Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028."— Transkript prezentace:

1 Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028

2 Organizační systémy práce ošetřovatelského týmu Cíl: Žák definuje jednotlivé organizační systémy práce, vysvětlí jejich negativa a pozitiva

3 Organizační systémy práce ošetřovatelského týmu Práce ošetřovatelského týmu musí zajišťovat Plynulý chod ošetřovací jednotky Zajistit uspokojování potřeb nemocného

4 Organizační systémy práce ošetřovatelského týmu Vyžadují kvalitní a pravidelné Předávání informací o nemocném Předávání služby Organizační systémy práce ošetřovatelského týmu jsou nejčastěji zajišťovány

5 Organizační systémy práce ošetřovatelského týmu Sytém skupinové péče Sytém primárních sester Funkční systém ošetřovatelské péče

6 Systém skupinové péče Poskytování individualizované ošetřovatelské péče Princip odpovědnosti zdrav. sestry a zdrav. asistenta za určitou skupinu nemocných na ošetřovací jednotce Zdravotní sestra vypracuje ošetřovatelský plán, spolu s ostatními členy zajišťuje ošetřovatelský proces

7 Systém skupinové péče U nemocného se střídá určitá skupina ošetřovatelského personálu Sestra se stará o nemocné své skupiny od přijetí, vypracování a zajištění ošetřovatelského plánu až do propuštění Sestra blízce spolupracuje s ošetřujícími lékaři nemocných, kteří pečují o stejnou skupinu nemocných

8 Systém skupinové péče Pozitiva Bližší kontakt Snadnější získávání informací Uspokojování individuálních potřeb

9 Systém primárních sester Poskytování individualizované ošetřovatelské péče Uplatňován hlavně v zahraničí U nás lze v zařízeních sociální péče – klienti zde pobývají delší dobu Jedna sestra se stará o nemocného po celou dobu hospitalizace – primární sestra

10 Systém primárních sester Vypracuje ošetřovatelský plán – nese za něj odpovědnost Každý pacient zná svoji sestru Primární sestra se stará i o jiné nemocné, jejichž primární sestra na službě není Primární sestra má na starosti několik svých nemocných

11 Systém primárních sester Nutné! Kvalitní předávání informací mezi všemi pracovníky ošetřovatelského týmu

12 Funkční systém ošetřovatelské péče Nejstarší formy ošetřovatelské péče Výkonový systém Výkony jsou během směny rozděleny do skupin - funkcí Výkony provádějí členové ošetřovatelského týmu dle svých kompetencí Jedna sestra plní jeden konkrétní výkon

13 Funkční systém ošetřovatelské péče Negativa Systém je v souvislosti s poskytováním a vyhledáváním potřeb neefektivní Vytrácí se konkrétní odpovědnost za nemocné Špatné vyhledávání individuálních potřeb nemocných Práce zaměřená na výkon Neosobní kontakt

14 Funkční systém ošetřovatelské péče Odpovědnost za zajištění provozu Odpovědnost za zajištění ordinací Pozitiva Uplatnění např. na operačním sále – jedna sestra asistuje operatérovi, druhá je tzv. obíhající

15 Literatura CHLOUBOVÁ, Helena, Alena MELLANOVÁ, Jiří NEUWIRTH, Marta STAŇKOVÁ, Pavla PAVLÍKOVÁ a Irena NERUDOVÁ. Základy ošetřování nemocných: obecná část. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 145 s. Sestra. ISBN 80-246-0845-6. KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník: obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 236 s. Sestra. ISBN 978-802-4728-308. ROZSYPALOVÁ, Marie a Alena ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství I: pro 1. ročník středních zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002, 231 s. ISBN 80-860-7396-3. VUČKOVÁ, Jaroslava. Ošetřovatelství 1: pro 1. ročník středních zdravotnických škol, obor všeobecná sestra. 1. vyd. Praha: Fortuna. ISBN 80-716-8151-2. VYTEJČKOVÁ, Renata a Alena ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 231 s. ISBN 978-802-4734-194.

16 Zdroje Kliparty [cit. 2013-03-01]. Dostupný pod licencí Microsoft office 2010


Stáhnout ppt "Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028."

Podobné prezentace


Reklamy Google