Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogicko-psychologické poradenské služby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogicko-psychologické poradenské služby"— Transkript prezentace:

1 Pedagogicko-psychologické poradenské služby
Aktuální systém poradenských služeb v ČR Instituce v resortu školství: Pedagogicko – psychologické poradny Speciálně pedagogická centra Školy Podpůrná síť ve školství Střediska výchovné péče Střediska rané péče Asistenti pedagoga Osobní asistenti Institut ped. psych. poradenství ČR

2 Pedagogicko-psychologické poradenské služby
Pedagogicko – psychologická poradna Školní poradenské zařízení, spadá pod ministerstvo školství. Zabývá se převážně zdravou populací, bez postižení. Působí zde psycholog, speciální pedagog, logoped, sociální pracovník. O vyšetření mohou zažádat rodiče, zákonní zástupci, mladiství starší 15 let. Rodiče musí udělit souhlas s vyšetřením. Nejčastější problematika: vyšetření školní zralosti zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s postižením posouzení vhodnosti integrace, či zařazení do speciální školy diagnostika a reedukace specifických vývojových poruch učení poruchy vývoje osobnosti poruchy chování poruchy komunikace oblast volby povolání problematika školního neprospěchu Dříve v názvu „krajská“ – zaměření na SŠ, spec. ZŠ a „okresní“ – zaměření na MŠ, ZŠ. Dnes bez rozlišení. Pedagogicko- psychologické poradny se v praxi orientují na diagnostiku bez přímé návazné speciálně-pedagogické péče.

3 Pedagogicko-psychologické poradenské služby
Speciálně pedagogické centrum Speciální školská zařízení, která se specializují na určitý typ zdravotního postižení, vznikla v roce 1993. Zpravidla zřizovaná při speciálních školách. Péči zajišťuje Speciálně pedagogické centrum, které se zabývá specifiky u jedinců zdravotně postižených. Činnost Speciálně pedagogických center: zpracování podkladů k rozhodnutí o zařazení dítěte do integrovaného nebo speciálního zařízení, včetně průběžného sledování a vyhodnocování vhodnosti zařazení a školní úspěšnosti dítěte vypracování návrhu adekvátního způsobu vzdělávání a výchovy postižených dětí a mladistvých a poskytování metodické či konzultační pomoci ve spolupráci s lékaři, soc. pracovníky a dalšími provádí terénní depistáž zdravotně postižených dětí a mladistvých vytváří evidenci klientů zařazených do péče SPC zabezpečují komplexní diagnostiku, která slouží k definování aktuálního stavu a stupně postižení poskytují cílenou pomoc obtížně zařaditelným dětem pomoc v oblasti profesního poradenství podporují řešení problémů rodin se zdravotně postiženými dětmi organizují osvětové a odborné akce zaměřené na problematiku výchovy, vzdělávání a integrace postižených působí zde psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, další odborníci – logoped, etoped, psychoterapeut….

4 Pedagogicko-psychologické poradenské služby
Školy Třídní učitel provádí depistáž potenciálních problémů. Je to též školní psycholog, školní speciální pedagog, metodik prevence patologických jevů. Výchovný poradce učitel s praxí, absolvent speciálního kurzu Činnost výchovného poradce: řeší prospěchové, kázeňské, rodinné a zdravotní problémy vyplývající z klasifikačních porad, či na podnět třídního učitele poradce pro žáka v případě vztahových, citových, či rodinných problémů, zprostředkovává další odbornou pomoc vyřizuje dotazy a stížnosti rodičů, týkající se výchovného působení školy, poskytují rady ohledně výchovy dítěte jsou poradci ředitele školy ve výchovných otázkách poskytují informace výchovným poradcům jiných typů škol i veřejnosti o výchovných a vzdělávacích cílech určité školy, např. o podmínkách náboru žáků na příslušnou střední školu jsou iniciátory preventivních aktivit na škole, organizují přednášky pomáhají žákům při rozhodnutí o další studijní, či profesní orientaci

5 Pedagogicko-psychologické poradenské služby
Podpůrná síť ve školství Střediska výchovné péče pro děti a mládež Všestranná ambulantní i internátní výchovná péče, poradenská péče a pomoc dětem, mladistvým a rodičům, učitelům. Usilují o podchycení dětí a mládeže ve stadiu prvních signálů možných poruch chování. Věnují se též dětem z asociálních rodin, závislým na alkoholu, drogách, automatech… Střediska rané péče Poskytují poradenskou pomoc, péči a podporu rodinám s postiženým dítětem ve věku od narození do tří let. Pedagogický asistent Uplatňuje se ve třídách s postiženými dětmi, ale i dětmi nadprůměrně nadanými. Může být placen zřizovatelem školy, 2-3 ve třídě. Osobní asistent Věnuje se individuálně jednomu dítěti. Učitel musí souhlasit, zákonný zástupce, i dítě. Není placen státem, ale záleží na individuální dohodě mezi rodičem a osobním asistentem. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Školící pracoviště pro výchovné poradce, vědecké pracovníky, osobní asistenty..


Stáhnout ppt "Pedagogicko-psychologické poradenské služby"

Podobné prezentace


Reklamy Google