Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domácí ošetřovatelská péče Mgr. Šrapatková Yveta OSZDP-Domácí ošetř.péče, FNUSA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domácí ošetřovatelská péče Mgr. Šrapatková Yveta OSZDP-Domácí ošetř.péče, FNUSA."— Transkript prezentace:

1 Domácí ošetřovatelská péče Mgr. Šrapatková Yveta OSZDP-Domácí ošetř.péče, FNUSA

2 Domácí péče je zvláštní druh ambulantní péče a je součástí zdravotní péče.

3 Zřizovatelé a poskytovatelé DP státní správa samospráva ambulantní i lůžkový typ zdrav. zařízení humanitární a charitativní organizace privátní lékaři a sestry další subjekty

4 Pečovatelská služba Terénní služba, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností Pomoc při hygieně Pomoc při hygieně Péče o vlastní osobu Péče o vlastní osobu Pečovatelskou službu si hradí pacient sám z přiznaného příspěvku na péči,o jehož výši rozhoduje na základě sociálního šetření a vyšetření zdravotního stavu, obecní úřad – od r. 2012 pracovní úřad

5 Profesionální zdravotničtí pracovníci Poskytují odbornou ošetřovatelskou péči, která je indikována lékařem Ošetření je plně hrazeno Ošetření je plně hrazeno Je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami Pacient hradí jen určité nadstandardní výkony

6 Cíl domácí péče Hlavním cílem domácí péče je zajištění potřebné kvalitní ošetřovatelské péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí.

7 Ošetřovací návštěvy ON I. - 30 minut ON II. - 45 minut ON III. - 60 minut ON IV. - 15 minut

8 Prováděné úkony Aplikace léčiv očistné klyzma,výplachy pochvy,močového měchýře,cévkování, oplachy ran,bronchiální laváže,ošetřování permanentních katetrů Ošetřování invazivních vstupů nácvik aplikace inzulínů odběr biologického materiálu

9 Ošetřovatelská rehabilitace vyšetření pacienta změření TK,TT,P,stanovení hodnoty glykemie ošetřování stomií ošetřování pacientů v terminálním stadiu nemoci Zaučování rodinných příslušníků v péči o imobilního pacienta

10 Po návrhu na poskytování DOP zpracováváme ošetřovatelskou anamnézu ošetřovatelský souhrn ošetřovatelskou diagnózu vypracujeme dlouhodobý plán oš.péče

11 Domácí péče je převážně zajištěna agenturami ve všech oblastech ČR

12 V domácí péči musí být dostatečná spolupráce pacienta a rodinných příslušníků se sestrou

13 Indikace DOP 14 dnů po ukončení hospitalizace potvrzována ošetřujícím lékařem z nemocnice /musí být záznam v propouštěcí zprávě/,dále navazuje praktický lékař dle potřeby

14 Propuštěný pacient musí být vybaven na dobu nezbytnou krytí pro vlhké hojení ran léčiva

15 Zapůjčování pomůcek Nemocniční lůžka chodítka klozetová křesla jídelní stolky

16 Extrémní rozdíly vlastního sociálního prostředí pacientů

17 Zdroj: autor

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Použitá literatura BÁRTLOVÁ, S., Sociologická problematika laické péče o seniory a nemocné. Sestra, 2002. GABRIEL, J., Kam směřuje domácí péče?, Zdravotnické noviny (MF). 2002. roč. 51, č. 10, ISSN 0044-1996. GROHAR-MURRAY, M. E., DICROCE, H. R. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Grada. Publishing,2003, ISBN 80 –2470-267- 3. HANZLÍKOVÁ, A., Komunitní ošetřovatelství. 1. české vydání, Martin: Osveta, 2007, ISBN 978- 80-8063-257-1. HERMAN, J., HERMANOVÁ, M. aj., Základy managementu sociálních služeb.1. vyd. Brno: NCO NZO, 2008, ISBN 978 – 80 – 7013 – 477 – 1. JAROŠOVÁ, D., Péče o seniory. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2006, ISBN 80-7368-110-2. JAROŠOVÁ, D., Úvod do komunitního ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80- 247-2150-7. KALVACH, Z., ONDERKOVÁ, A., Stáří – Pojetí geriatrického pacienta a jeho problémů v ošetřovatelské praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2006, ISBN 80-7262-455 -5. MISCONIOVÁ, B., Domácí péče, Otázky a odpovědi. Praha, Národní centrum domácí péče České republiky. MISCONIOVÁ, B., Management komplexní domácí péče. Praha: Asociace domácí péče CR – Národní centrum domácí péče, Praha, 1994. SKLENČKOVÁ, M., Domácí hospicová péče. Sestra, 2009. č. 4, ISSN 1210-0404.

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Domácí ošetřovatelská péče Mgr. Šrapatková Yveta OSZDP-Domácí ošetř.péče, FNUSA."

Podobné prezentace


Reklamy Google