Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava Hana Kolářová Hana Kolářová Martina Fojtíková Martina Fojtíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava Hana Kolářová Hana Kolářová Martina Fojtíková Martina Fojtíková."— Transkript prezentace:

1 Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava Hana Kolářová Hana Kolářová Martina Fojtíková Martina Fojtíková

2 Cíle fakultní nemocnice: poskytování léčebné a rehabilitační péče poskytování léčebné a rehabilitační péče vzdělávací činnost vzdělávací činnost výzkumná činnost výzkumná činnost špičkově léčený a spokojený pacient špičkově léčený a spokojený pacient

3 Financování – ceník placených služeb poplatek za využívání nadst. pokoje se samostatnou koupelnou - 1 den 500 Kč poplatek za využívání nadst. pokoje se samostatnou koupelnou - 1 den 500 Kč poplatek za využívání nadst. pokoje (porodnice) se samostatnou koupelnou - 1 den 1 000 Kč poplatek za využívání nadst. pokoje (porodnice) se samostatnou koupelnou - 1 den 1 000 Kč poplatek za využívání nadst. pokoje se samostatnou koupelnou na kožním oddělení - 1 den 350 Kč poplatek za využívání nadst. pokoje se samostatnou koupelnou na kožním oddělení - 1 den 350 Kč poplatek za využívání dvoulůžkového pokoje v LDN - cena za pokoj - 1 den 200 Kč poplatek za využívání dvoulůžkového pokoje v LDN - cena za pokoj - 1 den 200 Kč pronájem samostatného vybavení pacientům po dobu léčby (se souhlasem ošetřujícího lékaře) - pronájem telefonu/den 3 Kč pronájem samostatného vybavení pacientům po dobu léčby (se souhlasem ošetřujícího lékaře) - pronájem telefonu/den 3 Kč pronájem samostatného vybavení pacientům po dobu léčby (se souhlasem ošetřujícího lékaře) - pronájem televizního přístroje FNO/den 35 Kč pronájem samostatného vybavení pacientům po dobu léčby (se souhlasem ošetřujícího lékaře) - pronájem televizního přístroje FNO/den 35 Kč

4 Historie zařízení: Původně epidemická nemocnice otevřena v roce 1912 Původně epidemická nemocnice otevřena v roce 1912 Nemocnice v Ostravě -Zábřehu od roku 1952 Nemocnice v Ostravě -Zábřehu od roku 1952 Výstavba v Porubě zahájena v roce 1965 Výstavba v Porubě zahájena v roce 1965 1992 získala nemocnice statut Fakultní nemocnice s poliklinikou 1992 získala nemocnice statut Fakultní nemocnice s poliklinikou

5 Organizační struktura

6 Mapa areálu

7 Klientela: Pacienti osamělí Pacienti osamělí Pacienti s tělesným handicapem (pohybový, smyslový, mentální), Pacienti s tělesným handicapem (pohybový, smyslový, mentální), Pacienti s psychickou chorobou Pacienti s psychickou chorobou Pacienti s demencí Pacienti s demencí Pacienti trpící závislostí (alkohol, drogy, hry...), Pacienti trpící závislostí (alkohol, drogy, hry...), Pacienti s nezajištěným bydlením (osoby bez přístřeší), Pacienti s nezajištěným bydlením (osoby bez přístřeší), Pacienti nacházející se v hmotné nouzi Pacienti nacházející se v hmotné nouzi

8 Metody práce s klienty: Rozhovor s pacientem a jeho rodinnými příslušníky Rozhovor s pacientem a jeho rodinnými příslušníky Sociální šetření v terénu Sociální šetření v terénu Depistáž Depistáž

9 Náplň práce sociálního pracovníka: Zajišťují následnou lůžkovou péči Zajišťují následnou lůžkovou péči Zajišťují terénní služby Zajišťují terénní služby Poskytují poradenství o dávkách sociální péče a podpory. Poskytují poradenství o dávkách sociální péče a podpory. Poskytují poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Poskytují poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Napomáhají integraci pacientů Napomáhají integraci pacientů Informují pacienty a jejich blízké o možnostech zajištění sociální péče po propuštění Informují pacienty a jejich blízké o možnostech zajištění sociální péče po propuštění Spolupracují s rodinou, agenturami, zdravotnickými zařízeními, Ústavy sociální péče, obvodními lékaři atd. Spolupracují s rodinou, agenturami, zdravotnickými zařízeními, Ústavy sociální péče, obvodními lékaři atd.

10 Právní předpisy zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách zákon č. 88/1968 Sb., O prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 88/1968 Sb., O prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů zákon č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti zákon č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti zákon č. 110/2006 Sb., O životním minimu zákon č. 110/2006 Sb., O životním minimu zákon č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi zákon č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi zákon č. 111/2007 Sb., O péči a zdraví lidu zákon č. 111/2007 Sb., O péči a zdraví lidu vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů ČR v soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů ČR v soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

11 LDN Klokočov je detašované pracoviště FNO je detašované pracoviště FNO poskytuje následnou léčebnou, rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní péči pacientům FNO, ale také pacientům jiných lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení Moravskoslezského regionu poskytuje následnou léčebnou, rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní péči pacientům FNO, ale také pacientům jiných lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení Moravskoslezského regionu cílem je zlepšení sebeobsluhy a mobility nemocných, zmírnění široké škály obtíží, docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu. cílem je zlepšení sebeobsluhy a mobility nemocných, zmírnění široké škály obtíží, docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu.

12 Kdo nás učil nebo bude učit

13 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava Hana Kolářová Hana Kolářová Martina Fojtíková Martina Fojtíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google