Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Š KOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Základní škola Hulín, okres Kroměříž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Š KOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Základní škola Hulín, okres Kroměříž."— Transkript prezentace:

1 Š KOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Základní škola Hulín, okres Kroměříž

2 M OTTO „ Non schoale sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život. “ Seneca

3 T ÝM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Školní psycholog: Speciální pedagog: Výchovní poradci: Metodik prevence sociálně patologických jevů : Mgr.Michal Vičar Mgr. Kateřina Horáčková Mgr. Hana Fuksová Mgr. Šárka Chudějová Mgr. Martina Kovářová

4 P RÁVNÍ PODPORA Fungování Školního poradenského pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

5 CÍLE zkvalitnit sociální klima školy pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které mají problémy a vytvořit širokou základnu preventivní činnosti posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem umožnit neodkladná řešení problémů spojených se školní docházkou sledovat činnosti preventivních programů aktivovaných ve škole poskytovat metodickou podporu zlepšovat podmínky integrace žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním

6 CÍLE podílet se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků pracovat průběžně s žákovskými kolektivy zjišťovat individuální předpoklady pro rozvoj nadání žáků provádět krizovou intervenci a neodkladná šetření provádět diagnostiku s profesní orientací žáků spolupracovat s žákovským parlamentem prohloubit spolupráci s poradenskými institucemi

7 N ADSTANDARDNÍ ČINNOST metodická a osvětová činnost pomoc při organizaci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit

8 Č INNOSTI CÍLENÉ NA VÝCHOVU DÍTĚTE Činnosti cílené na výchovu dítěte, které mají za cíl: posílit duševní odolnost vůči úzkosti a stresu, negativním vlivům schopnost samostatných (správných ) rozhodnutí schopnost čelit tlaku tisku, reklamy, médií obecně schopnost navazovat přátelské vztahy schopnost zvládat nenásilné konflikty schopnost sebeovládání a asertivity schopnost podílet se na tvorbě prostředí schopnost odmítat všechny formy sebedestrukce, agresivity odpovědnost za vlastní chování a způsob života přiměřeného jeho věku pomoc s negativním vztahem k návykovým látkám

9 Z PŮSOBY NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ intervenční programy adaptační programy krizová intervence přednášky, besedy práce s třídním kolektivem práce s vybranými skupinami individuální poradenství dotazníková šetření, ankety pozorování vyhodnocování rizikového chování depistážní a diagnostické činnosti formy práce zapojující rodinu


Stáhnout ppt "Š KOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Základní škola Hulín, okres Kroměříž."

Podobné prezentace


Reklamy Google