Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální práce se zdravotnickým profilem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální práce se zdravotnickým profilem"— Transkript prezentace:

1 Sociální práce se zdravotnickým profilem
PRAXE NA ÚSEKU SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA – PORUBA 2.7. – Kateřina Žídková Sociální práce se zdravotnickým profilem 2.ročník

2 HISTORIE FNO 1/4 Na počátku dnešní Fakultní nemocnice Ostrava byla neveliká Epidemická nemocnice, která byla otevřena v r a za první světové války se stala centrem protiepidemického zdravotnického úsilí pro rozsáhlou oblast, která byla ohrožována těžkými válečnými a poválečnými epidemiemi.

3 HISTORIE 2/4 V r byl položen základní kámen velké státní nemocnice, která se měla stát opěrným sloupem zdravotnického zajištění celého Ostravska. V následujících deseti letech byly postaveny tyto nové pavilony: gynekologicko-porodnický, interní, chirurgický a hospodářská budova. V listopadu 1942 celou novou část nemocnice zabrali Němci a zřídili v ní vojenský lazaret. Na konci druhé světové války byla nemocnice bombardována a 24 bomb těžce zdemolovalo interní a chirurgický pavilon i další objekty. Němci po náletu nemocnici opustili, ale odvezli z pavilonů vše, co ještě bylo upotřebitelné.

4 HISTORIE 3/4 Koncem roku 1951 byl přijat zákon o jednotné preventivní a léčebné péči. Od se z nemocnice v Zábřehu stal Krajský ústav národního zdraví. Po roce 1989 vypracoval Projektový ústav Praha odbornou expertizu dostavby nemocnice, na jejímž základě bylo rozhodnuto dostavět velký monoblok o 750 lůžkách. V roce 1994 byl nový monoblok uveden do provozu a ze Zábřehu byla přestěhována většina klinik a oddělení do Poruby.

5 HISTORIE 4/4 Rozhodnutím ministra zdravotnictví byla 8. dubna 1992 nemocnice přeměněna na Fakultní nemocnici s poliklinikou Ostrava s vazbou na Zdravotně-sociální fakultu Ostravské univerzity. Název Fakultní nemocnice Ostrava přijala nemocnice v roce 2006.

6 CÍL ZAŘÍZENÍ Základní účel zařízení FNO zajišťuje tato nemocnice v oblasti léčebné a ošetřovatelské péče, výchovně vzdělávací činnosti, vědecko-výzkumné činnosti a v oblasti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a v potřebném rozsahu činnosti svých pomocných a obslužných provozů. Cíl Úseku sociálních pracovnic spočívá v pomoci pacientům FNO všech věkových kategorií, kteří se dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Umožňuje pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí.

7 FINANCOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A DRUH ORGANIZACE
FNO je příspěvková organizace a zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví.

8 Personální složení Úseku SP
Marie Karásková – vedoucí Úseku sociálních pracovnic (vedoucí praxe) Dále: Hana Balabánová Nataša Balcarová Bc. Hana Hamplová Bohunka Hoskovcová

9 PROSTOROVÉ VYBAVENÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC VE FNO
Sociální pracovnice sídlí v kancelářích ve FNO v budově č.16 (tzv. malý internát). Mezi 5 sociálních pracovnic jsou rozdělena všechna oddělení a kliniky Fakultní nemocnice.

10 PRACOVNÍ NÁPLŇ SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC
Úsek sociálních pracovnic Fakultní nemocnice v Ostravě poskytuje pomoc pacientům FNO všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit.

11 Cílem této služby je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace a podle možností konkrétní pomoc. Tato pomoc spočívá v: Zajišťování následné lůžkové péče (léčebny, hospice či ústavy) Zajišťování terénních služeb (pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence) Poskytování poradenství o dávkách sociální péče a podpory Pomoci najít azylové ubytování Poskytování poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek

12 tělesného handicapu (pohybový, smyslový, mentální), psychické choroby,
SKLADBA KLIENTŮ Z HLEDISKA VĚKU, ZDRAVOTNÍHO STAVU, POSTIŽENÍ, SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY Pacienty jsou nejčastěji klienti neschopní řešit své problémy z důvodů: osamělosti, tělesného handicapu (pohybový, smyslový, mentální), psychické choroby, demence, závislosti (alkohol, drogy, hry...), nezajištěného bydlení (osoby bez přístřeší), hmotné nouze.

13 INSTITUCE, ORGÁNY A ORGANIZACE SPOLUPRACUJÍCÍ PŘI ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ KLIENTŮ
Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) Domovy důchodců (DD) Úřad městského obvodu Magistrát města Ostravy Fond ohrožených děti Kojenecký ústav v Ostravě domácí ošetřovatelská služba pečovatelská služba

14 OBSAH PRAXE Účast na vizitách na Interních klinikách, v Traumatologickém centru Návštěva klientů na traumatologickém, porodnicko – gynekologickém oddělení a na interních klinikách a onkologii Návštěva neurochirurgické kliniky, seznámení se s problematikou neurochirurgie, vybavení oddělení (lázeň, koupelna, …)

15 Návštěva porodního sálu na porodnicko – gynekologické klinice
Návštěva neonatologického oddělení Návštěva psychiatrického oddělení, seznámení se s problematikou psychiatrie Administrativní práce – sepsání žádostí do LDN, DD

16 KAZUISTIKA klient: pan Jaroslav, bydlištěm ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, narozen 1948 – nalezen po 4 dnech na zemi po pádu ve svém bytě, utrpěl frakturu obratlového těla a oblouku a následně byl hospitalizován na neurochirurgii v MNOF¨, kde byl operován, proběhla fixace a byla provedena tracheotomie

17 24.7.07 – pacient byl přeložen do FNO k rehabilitaci
– nahlášen staniční sestrou k řešení sociální pracovnicí Vzhledem k provedené tracheotomii byl kontakt s pacientem velmi obtížný a komunikace byla založena spíše jen na odezírání ze rtů klienta.

18 Pacient bydlí v rodinném domku a to v přízemí (1+4)
Pacient bydlí v rodinném domku a to v přízemí (1+4). Jeho bratr bydlí ve stejném domě v první patře. I přesto spolu nevycházejí, nestýkají se, protože pan Jaroslav dluží svému bratrovi peníze za elektřinu a proto mu bratr není ochoten pomáhat. Panu Jaroslavovi chodí nakupovat soused. Měl také zajištěny obědy, které po měsíci odhlásil, protože mu nevyhovovaly.

19 Pan Jaroslav se v minulosti dvakrát pokusil o sebevraždu, ale vždy byl zachráněn svým bratrem.
Souhlasil s podáním žádosti do DD, ale i přesto tvrdil, že nikam nepůjde, protože zemřelá matka mu dala příkaz, aby zemřel doma.

20 16.8.07 – pacientův stav se velmi zhoršil, byl přeložen na JIP, kde je doteď.
Sociální pracovnice uvědomila o změně zdravotního stavu pana Jaroslava jeho bratra. Ten projevil zájem o péči o pana Jaroslava. Náročnost péče bude však založena na tom, jak se bude zdravotní stav klienta nadále vyvíjet.

21 Fotogalerie

22 LDN Klokočov

23

24

25 Gynekologicko-porodnický pavilon

26

27 Porodní sál

28 Onkologická klinika

29

30

31

32 NÁZOR SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC, MŮJ POHLED NA PRAXI
Sociální pracovnice ve FNO dávají najevo nespokojenost s finančním ohodnocením své profese. I přes tento problém mají svou práci rády, komunikace personálu je výborná a budoucí potřebnosti profese sociálních pracovnic není pochyb. Praxe v tomto zařízení mi umožnila nahlédnout do fungování nemocnice a uvědomit si důležitost a náročnost práce sociálních pracovnic. I přes tyto zkušenosti stále nemám jasno v tom, jestli bych se v budoucnu chtěla věnovat práci sociální pracovnice.


Stáhnout ppt "Sociální práce se zdravotnickým profilem"

Podobné prezentace


Reklamy Google