Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O.Sláma, Š. Špinka Projekt „Paliativní péče v ČR“ Senát PČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O.Sláma, Š. Špinka Projekt „Paliativní péče v ČR“ Senát PČR"— Transkript prezentace:

1 O.Sláma, Š. Špinka Projekt „Paliativní péče v ČR“ Senát PČR 15.2.2005
Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi O.Sláma, Š. Špinka Projekt „Paliativní péče v ČR“ Senát PČR

2 Nástin koncepce Cíl koncepce Kteří pacienti potřebují paliativní péči
Koncept obecné a specializované PP Přehled doporučení

3 Cíl Dobrá paliativní péče dostupná všem pacientům s nevyléčitelným
život ohrožujícím onemocněním

4 Kteří pacienti potřebují paliativní péči?
Nádory

5 Prevalence symptomů v posledních 6 měsících života- podle dg.
Seale 1994

6 Kteří pacienti potřebují paliativní péči?
Nádory Demence, roztroušená skleroza, Parkinsonova n. Konečná stádia srdeční, jaterní, renální insuf. CHOPN AIDS Polymorbidní geriatriční pacienti Vigilní koma Pediatrické syndromy

7 Na které nemoci v ČR umíráme?

8 Jaká část pokročile nemocných potřebuje PP ?

9 Kolik pacientů potřebuje v ČR PP?
V ČR potřebuje paliativní péči každoročně minimálně pacientů

10 Kdo o tyto pacienty pečuje?
PL Ambulantní specialisté ( onkologové, neurologové, geriatři…) LSPP RZP Home care Rodiny

11 Kde jsou pacienti, kteří potřebují PP?
Doma LDN DD a USP Akutní nemocnice JIP Hospic

12 Paliativní péče Obecná PP Specializovaná PP

13

14 Obecná paliativní péče
Dobrá klinická praxe v situaci pokročilého onemocnění Součást rutiny každého zdravotníka Orientace na kvalitu života, mírnění symptomů…..

15 Specializovaná PP Koordinovaná interdisciplinární péče
Lékař, sestra, soc. pracovník, psycholog, pastorační pracovník…. Speciální kvalifikace

16 Specializovaná PP Domácí hospic Denní hospic-stacionář Ambulance PP
Oddělení PP Lůžkový hospic Konziliární tým PP Poradny, půjčovny..

17 Paliativní péče: 70 000 Obecná PP: 55-65 000
Specializovaná PP:

18 Doporučení I Deklarovat přístup k paliativní péči jako právo každého nevyléčitelně nemocného a umírajícího Kvalitní PP je součástí standardní zdravotní péče hrazené ze ZP Příslušné právní a etické normy

19 Doporučení II Deklarace dostupnosti PP jako jedné z priorit zdravotní politiky na příslušných úrovních Ministerstva, kraje, ZP, odborné lékařské společnosti

20 Doporučení III Vypracovat Národní plán paliativní péče
Standardy obecné a specializované PP Metodické pokyny pro implementaci PP Metodické pokyny pro hodnocení kvality péče Ustavení pracovní skupiny pro PP při MZČR

21 Doporučení IV Vypracovat Krajské plány PP
Rozpracování národních doporučení dle místních podmínek Podpora tvorby sítě zařízení PP Pracovní skupiny pro PP při Krajských úřadech

22 Doporučení V Odborné lékařské společnosti vypracují doporučené postupy pro paliativní péči o nemocné podle příslušných dg. Odborné lékařské společnosti

23 Doporučení VI Každé lůžkové zdravotnické zařízení by mělo vypracovat Program paliativní péče jako součást svého plánu léčebné a preventivní péče Pracovní skupiny pro PP v rámci ZZ, koordinace stávajících služeb, nové služby Akrediatace, ISO, dotační politika

24 Doporučení VII V každé FN by mělo vzniknout Centrum paliativní péče
Péče ( konsiliární a lůžková) Vzdělávání Výzkum Koordinace stávajících služeb, nové služby Akrediatace, ISO, dotační politika

25 Doporučení VIII Podpora a další rozvoj lůžkových hospiců
Standardy hospicové péče Zlepšení úhrad péče ze strany ZP Rozvoj sítě menších hospiců úzce spolupracujících s komunitní péčí

26 Doporučení IX Podpora rozvoje specializované domácí paliativní péče ( „ mobilní hospic“) Standardy domácí hospicové péče Nové formy spolupráce PL a domácí hospicové péče Posílení nabídky paliativní péče u klasické home care Zlepšení způsobu úhrad ze strany ZP

27 Doporučení X Podpora rodinných příslušníků, kteří pečují o terminálně nemocného v domácím prostředí Finanční Pracovně-právní Připravované právní normy o sociální péči

28 Doporučení XI Vypracovat Program paliativní péče zařízeních sociální péče pro seniory ošetřovatelská lůžka se specifickým režimem spolupráce s „domácím hospicem“ Závisí a budoucí organizaci zdravotně sociální péče

29 Doporučení XII Pracovní skupiny pro PP při MZČR, krajích a v jednotlivých zařízeních a ZP budou hledat vhodný způsoby financování pro obecnou i specializovanou PP. Standardy (personální, technické, procedurální) Podpora inovativních pilotních projektů

30 Doporučení XIII Zlepšit vzdělávání v paliativní péči v pre- i postgraduální přípravě zdravotníků PP v systému kontinuálního vzdělávání Specializační vzdělávání v oboru „Paliativní medicína a léčba bolesti“

31 Doporučení XIV Vypracovat metodiku hodnocení kvality péče o nemocné v závěrečných fázích života ve zdravotnických zařízeních Podpora výzkumu v PP

32 Doporučení XV Podpora veřejné diskuse o PP Podpora dobrovolnictví v PP

33 Většina práce je před námi !
Závěr Zlepšení rámcových podmínek pro PP Důraz na tvorbu standardů Prostor pro kreativitu a iniciativu Většina práce je před námi !


Stáhnout ppt "O.Sláma, Š. Špinka Projekt „Paliativní péče v ČR“ Senát PČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google