Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poskytování informací krajskými odbory ÚZIS ČR Ing. Jana Blažková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poskytování informací krajskými odbory ÚZIS ČR Ing. Jana Blažková"— Transkript prezentace:

1 Poskytování informací krajskými odbory ÚZIS ČR Ing. Jana Blažková blazkova@uzis.cz

2 Vývoj KO v letech 2002 - 2004 Se změnou územní legislativy (od 1.1.2003) došlo k transformaci 8 regionálních pracovišť ÚZIS na 14 krajských odborů (KO) Se změnou územní legislativy (od 1.1.2003) došlo k transformaci 8 regionálních pracovišť ÚZIS na 14 krajských odborů (KO) Podařilo se stabilizovat a praxí prověřit organizační uspořádání činností v KO Podařilo se stabilizovat a praxí prověřit organizační uspořádání činností v KO KO v krátkých analytických studiích pružně reagují na organizační změny ve zdravotnictví KO v krátkých analytických studiích pružně reagují na organizační změny ve zdravotnictví ÚZIS prostřednictvím svých KO navázal spolupráci s KÚ a orgány samosprávy ÚZIS prostřednictvím svých KO navázal spolupráci s KÚ a orgány samosprávy KO seznamují ZZ s dopady nové legislativy KO seznamují ZZ s dopady nové legislativy Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

3 Sběr a zpracování dat Výkazy se stabilizují a zlepšuje se validita dat v místě jejich vzniku spoluprací KO se ZZ Výkazy se stabilizují a zlepšuje se validita dat v místě jejich vzniku spoluprací KO se ZZ Sběr dat na tiskopisech je stále více nahrazován elektronickou formou sběru dat Sběr dat na tiskopisech je stále více nahrazován elektronickou formou sběru dat Zvyšuje se včasnost předávání zpracovaných dat formou IZK o různých oborech, ale i speciální IZK pro KÚ o ekonomice nemocnic, mzdách, lůžkovém fondu a o síti ZZ v kraji Zvyšuje se včasnost předávání zpracovaných dat formou IZK o různých oborech, ale i speciální IZK pro KÚ o ekonomice nemocnic, mzdách, lůžkovém fondu a o síti ZZ v kraji Zvyšuje se výtěžnost dat tvorbou nových hlubších analýz Zvyšuje se výtěžnost dat tvorbou nových hlubších analýz Jednotnost ukazatelů a metodiky umožňuje srovnávání mezi jednotlivými kraji Jednotnost ukazatelů a metodiky umožňuje srovnávání mezi jednotlivými kraji Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

4 Publikační činnost KO Krajské zdravotnické ročenky Krajské zdravotnické ročenky Zdravotnictví krajů (tzv. Kardexy) Zdravotnictví krajů (tzv. Kardexy) Lůžková péče v nemocnicích krajů Lůžková péče v nemocnicích krajů Ambulantní péče – pro data za rok 2003 rozšířena o nové ukazatele do okresů a ORP Ambulantní péče – pro data za rok 2003 rozšířena o nové ukazatele do okresů a ORP Primární péče - nová publikace Primární péče - nová publikace

5 Nové projekty KO 2 studie o nemocnicích v jednotlivých krajích 2 studie o nemocnicích v jednotlivých krajích z hlediska 1. provozně - ekonomického 2. hospitalizovaných Analýza o zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele území správních obvodů ORP v jednotlivých krajích Analýza o zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele území správních obvodů ORP v jednotlivých krajích Grafická studie migrace za lůžkovou péčí ve vybraných oborech nemocnic kraje Grafická studie migrace za lůžkovou péčí ve vybraných oborech nemocnic kraje Analýza následné a ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních v kraji Analýza následné a ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních v kraji Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

6 Připravujeme Analýza zdravotní péče v OLÚ, léčebnách TRN, psychiatrických léčebnách a v rehabilitačních ústavech Analýza zdravotní péče v OLÚ, léčebnách TRN, psychiatrických léčebnách a v rehabilitačních ústavech Projekty o lůžkové péči ve vybraných specializovaných oborech Projekty o lůžkové péči ve vybraných specializovaných oborech Studie operovaných vč. neodkladné chirurgické péče v základních operačních oborech Studie operovaných vč. neodkladné chirurgické péče v základních operačních oborech Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

7 Ambulantní péče Data za r. 2003 jsou rozšířena: Síť ambulantních zařízení v kraji podle druhů ZZ Síť ambulantních zařízení v kraji podle druhů ZZ Personální zajištění (počty lékařů vč. smluvních) a činnost (počet ošetření) ve vybraných oborech, v časové řadě a v členění podle poskytovatelů péče Personální zajištění (počty lékařů vč. smluvních) a činnost (počet ošetření) ve vybraných oborech, v časové řadě a v členění podle poskytovatelů péče Odpověď na otázky: Zda ambulantních ordinací není v terénu nadbytek Zda ambulantních ordinací není v terénu nadbytek Zda nemocniční ambulantní pracoviště příliš neodčerpávají pacienty odborným lékařům v terénu a zlepšují tak ekonomickou situaci nemocnic Zda nemocniční ambulantní pracoviště příliš neodčerpávají pacienty odborným lékařům v terénu a zlepšují tak ekonomickou situaci nemocnic Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

8 Primární péče Informace o činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů Informace o činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů Popis každé územní jednotky základními ukazateli Popis každé územní jednotky základními ukazateli Informace o rozsahu personálního zajištění a o objemu poskytnuté primární péče v kraji, v okrese a v obcích s rozšířenou působností Informace o rozsahu personálního zajištění a o objemu poskytnuté primární péče v kraji, v okrese a v obcích s rozšířenou působností Počet ordinací rozdělených do intervalů počtu registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře Počet ordinací rozdělených do intervalů počtu registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře Údaje o síti a objemu činnosti lékárenské péče, o zařízeních domácí zdravotní péče (DZP) a existencí zdravotnické záchranné služby (ZZS) na sledovaném území Údaje o síti a objemu činnosti lékárenské péče, o zařízeních domácí zdravotní péče (DZP) a existencí zdravotnické záchranné služby (ZZS) na sledovaném území Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

9 Dvě studie o nemocnicích 1. Nemocnice kraje ve statistických ukazatelích (provozně-ekonomické ukazatele) 2. Hospitalizovaní v nemocnicích kraje Komu jsou studie určeny a jak jsou koncipovány? Komu jsou studie určeny a jak jsou koncipovány? Co je společnou linií obou studií? Co je společnou linií obou studií? Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

10 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele ORP Informace za lůžkovou péči jako celek a z toho za následnou a ošetřovatelskou péči Informace za lůžkovou péči jako celek a z toho za následnou a ošetřovatelskou péči Počet hospitalizovaných z jednotlivých správních oblastí (ORP) kraje ležících v nemocnicích v rámci svého ORP, okresu, kraje, ale i mimo něj. Počet hospitalizovaných z jednotlivých správních oblastí (ORP) kraje ležících v nemocnicích v rámci svého ORP, okresu, kraje, ale i mimo něj. Informace o počtu lékařů a ošetření v ambulantní péči v jednotlivých ORP, a to jak v primární, tak i v odborné ambulantní péči. Informace o počtu lékařů a ošetření v ambulantní péči v jednotlivých ORP, a to jak v primární, tak i v odborné ambulantní péči. Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

11 Závěr Snahou KO ÚZIS je: Rychle a pružně reagovat na požadavky uživatelů Rychle a pružně reagovat na požadavky uživatelů Přispět ke správnému výkladu sledovaných ukazatelů a pochopení metodiky Přispět ke správnému výkladu sledovaných ukazatelů a pochopení metodiky Promítat úkoly zdravotní statistiky EU do krajských měřítek Promítat úkoly zdravotní statistiky EU do krajských měřítek Zvyšovat kvalitu dat hlubší spoluprací se ZZ, KÚ a dalšími orgány státní správy, místními zdravotními pojišťovnami, a také lékařskými fakultami Zvyšovat kvalitu dat hlubší spoluprací se ZZ, KÚ a dalšími orgány státní správy, místními zdravotními pojišťovnami, a také lékařskými fakultami Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

12 Kontakt na krajské odbory Kontakt na krajské odbory na internetových stránkách ÚZIS http://www.uzis.cz Děkuji za pozornost na internetových stránkách ÚZIS http://www.uzis.cz Děkuji za pozornostwww.uzis.cz Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR


Stáhnout ppt "Poskytování informací krajskými odbory ÚZIS ČR Ing. Jana Blažková"

Podobné prezentace


Reklamy Google