Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi O.Sláma, Š. Špinka Projekt „Paliativní péče v ČR“ Senát PČR 15.2.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi O.Sláma, Š. Špinka Projekt „Paliativní péče v ČR“ Senát PČR 15.2.2005."— Transkript prezentace:

1 Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi O.Sláma, Š. Špinka Projekt „Paliativní péče v ČR“ Senát PČR 15.2.2005

2 Nástin koncepce •Cíl koncepce •Kteří pacienti potřebují paliativní péči •Koncept obecné a specializované PP •Přehled doporučení

3 Cíl Dobrá paliativní péče dostupná všem pacientům s nevyléčitelným život ohrožujícím onemocněním

4 Kteří pacienti potřebují paliativní péči? •Nádory

5 Prevalence symptomů v posledních 6 měsících života- podle dg. Seale 1994

6 Kteří pacienti potřebují paliativní péči? •Nádory •Demence, roztroušená skleroza, Parkinsonova n. •Konečná stádia srdeční, jaterní, renální insuf. •CHOPN •AIDS •Polymorbidní geriatriční pacienti •Vigilní koma •Pediatrické syndromy

7 Na které nemoci v ČR umíráme?

8 Jaká část pokročile nemocných potřebuje PP ?

9 Kolik pacientů potřebuje v ČR PP? •V ČR potřebuje paliativní péči každoročně minimálně 70 000 pacientů

10 Kdo o tyto pacienty pečuje? •PL •Ambulantní specialisté ( onkologové, neurologové, geriatři…) •LSPP •RZP •Home care •Rodiny

11 Kde jsou pacienti, kteří potřebují PP? •Doma •LDN •DD a USP •Akutní nemocnice •JIP •Hospic

12 Paliativní péče Obecná PPSpecializovaná PP

13

14 Obecná paliativní péče •Dobrá klinická praxe v situaci pokročilého onemocnění •Součást rutiny každého zdravotníka •Orientace na kvalitu života, mírnění symptomů…..

15 Specializovaná PP •Koordinovaná interdisciplinární péče •Lékař, sestra, soc. pracovník, psycholog, pastorační pracovník…. •Speciální kvalifikace

16 Specializovaná PP Domácí hospic Lůžkový hospicOddělení PP Denní hospic-stacionář Konziliární tým PPPoradny, půjčovny.. Ambulance PP

17 Obecná PP: 55-65 000 Specializovaná PP: 7-14 000 Paliativní péče: 70 000

18 Doporučení I •Deklarovat přístup k paliativní péči jako právo každého nevyléčitelně nemocného a umírajícího •Kvalitní PP je součástí standardní zdravotní péče hrazené ze ZP •Příslušné právní a etické normy

19 Doporučení II •Deklarace dostupnosti PP jako jedné z priorit zdravotní politiky na příslušných úrovních •Ministerstva, kraje, ZP, odborné lékařské společnosti

20 Doporučení III •Vypracovat Národní plán paliativní péče •Standardy obecné a specializované PP •Metodické pokyny pro implementaci PP •Metodické pokyny pro hodnocení kvality péče •Ustavení pracovní skupiny pro PP při MZČR

21 Doporučení IV •Vypracovat Krajské plány PP •Rozpracování národních doporučení dle místních podmínek •Podpora tvorby sítě zařízení PP •Pracovní skupiny pro PP při Krajských úřadech

22 Doporučení V •Odborné lékařské společnosti vypracují doporučené postupy pro paliativní péči o nemocné podle příslušných dg. •Odborné lékařské společnosti

23 Doporučení VI •Každé lůžkové zdravotnické zařízení by mělo vypracovat Program paliativní péče jako součást svého plánu léčebné a preventivní péče •Pracovní skupiny pro PP v rámci ZZ, koordinace stávajících služeb, nové služby •Akrediatace, ISO, dotační politika

24 Doporučení VII •V každé FN by mělo vzniknout Centrum paliativní péče •Péče ( konsiliární a lůžková) •Vzdělávání •Výzkum •Koordinace stávajících služeb, nové služby •Akrediatace, ISO, dotační politika

25 Doporučení VIII •Podpora a další rozvoj lůžkových hospiců •Standardy hospicové péče •Zlepšení úhrad péče ze strany ZP •Rozvoj sítě menších hospiců úzce spolupracujících s komunitní péčí

26 Doporučení IX •Podpora rozvoje specializované domácí paliativní péče ( „ mobilní hospic“) •Standardy domácí hospicové péče •Nové formy spolupráce PL a domácí hospicové péče •Posílení nabídky paliativní péče u klasické home care •Zlepšení způsobu úhrad ze strany ZP

27 Doporučení X •Podpora rodinných příslušníků, kteří pečují o terminálně nemocného v domácím prostředí •Finanční •Pracovně-právní •Připravované právní normy o sociální péči

28 Doporučení XI •Vypracovat Program paliativní péče zařízeních sociální péče pro seniory •ošetřovatelská lůžka se specifickým režimem •spolupráce s „domácím hospicem“ •Závisí a budoucí organizaci zdravotně sociální péče

29 Doporučení XII •Pracovní skupiny pro PP při MZČR, krajích a v jednotlivých zařízeních a ZP budou hledat vhodný způsoby financování pro obecnou i specializovanou PP. •Standardy (personální, technické, procedurální) •Podpora inovativních pilotních projektů

30 Doporučení XIII •Zlepšit vzdělávání v paliativní péči v pre- i postgraduální přípravě zdravotníků •PP v systému kontinuálního vzdělávání •Specializační vzdělávání v oboru „Paliativní medicína a léčba bolesti“

31 Doporučení XIV •Vypracovat metodiku hodnocení kvality péče o nemocné v závěrečných fázích života ve zdravotnických zařízeních •Podpora výzkumu v PP

32 Doporučení XV •Podpora veřejné diskuse o PP •Podpora dobrovolnictví v PP

33 Závěr •Zlepšení rámcových podmínek pro PP •Důraz na tvorbu standardů •Prostor pro kreativitu a iniciativu Většina práce je před námi !


Stáhnout ppt "Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi O.Sláma, Š. Špinka Projekt „Paliativní péče v ČR“ Senát PČR 15.2.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google