravě pokrmů, o základním vybavení dílny a využití nástrojů při drobných údržbách  domácnosti. Žáci se učí plánovat, organizovat a hodnotit své pracovní činnosti během dne. Vzdělávací obsah předmětu je členěn do tematických celků: provoz a údržba domácnosti příprava pokrmů

26 Na co se můžete těšit ? Jednodenní Adaptační kurz v Beskydech pro  žáky 1. ročníku SŠ     T: září Vánoce ve Slezsku                                                                          T: prosinec Taneční kurz                                                                                      T: únor karvinská Abilympiáda                                                               T: březen Statečná srdce                                                                                   T: červen 2015

27 Termíny závěrečné zkoušky žáků Praktické školy jednoleté Praktická zkouška:      11. června Teoretická zkouška:     18. června 2015

28


Stáhnout ppt "v 1. ročníku Praktické školy jednoleté"

Podobné prezentace


Reklamy Google