Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domácí ošetřovatelská péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domácí ošetřovatelská péče"— Transkript prezentace:

1 Domácí ošetřovatelská péče
Mgr. Šrapatková Yveta OSZDP-Domácí ošetř.péče, FNUSA

2 Domácí péče je zvláštní druh ambulantní péče a je součástí zdravotní péče.

3 Zřizovatelé a poskytovatelé DP
státní správa samospráva ambulantní i lůžkový typ zdrav. zařízení humanitární a charitativní organizace privátní lékaři a sestry další subjekty

4 Pečovatelská služba Terénní služba, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností Pomoc při hygieně Péče o vlastní osobu Pečovatelskou službu si hradí pacient sám z přiznaného příspěvku na péči,o jehož výši rozhoduje na základě sociálního šetření a vyšetření zdravotního stavu, obecní úřad – od r pracovní úřad

5 Profesionální zdravotničtí pracovníci
Poskytují odbornou ošetřovatelskou péči, která je indikována lékařem Ošetření je plně hrazeno Je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami Pacient hradí jen určité nadstandardní výkony

6 Cíl domácí péče Hlavním cílem domácí péče je zajištění potřebné kvalitní ošetřovatelské péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí.

7 Ošetřovací návštěvy ON I. - 30 minut ON II. - 45 minut
ON III minut ON IV minut

8 Prováděné úkony Aplikace léčiv
očistné klyzma,výplachy pochvy,močového měchýře,cévkování, oplachy ran,bronchiální laváže,ošetřování permanentních katetrů Ošetřování invazivních vstupů nácvik aplikace inzulínů odběr biologického materiálu

9 Ošetřovatelská rehabilitace
vyšetření pacienta změření TK,TT,P,stanovení hodnoty glykemie ošetřování stomií ošetřování pacientů v terminálním stadiu nemoci Zaučování rodinných příslušníků v péči o imobilního pacienta

10 Po návrhu na poskytování DOP
zpracováváme ošetřovatelskou anamnézu ošetřovatelský souhrn ošetřovatelskou diagnózu vypracujeme dlouhodobý plán oš.péče

11 Domácí péče je převážně zajištěna agenturami ve všech oblastech ČR

12 V domácí péči musí být dostatečná spolupráce pacienta a rodinných příslušníků se sestrou

13 Indikace DOP 14 dnů po ukončení hospitalizace potvrzována ošetřujícím lékařem z nemocnice /musí být záznam v propouštěcí zprávě/,dále navazuje praktický lékař dle potřeby

14 Propuštěný pacient musí být vybaven na dobu nezbytnou
krytí pro vlhké hojení ran léčiva

15 Nemocniční lůžka chodítka klozetová křesla jídelní stolky
Zapůjčování pomůcek Nemocniční lůžka chodítka klozetová křesla jídelní stolky

16 Extrémní rozdíly vlastního sociálního prostředí pacientů

17 Autor foto: Bc. Yveta Šarapatková
Zdroj: autor

18 Autor foto: Bc. Yveta Šarapatková
Zdroj: autor

19 Autor foto: Bc. Yveta Šarapatková
Zdroj: autor

20 Autor foto: Bc. Yveta Šarapatková
Zdroj: autor

21 Autor foto: Bc. Yveta Šarapatková
Zdroj: autor

22 Autor foto: Bc. Yveta Šarapatková
Zdroj: autor

23 Autor foto: Bc. Yveta Šarapatková
Zdroj: autor

24 Autor foto: Bc. Yveta Šarapatková
Zdroj: autor

25 Autor foto: Bc. Yveta Šarapatková
Zdroj: autor

26 Autor foto: Bc. Yveta Šarapatková
Zdroj: autor

27 Použitá literatura BÁRTLOVÁ, S., Sociologická problematika laické péče o seniory a nemocné. Sestra, 2002. GABRIEL, J., Kam směřuje domácí péče?, Zdravotnické noviny (MF) roč. 51, č. 10, ISSN GROHAR-MURRAY, M. E., DICROCE, H. R. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Grada. Publishing,2003, ISBN 80 – HANZLÍKOVÁ, A., Komunitní ošetřovatelství. 1. české vydání, Martin: Osveta, 2007, ISBN HERMAN, J., HERMANOVÁ, M. aj., Základy managementu sociálních služeb.1. vyd. Brno: NCO NZO, 2008, ISBN 978 – 80 – 7013 – 477 – 1. JAROŠOVÁ, D., Péče o seniory. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2006, ISBN JAROŠOVÁ, D., Úvod do komunitního ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, ISBN KALVACH, Z., ONDERKOVÁ, A., Stáří – Pojetí geriatrického pacienta a jeho problémů v ošetřovatelské praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2006, ISBN MISCONIOVÁ, B., Domácí péče, Otázky a odpovědi. Praha, Národní centrum domácí péče České republiky. MISCONIOVÁ, B., Management komplexní domácí péče. Praha: Asociace domácí péče CR – Národní centrum domácí péče, Praha, 1994. SKLENČKOVÁ, M., Domácí hospicová péče. Sestra, č. 4, ISSN

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Domácí ošetřovatelská péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google