Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Mikulov, Valtická č. 3, okres Břeclav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Mikulov, Valtická č. 3, okres Břeclav."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Mikulov, Valtická č. 3, okres Břeclav

2 Naše aktivity v rámci MPP Všechny aktivity vedou k zajištění bezpečné školy pro žáky i pedagogy a dělíme je na aktivity : • pro děti • pro rodiče • pro pedagogy

3

4 Aktivity pro děti Zaštiťuje ŠPP - naše školské poradenské pracoviště • ve výuce • spolupráce s PPP Břeclav • práce ŠP • spolupráce s OSPOD • spolupráce s KPPK při městě Mikulov

5

6

7 Aktivity pro děti ve výuce • přednášky v rámci OV, výchovy ke zdraví, RV, TH, CH, TH • osobní bezpečnost • právní odpovědnost mladistvých • kyberšikana • návykové látky • sociálně právní ochrana dětí • projekty na témata týkající se rizikových jevů v rámci jednotlivých předmětů • branný den • ŠIK – školní informační kanál volnočasové aktivity • kroužky při ZŠ, při DDM Mikulov • " Dílnička " • čtenářský maratón, maratón • Den dětí • přespání dětí ve škole s TU

8

9

10

11

12 Spolupráce s PPP Břeclav • PEER program pro 6. ročník • vrstevnické programy v každé třídě, klima třídy • spolupráce při vypracování IVP • pomoc při řešení aktuálních problémů jako zakázka pro okresní metodičku • získání vyjádření nezávislé a k tomu určené instituce • účast okresní metodičky na VK

13 Práce ŠP ( v rámci VIP působí již třetí rok na naší ZŠ ) • preventivní • práce s třídními kolektivy, vrstevnické programy • práce s problémovými jednotlivci • relaxační kroužky pro děti s ADHD, LMD • techniky soustředění atd. • spolupráce s TU - stmelovací aktivity, adaptační pobyty • okamžité intervence • řešení mimořádných situací • projednávání každodenních problémů

14

15

16

17

18

19 Spolupráce s OSPOD • výborná vstřícnost a spolupráce v oblasti • záškoláctví • zanedbání dítěte • při výchovných problémech žáků • účast na VK • účast na preventivních besedách

20 Spolupráce s KPPK • přednášky KPPK • akce ve spolupráci s velitelem MP Mikulov Jiřím Hamerníkem a jeho projekty • "Společně bezpečně" • "Společně to dokážeme" • "Měření rychlosti s dětmi" • organizace Dne dětí • Den otevřených dveří na MP Mikulov

21

22

23

24

25 Aktivity pro rodiče kromě běžných aktivit • třídní schůzky, konzultace • zahradní slavnost • vánoční, velikonoční dílničky • besídky • Den dětí na škole s táboráky přednášky : • kyberšikana - Mgr. Lukáš Habich • volba povolání - setkání rodičů, žáků a zástupců škol v budově naší školy

26

27 Aktivity pro pedagogy • pro celý pedagogický sbor • "Šikana" - Mgr. Helena Adamusová, Mgr. Renáta Ježková • "Jsme na jedné lodi" - lektory CPIV Brno • "Kyberšikana" - Mgr. Lukáš Habich • "Kázeň a klima školy" - Mgr. Michaela Veselá • pro MP, VP, spec. pedagogy, ostatní pedagogy • přednášky a aktivity dle jejich výběru • setkání MP a VP

28 A nakonec nám na školu zůstanou hezké vzpomínky

29

30

31

32 Konec


Stáhnout ppt "Základní škola Mikulov, Valtická č. 3, okres Břeclav."

Podobné prezentace


Reklamy Google