Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Vendula Baboučková. A – akce R – rehabilitace P – pomoc I – integrace D – dobrovolnost A – agapé (-láska pečující), křesťanská láska, sounáležitost,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Vendula Baboučková. A – akce R – rehabilitace P – pomoc I – integrace D – dobrovolnost A – agapé (-láska pečující), křesťanská láska, sounáležitost,"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Vendula Baboučková

2 A – akce R – rehabilitace P – pomoc I – integrace D – dobrovolnost A – agapé (-láska pečující), křesťanská láska, sounáležitost, solidarita

3  Sociální služby  Zdravotnictví  Školy  Půjčovna pomůcek  Bazar kompenzačních pomůcek

4 Představuje jeden ze základních pilířů uceleného systému rehabilitace a prostupuje všemi oblastmi odborné práce centra ARPIDA, o.s. Sociální služby centra ARPIDA jsou zajišťovány: denním stacionářem pro děti s těžkým kombinovaným postižením při centru ARPIDA osobní asistencí pro klienty centra ARPIDA ranou péčí - čtrnáctidenní socio-rehabilitační pobyty dětí s rodiči v centru ARPIDA sociálně terapeutickými dílnami a chráněnými pracovními místy při centru ARPIDA sociální rehabilitací - modelovým chráněným bydlením při centru ARPIDA

5 služby osobní asistence umožňují dětem školního věku s tělesným a kombinovaným postižením bezproblémově plnit povinnou školní docházku, neboť jsou v důsledku stupně a rozsahu svého zdravotního postižení na tuto pomoc odkázány. osobní asistence neřeší vlastní výuku a vzdělávání, které jsou záležitostí škol a školských zařízení při centru ARPIDA, ale právě díky osobní asistenci je umožněno dětem a žákům s tělesným a kombinovaným postižením účastnit se plnohodnotným způsobem výuky, vzdělávání a volnočasových (zájmových) aktivit a ovšem i dalších přidružených aktivit a terapií. těžiště služby osobní asistence spočívá v zabezpečování běžných úkonů péče o vlastní osobu (zejména úkony sebeobsluhy), v zajištění osobní hygieny klientů, jejich pohybu v areálu centra a poskytování stravy.

6 sociální rehabilitace v rámci modelového cvičného bydlení spočívá zejména v nácviku samostatného způsobu života. Tomuto účelu slouží 2 cvičné bezbariérové byty, kde jsou modelovány situace běžného každodenního života, které se učí klienti za pomoci osobní asistence adekvátním způsobem zvládat. Služby poskytované v rámci sociální rehabilitace jsou propojeny se službami v rámci sociálně terapeutických dílen a zejména pak se službami osobní asistence. Služba modelového cvičného bydlení je poskytována v turnusech, jejichž délka je mj. závislá na stupni a rozsahu postižení klientů (zpravidla 3 měsíce). Je realizována v úzké spolupráci s denní činností dvouleté praktické školy při centru Arpida, do níž jsou zařazováni zejména absolventi škol při centru Arpida, kteří byli vzděláváni dle vzdělávacích programů zvláštní a pomocná škola, resp. základní škola praktická a základní škola speciální včetně tzv. rehabilitačního vzdělávacího programu.

7 -zajišťuje realizaci léčebných prostředků uceleného systému rehabilitace, v jehož duchu jsou realizovány následující služby: čtrnáctidenní rehabilitační pobyty dětí s rodiči - rodiče bydlí s dětmi v garsonkách centra ARPIDA a společně s nimi se účastní realizace všech prostředků uceleného systému rehabilitace (zejména prostředků léčebných a sociálních) individuální léčebný tělocvik (LTV) - indikuje jej vedoucí lékař centra, dětský neurolog, realizován je speciálně vyškolenými fyzioterapeuty pod supervizí rehabilitačního lékaře centra skupinový léčebný tělocvik ergoterapie -je terapie motoricko - intelektuelních funkcí a sociálních schopností z cílem dosažení samostatnosti v osobním,sociálním a pracovním životě. S možností použití bohatého spektra různých materiálů, je jedním z hlavních polí ergterapeutické práce také cílený trénink vnímání a senzibility. Ergoterapie obsahuje také poradenskou činnost a to s hlavní orientací nejen na pacienta ale také na jeho rodinné příslušníky, jak i sestavení a adaptaci vhodných pomůcek na individuální potřeby pacienta. Cílem ergoterapeutické intervence je docílit prací v interdisciplinárním týmu zlepšení funkčního poškození pacienta, zabránění progrese a vzniku sekundárního poškození. vodoléčba (hydroterapie) hipoterapie

8 zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí a žáků s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením sdružuje mateřskou školu, základní školu, základní školu praktickou, základní školu speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu, střední školu – dvouletou praktickou školu, přípravný stupeň základní školy speciální, školní družinu, speciálně pedagogické centrum, stanici zájmových činností a školní jídelnu


Stáhnout ppt "Mgr. Vendula Baboučková. A – akce R – rehabilitace P – pomoc I – integrace D – dobrovolnost A – agapé (-láska pečující), křesťanská láska, sounáležitost,"

Podobné prezentace


Reklamy Google