Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika nemocnic Jihomoravského kraje ve vztahu k poskytované péči Analytická studie Nemocnice ve statistických údajích, které zpracovaly krajské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika nemocnic Jihomoravského kraje ve vztahu k poskytované péči Analytická studie Nemocnice ve statistických údajích, které zpracovaly krajské."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika nemocnic Jihomoravského kraje ve vztahu k poskytované péči Analytická studie
Nemocnice ve statistických údajích, které zpracovaly krajské odbory Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Jana Marečková ÚZIS ČR, Jihomoravský krajský odbor , Praha

2 Nemocnice jsou významným segmentem zdravotnictví
Nemocnice jsou významným segmentem zdravotnictví. Je zde spotřebováno největší množství finančních prostředků na zdravotnictví ze zdravotního pojištění nebo ze státního či územních rozpočtů. Nemocnice jsou významným segmentem zdravotnictví je zde spotřebováno největší množství finančních prostředků v nemocnicích Jihomoravského kraje je zaměstnáváno 57,2 % zaměstnanců z celého odvětví

3 Do studie nebyly zahrnuty nemocnice:
které nedaly souhlas s publikováním dat v souladu se zákonem o státní statistické službě č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů jednooborové nebo které se svou léčebnou činností odchylují od běžné akutní nebo následné péče

4 V Jihomoravském kraji bylo v roce 2003 zaregistrováno 23 nemocnic:
5 - zřizovatel MZ 2 - zřizovatel ostatní centrální orgány 8 - zřizovatel krajský úřad 3 - zřizovatel město 5 - zřizovatel právnická osoba

5 Pro studii bylo vybráno 10 nemocnic:
Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno Nemocnice Ivančice, p.o. Nemocnice Břeclav, p.o. Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Nemocnice Kyjov, p.o. Nemocnice Vyškov, p.o. Nemocnice Znojmo, p.o. Nemocnice Blansko Nemocnice Milosrdných bratří Brno, p.o.

6 Lůžková péče Zdrojem údajů je výkaz L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití Dvě hlediska rozdělení lůžkového fondu: podle oddělení podle typu lůžka

7 podle oddělení: oddělení neoperačních oborů oddělení operačních oborů oddělení AR a samostatných JIP oddělení následné a ošetřovatelské péče 2. podle typu lůžka: akutní péče v základních a hlavních oborech intenzivní péče následná a ošetřovatelská péče akutní péče ve specializovaných a vysoce specializovaných oborech a ostatní péče

8 Počty lůžkových oddělení

9 Lůžka akutní péče na odděleních (včetně pracovišť)

10 Lůžka dalších druhů péče na odděleních (včetně pracovišť)

11 Průměrná délka ošetřovací doby ve dnech

12 Průměrná délka ošetřovací doby ve dnech na lůžkách následné péče

13 Zaměstnanci a mzdy Zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních jsou odměňování podle dvou předpisů: podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost, ve znění pozdějších předpisů podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů

14 Počet zaměstnanců celkem k 31. 12
Počet zaměstnanců celkem k (součet úvazků bez smluvních pracovníků)

15 Počet lékařů a SZP k 31.12.2003 (součet úvazků bez smluvních pracovníků)

16 Podíl nezdravotnických pracovníků ze všech zaměstnanců (v %)

17 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců (v Kč)

18 Průměrná měsíční odměna za práci přesčas a pohotovost (v Kč)

19 Ekonomické ukazatele Měsíční výkaz E (MZ) 6-12 o ekonomice zdravotnického zařízení za celý právní subjekt, vč. začleněných zařízení. ÚZIS nemá k dispozici údaje z roční účetní uzávěrky, výběr ukazatelů je proto limitován. Tato studie zpracovává data, která vychází z výkazů jednotlivých nemocnic, výsledky studie jsou ovlivněny kvalitou podkladových materiálů.

20 Celkové náklady nemocnic (v mil.Kč)

21 Vybrané náklady nemocnic (v mil. Kč)

22 Podíl jednotlivých nákladů nemocnic (v %)

23 Náklady na 1 ošetřovací den (v Kč)

24 Výnosy celkem (v mil.Kč)

25 Výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče (v mil. Kč)

26 Podíl jednotlivých výnosů nemocnic (v %)

27 Hospodářský výsledek a provozní dotace od zřizovatele (v tis. Kč)

28 Shrnutí Čím více lůžek intenzivní péče a akutních lůžek ve specializovaných a vysoce specializovaných oborech, tím vyšší náklady (vč. mzdových), ale i vyšší výnosy. Vyšší počet lůžek následné a ošetřovatelské péče, vyšší průměrná ošetřovací doba a nižší průměrná mzda zaměstnanců.

29 Doporučení K zajištění dobrého hospodaření nemocnic:
Tržba na 1 odborného zaměstnance v rozmezí od 700 tisíc – 1 milionu Kč Využití lůžek se bude pohybovat od 290 dnů při průměrné ošetřovací době 7-8 dnů Na 1 hospitalizaci ambulantních vyšetření Zajištění veškerých služeb kmenovými zaměstnanci

30 Nemocnice Jihomoravského kraje ve statistických údajích v roce 2003 - Hospitalizovaní
Analytická studie poskytuje informace: „spád“ nemocnice, tzn. jaký je dosah její působnosti, v jakém objemu poskytuje zdravotní péči převážně pro obyvatele svého bezprostředního okolí, věková skladba hospitalizovaných, skladba hospitalizovaných podle diagnóz na jednotlivých typech lůžek, rozložení případů hospitalizace v roce podle měsíce a neodkladnosti přijetí.

31 Lůžka základní akutní péče
Společným rysem hospitalizací na uvedených lůžkách je krátká ošetřovací doba, poměrně nízký průměrný věk pacientů a nízká letalita.

32 Lůžka intenzivní péče Průměrná ošetřovací doba a průměrný věk závisí na diagnóze a liší se i v jednotlivých nemocnicích. Společným rysem je vysoká letalita.

33 Lůžka následné a ošetřovatelské péče
Společným znakem této skupiny je průměrný věk nad 75 let, dlouhá ošetřovací doba a poměrně vysoká letalita.

34 Děkujeme všem ředitelům za poskytnutí souhlasu s publikováním údajů za jimi řízenou nemocnici.

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomika nemocnic Jihomoravského kraje ve vztahu k poskytované péči Analytická studie Nemocnice ve statistických údajích, které zpracovaly krajské."

Podobné prezentace


Reklamy Google